SOFINANCIRANJE NASTOPOV USTVARJALCEV V PROGRAMIH BRALNE ZNAČKE

 
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS bo tudi letos skušalo pridobiti čim več sredstev za sofinanciranje obiskov ustvarjalcev. Sredstva bomo (razmerje bo odvisno od višine sredstev in števila prosilcev) razdelili predvsem prosilcem izven kulturnih centrov, ki imajo do kulturne ponudbe nasploh slabši dostop. Skušali se bomo čim bolj približati cilju, da bi vsem omogočili nastop vsaj po osnovni tarifi (150 eur). Upoštevali bomo tudi vrstni red prispelih vlog, spodbujali pa bomo predvsem nastope ustvarjalcev, ki jih priporočamo in predstavljamo na naši spletni strani.

 

Vse zapisano (vključno s cenikom) velja tudi za srečanja, ki jih boste izpeljali v virtualnem okolju.

 

VLOGE ZA LETO 2021:

Zaradi letošnje izredne situacije smo podaljšali rok za oddajo prošenj za sofinanciranje do 30. septembra 2021. V poštev za pridejo vsi nastopi, ki jih boste lahko izpeljali v koledarskem letu 2021.

»Veljajo« torej vsi nastopi, ki ste jih iz spomladanskih mesecev prestavili na jesen/zimo 21. Sredstva bomo razdelili do konca 2021.

VLOGA - NASTOPI USTVARJALCEV 2021

 

VLOGE ZA LETO 2022:

 

NASTOPI USTVARJALCEV 2022

VLOGA - NASTOPI USTVARJALCEV 2022