Ostržek 37

NATEČAJI REZULTATI NAGRADNEGA VPRAŠANJA društva BRALNa ZNAČKa Slovenije – ZPMS V oktobrskem Ostržku smo v rubriki Utrinki v okviru dogodka »Oko besede« postavili nagradno vprašanje, povezano s tremi slovenskimi mladinskimi pisatelji, Petrom Svetino, Slavkom Preglom in Dimom Zupanom.     Trije največji slovenski mladinski pisatelji (Slavko Pregl, Peter Svetina in Dim Zupan) na domačiji Miška Kranjca.    Vprašanje se je glasilo: Kateri izmed njih je najvišji? Pravilni odgovor je: »Peter Svetina.«   Izmed prispelih pravilnih odgovorov smo na Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS izžrebali nagrajenko. To je Marjana Smrekar iz Metlike, ki bo za nagrado prejela Svetinovo pravkar nagrajeno knjigo Ropotarna z avtorjevim podpisom. Nagrajenki iskreno čestitamo!   REZULTATI NAGRADNEGA NATEČAJA »OTROCI SVETA« Na letošnjo temo tedna otroka, Kako je biti otrok v današnji družbi, smo dobili odlične odgovore izpod peres 20 osnovnošolcev in srednješolcev, ki so tekmovali in zmagali na velikem vseslovenskem literarnem natečaju, namenjenem otrokom od 11 do 19 leta. Razpisali in organizirali sta ga avtorici istoimenske knjige Janja Vidmar in Benka Pulko, ki sta najboljše mlade literate ob zaključku projekta povabili na svoj rodni Ptuj.   Namen natečaja Otroci sveta je bil spodbuditi otroke, da ob branju istoimenske knjige začnejo aktivno razmišljati o multikulturnosti, o podobnostih in različnostih, ki nas združujejo ali delijo, jih pripeljati do spoznanja, kako živijo njihovi vrstniki na različnih koncih sveta. Z nagradnim skladom v višini več kot 4000 € mladih ustvarjalcev ni bilo težko motivirati. Za razliko od podobnih razpisov so bili nagrajeni tudi njihovi mentorji, ki ostanejo običajno pozabljeni, čeprav pri projektih, kot je ta, na njihova pleča pade veliko dela. Slavnostne razglasitve najboljših in podelitve nagrad so se na Ptuju udeležili vsi nagrajenci, večina mentorjev in veliko staršev. Prisotne je sprejel, pogostil in povabil na ogled najstarejšega slovenskega mesta ter gradu župan, dr. Štefan Čelan. Mladi so se razšli v prijateljskem duhu z željo, da se znova srečajo. Organizatorji pa v upanju, da bo spomin na Otroke sveta še dolgo spodbujal mladostniško ustvarjalno žilico, voljo do pisanja in branja ter ohranitev slovenskega jezika.   Benka Pulko. Foto: Sliva Eory   Daniel Azaz in Aleksandra Panič najboljša v kategoriji srednješolcev. Foto: Langerholc Knjiga Otroci sveta. Foto: Langerholc Nagrada za vestno opravljeno delo predsednika komisije. Tone Partljič in dr. Štefan Čelan. Foto: Langerholc Radostni zaključek uradnega dela slovestnosti. Foto: Langerholc S svojim priznanjem. Foto: Langerholc Dr. Štefan Čelan, Tone Partljič in Janja Vidmar. Foto: Langerholc   Kdo so nagrajenci, od kod prihajajo in kdo so njihovi mentorji Kategorija osnovna šola: 1. mesto Tjaša Gajšek, 15 let, OŠ Žetale(mentoricaSaša Peršoh) 2. mesto Sara Jurovič, 14 let, OŠ Franja Malgaja Šentjur(mentoricaSimona Fridl) 3. mesto Tajda Uršič, 14 let, OŠ Franceta Bevka Tolmin(mentoricaMirjam Humar) 4. mesto Nina Pavlič Hren, 14 let, OŠ Rodica (mentoricaAlenka Brovc) 5. mesto Živa Šubelj, 12 let, OŠ Frana Albrehta Kamnik (mentoricaDragica Kovačič) 6/7. mesto Nina Katarina Štular, 13 let, OŠ Simona Jenka Kranj (mentoricaAndrja Molan) 6/7. mesto Eva Hadner, 13 let, OŠ Pesnica(mentoricaTatjana Dvoršak) 8. mesto Hana Kerin, 14 let, OŠ Pobočje(mentoricaJanja Rostohar) 9. mesto Klara Kavčič, 11 let, OŠ Idrija (mentoricaMira Tratnik) 10. mesto Maja Strle, 11 let, OŠ Marije Vere Kamnik(mentoricaMojca Lukežič) Kategorija srednja šola: 1/2. mesto Daniel Azaz , 15 let, Gimnazija Bežigrad(mentoricaSavina Zwitter) 1/2. mesto Aleksandra Panič, 17 let, Gimnazija Velenje(mentoricaJelka Kvartič) 3. mesto Lana Sattler, 17 let, Druga gimnazija Maribor(mentoricaGordana Banjanin) 4. mesto Urška Krek, 18 let, Srednja Medijska in grafična šola Ljubljana(mentorPeter Planinc) 5. mesto Nino Krajnc, 17 let, 3. Gimnazija Maribor(mentoricaMojca Golob) 6. mesto Nuša Roršek, 16 let, Šolski center Celje, Sr. š. za gradbeništvo(mentoricaNina M. Korent) 7/9. mesto Tanja Tomažin, 16 let, Biotehniški center Naklo(mentoricaMarcela Koren) 7/9. mesto Uroš Hladnik, 15 let, Šol. center N. Gorica: Elektrotehniška šola(mentoricaBojana M. Reščič) 7/9. mesto Urška Lončar, 18 let, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje(mentorica Sergeja Jekl) 10. mesto Špela Bednjanič, 16 let Gimnazija Lava Celje (mentoricaBreda Marušič)   NATEČAJ »RECIKLIRAJ STEKLENICO« 9. 9. 2013–18. 11. 2013 Natečaj za osnovne šole bo potekal od 9. septembra do 18. novembra 2013. Gre za tretji natečaj v sklopu nagradnih natečajev, ki ga je pripravila družba Slopak v okviru projekta LIFE: Ločujmo odpadke in poteka pod naslovom »Recikliraj steklenico, z risbico na končni izlet!«. V okviru natečaja lahko otroci skupaj z mentorji razmišljajo o reciklažnem krogu steklenice in svoje zamisli o novem izdelku, ki bo nastal z reciklažo stekla, prelivajo na papir. Po konzervi in plastenki je torej tokrat v ospredju steklo, ločevanje le-tega, recikliranje in izdelava novih proizvodov iz stekla. Steklo lahko recikliramo stoodstotno in uporabljamo vedno znova, ne da bi ob tem izgubilo na kakovosti, to pa lahko dosežemo le s predhodnim ločevanjem.   Z natečajem družba Slopak vsem slovenskim osnovnošolcem predaja znanje o reciklažnem krogu stekla, jih ozavešča o pomembnosti ločevanja odpadkov ter spodbuja, da so pri razmišljanju o poti odpadka od izvora skozi reciklažni postopek do novega izdelka kar najbolj inovativni in domiselni. Najboljše risbice bodo nagrajene, zmagovalni razred bo odšel na končni izlet, po predlogi iz risbice pa bo izdelana tudi maketa zmagovalnega izdelka. Tukaj lahko najdete prijavnico na natečaj in priročnik o ločevanju odpadkov, več o natečaju pa lahko preberete v dopisu ali na: http://www.slopak.si/skrb_za_okolje/natecaj_recikliraj in na: http://www.locevanjeodpadkov.si/68/Recikliraj-steklenico     ŠOLSKI PREŠERNOV NAGRADNI LITERARNI IN LIKOVNI NATEČAJ 2013/2014 Natečaj, ki poteka na OŠ Franca Rozmana - Staneta v Mariboru, v letošnjem šolskem letu poteka pod naslovom »Sem prevzet, obdaja me ves …«. Učenci naj se ozrejo naokrog, občudujejo lepote narave, uživajo ob druženju s starši, prijatelji, hišnimi ljubljenčki. razmislijo naj, kaj jih najbolj navdušuje, od česa so prevzeti. O tem naj pišejo in rišejo pesmice, dramske prizore, razmišljanja, stripe, risbe, slike, lepljenke, grafike … tričlanska komisija bo stvaritve pregledala in na vsaki triadi podelila po tri knjižne nagrade in deste priznanj. Natečaj se zaključi 22. novembra 2013. Več na: http://www.o-frs.mb.edus.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1659:olski-preernov-nagradni-nateaj&catid=39:Nate%C4%8Daji&Itemid=73   42. LITERARNI NATEČAJ REVIJE MLADIKA Tržaška revija Mladika razpisuje 42. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi. Natečaj je odprt vsem, ne glede na bivališče. Izid bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu – na javni prireditvi in v medijih. Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2014. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo. Ocenjevalno komisijo sestavljajo: pisateljica Vilma Purič, prevajalka prof. Diomira Fabjan Bajc, pisateljica Evelina Umek, prof. Marija Cenda ter odgovorni urednik revije Marij Maver. Mnenje komisije je dokončno. Na razpolago so sledeče denarne nagrade: pri prozi v vrednosti 500, 300 in 250 evrov in pri poeziji 300, 150 in 100 evrov. Rokopise je treba poslati v dveh čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov: MLADIKA, Ulica Donizetti 3, 34133 Trst/Trieste, do 1. decembra 2013. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z istim geslom ali šifro. Teksti v prozi naj ne presegajo deset tipkanih strani (oziroma 25.000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset). Tekste in šifre lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Vsi teksti ostanejo v lasti Mladike. Rokopisov ne vračajo! Več na: http://www.mladika.com/literarni.html     MEDNARODNI NATEČAJ ZA MLADE PESNIKE S Slovenskega veleposlaništva v Rimu sporočajo informacijo o natečaju za mlade pesnike do 30. leta starosti. Rok prijave je 8. december 2013. Prva, druga in tretja nagrada znašajo vsaka 500,00 EUR. Več informacij dobite v  priponki  v angleškem jeziku.    NATEČAJ ZA IZDELAVO LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL na temo »naravne in druge nesreče« Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS je v šolskem letu 2013/2014 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 18. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema letošnjega natečaja je »Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo«.     Namen natečaja je, da se mladi podrobneje seznanijo z nesrečami v vodi ali njej ter na ledu, obenem pa se poučijo, kaj storiti, da ne bo prišlo do nesreče, oziroma da se nanjo ustrezno pripravijo. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na državnem in regijskem nivoju.   Na Izpostavo URSZR Celje, Maistrova 5, 3000 Celje pošljite likovne in literarne izdelke do 7. februarja 2014. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del in jih poslala na državni izbor. Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.   Več o natečaju lahko preberete tukaj ali na: : http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=6434     LITERARNI NATEČAJ PIONIRSKEGA DOMA V Pionirskem domu v Ljubljani v letu 2014 organizirajo literarni natečaj za osnovnošolce 2. in 3. triade, ki se želijo preizkusiti v pisanju kratke zgodbe. Zgodba je lahko napisana tudi v narečju.     Razpisana tema naj se nadaljuje ali vključuje eno od sledečih besedil:   1. Bil je lep in s soncem obsijan pomladanski dan. Ker je bila nedelja, ni bilo potrebno iti v šolo in se je lahko ves dopoldan, do kosila, pa po kosilu do večera, ko se je pričelo temniti, potikal/potikala po okolici … Ali: 2. Ljubljana je bila razsvetljena, avtomobili in kolesarji so drveli sem in tja, sirene reševalnih avtomobilov so zavijale, da je rezalo skozi ušesa, klošarji so pobirali svoj davek … Obseg literarnega dela naj bo največ 10.000 znakov (s presledki). Avtorji lahko sodelujete s svojimi še neobjavljenimi proznimi besedili. Izdelke bodo sprejemali do vključno 15. februarja 2014. Literarni natečaj poteka do 28. februarja 2014. Strokovna komisija bo izbrala tri najboljša literarna dela, zmagovalci pa bodo objavljeni v posebni publikaciji in predstavljeni na zaključni prireditvi, ki bo 14. aprila 2014 v Festivalni dvorani Pionirskega doma. Za svoj dosežek bodo prejeli tudi simbolno nagrado. Dobitnike nagrade bomo o uvrstitvi obvestili na zaključni prireditvi.   Literarni izdelek in prijavnico lahko pošljete na naslov: bojan.martinec@pionirski-dom.si ali na bmartinec@gmail.com ali na tajnistvo@pionirski-dom.si, lahko pa tudi po pošti na naslov: Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Vilharjeva cesta  11, 1000 Ljubljano s pripisom: ZA LITERARNI NATEČAJ 2014.   Na naslovnico izdelka zapišite podatke avtorja/avtorice (za podrobnosti, kaj mora biti navedeno, glejte prijavnico). Izdelku morate prav tako priložiti izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na spletni strani: http://www.pionirski-dom.si/literarni-natecaj