Ostržek 35

NATEČAJI LITERARNI NATEČAJ »V OBJEMU DVEH DOMOVIN« Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan« v okviru projekta »V objemu dveh domovin«, ki ga finančno podpira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, razpisuje literarni natečaj za mlade od 15 do 30 let.   Pogoji sodelovanja so: • Tema natečaja je prosta.• Zadostovala bo ena zgodba ali tri in več pesmi, ki še niso objavljene ali poslane na trenutno potekajoči drugi natečaj.• S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje objavo izbranih besedil v elektronskih in tiskanih medijih.• Besedila naj bodo napisana v treh izvodih.• Besedilom obvezno priložite svoje podatke: ime in priimek, naslov, letnico rojstva, telefonsko številko in elektronski naslov (društvo bo podatke uporabilo samo za potrebe natečaja).   Natečaj je odprt do 15. septembra 2013! Naslov društva: Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«, Luize Pesjakove 9, 1112 Ljubljana, (s pripisom »za literarni natečaj«). Prispevke bo ocenjevala žirija društva in rezultate natečaja objavila na svoji spletni strani. Izbrana besedila bodo objavljena v elektronskih in tiskanih medijih. Več informacij na: http://sokultura.si/wp/sokultura/literarni-natecaj-za-mlade-v-objemu-dveh-domovin-2013/     LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE OTROŠKO ALI MLADINSKO DRAMSKO BESEDILO Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in revija Mentor razpisujeta literarni natečaj za najboljše otroško in mladinsko dramsko besedilo. Rok za oddajo besedil je 20. september 2013 po elektronski pošti na naslov mentor@jskd.si ali po pošti na digitalnih nosilcih datotek na naslov: Revija Mentor, JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom: Dramski razpis). Pet izbranih besedil bo objavljenih v knjižni obliki, vsak avtor izbranega besedila bo prejel honorar v višini 100 EUR bruto in 10 izvodov knjige. O izboru bodo avtorji obveščeni do 30. oktobra 2013. Več informacij in pogojev natečaja na: http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/dramsko_besedilo/2013/uvod_dramsko_besedilo_razpis13.htm   LITERARNI NATEČAJ »GOVORIČKA« Goriški literarni klub GOvoRICA v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka, Nova Gorica, razpisuje natečaj GOvoRIČKA za humorno kratko prozo v eni izmed krajevnih govoric z območja (širše) Goriške. Natečaj poteka od 20. junija do 1. oktobra 2013.    Več o natečaju in pogojih sodelovanja si lahko preberete na priloženem plakatu,  tukaj ali na: http://www.ng.sik.si/index.php?option=com_content&view=article&id=471:literarni-nateaj-govorika&catid=1:zadnje&Itemid=1 NAGRADNI NATEČAJ »CESTA NI PRESTA« Pri založbi Mladinska knjiga se v sodelovanju z Javno agencijo za varnost v prometu – Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavarovalnico Triglav trudijo prispevati k večji ozaveščenosti glede varnosti otrok v prometu. V ta namen so pripravili tudi nagradni natečaj Cesta ni presta.     Otroci naj narišejo ali napišejo zgodbico z naslovom Moja pot do vrtca ali Prometni znaki na moji poti ter jo pošljejo do 31. oktobra 2013 na naslov: MKZ, Prodaja revij, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Izžrebali bodo 1000 srečnežev, ki bodo prejeli lepe nagrade, nagradili pa bodo tudi najbolj izvirne skupine, ki bodo izdelek izdelale v vrtcu. Več o natečaju na: http://www.mladinska.com/revije/nagradne_igre_in_natecaji/nagradna_igra_in_natecaj?aid=3307