Ostržek 35

USTVARJALNICA   Na Društvo Bralna značka je tokrat prispelo več prispevkov učencev iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož, ki jih je zbrala tamkajšnja učiteljica slovenščine na predmetni stopnji in mentorica bralne značke Vesna Lešnik. Izdelki njenih učencev so nastali po branju Levstikovega Martina Krpana in Prešernovih pesmi ter po motivih Romea in Julije ter Pegama in Lambergarja. Hvala za prispevke, ki jih z veseljem objavljamo, in veliko dobrih idej še naprej!   Vseh vaših pobud bomo tudi v prihodnje zelo veseli. Materiale, ki se vam zdijo primerni za objavo, kot doslej pošljite na naslov info@bralnaznacka.si s pripisom »Za Ustvarjalnico«.   Uredništvo spletnega Ostržka       Erik Torkar: Martin Krpan   Erik Torkar: Martin Krpan-2   Jakob Hrvatin: Martin Krpan   Jakob Hrvatin: France Prešeren   Martin Jugovac: Martin Krpan   Martin Ilievski: Martin Krpan   Martin Ilievski: France Prešeren   Matjaž Stanša: Martin Krpan   Sara Remištar: Martin Krpan   Tadeja Ivanič: Martin Krpan   Tadeja Ivanič: France Prešeren   Zarja Bratec: Martin Krpan   Zarja Bratec: France Prešeren   Zijad Lelić: Martin Krpan   Katja Madruša: Romeo in Julija   Katja Madruša: Romen in Julija-2   Marko Belcl: Romeo in Julija   Marko Belcl: Romeo in Julija-2   Adel Redžić: Pegam in Lambergar   Adel Redžić: Pegam in Lambergar-2