Ostržek 35

ČESTITAMO ZA ROJSTNI DAN!   4. JULIJ – pesnik in pripovednik CIRIL ZLOBEC 5. JULIJ – illustratorka EKA VOGELNIK 11. JULIJ – illustrator GORAZD VAHEN 19. JULIJ – pisatelj in pesnik PETER SVETINA 20. JULIJ – pripovednik in dramatik VLADIMIR KAVČIČ 23. JULIJ – pisateljica TATJANA KOKALJ 27. JULIJ – pisatelj ALOJZ REBULA 28. JULIJ – pisatelj MARJAN PUNGARTNIK 31. JULIJ – pisateljica MARJETA NOVAK KAJZER 31. JULIJ – pesnica TATJANA PREGL KOBE   3. AVGUST – pesnica, pisateljica in tiflopedagoginja AKSINJA KERMAUNER 5. AVGUST – pripovednik in dramatik TONE PARTLJIČ 6. AVGUST – pisatelj MIHA MATE 7. AVGUST – pisatelj MARJAN TOMŠIČ 9. AVGUST – pisateljica BERTA GOLOB 10. AVGUST – pisatelj MIHA REMEC 11. AVGUST – pripovednik VLADO ŽABOT 23. AVGUST – akademska slikarka in ilustratorka JELKA REICHMAN 24. AVGUST – pisateljica MOJCA RUDOLF 26. AVGUST – pisatelj BORIS PAHOR   1. SEPTEMBER – etnomuzikolog, oblikovalec lutk in ilustrator IGOR CVETKO 5. SEPTEMBER – pisatelj FRANČEK RUDOLF 7. SEPTEMBER – mladinska pripovedna in dramska avtorica ALENKA GOLJEVŠČEK 9. SEPTEMBER – pisatelj in bivši predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS SLAVKO PREGL 16. SEPTEMBER – ilustratorka MARJANCA JEMEC BOŽIČ 18. SEPTEMBER – akademska slikarka in ilustratorka KRISTINA KRHIN 22. SEPTEMBER – pisatelj, pesnik, dramatik in režiser VINKO MÖDERNDORFER 29. SEPTEMBER – pisateljica, prevajalka in dolgoletna prosvetna delavka KAROLINA KOLMANIČ    OBLETNICE ROJSTEV   4. JULIJ – pisateljica JOSIPINA TURNOGRAJSKA 5. JULIJ – pripovednik, pesnik in dramatik MIRAN JARC 14. JULIJ – pripovedna in dramska avtorica MIRA MIHELIČ   10. AVGUST– pisatelj LEOPOLD SUHODOLČAN 10. AVGUST– pisatelj PREŽIHOV VORANC 24. AVGUST – pripovednik in dramatik DOMINIK SMOLE 28. AVGUST – pisatelj IVAN TAVČAR 29. AVGUST – pisatelj, dramatik in prevajalec ANGELO CERKVENIK   4. SEPTEMBER –  pisatelj JANKO KERSNIK 4. SEPTEMBER –  pripovednik FRAN ERJAVEC 15. SEPTEMBER –  pripovednik MIŠKO KRANJEC 17. SEPTEMBER –  pisatelj FRANCE BEVK 27. SEPTEMBER –  pesnik in pisatelj EDVARD KOCBEK