Ostržek 45

ČESTITAMO ZA ROJSTNI DAN!   4. JULIJ Pesnik in prevajalec TOMAŽ ŠALAMUN              19. JULIJ pisatelj in pesnik PETER SVETINA               23. JULIJ pisateljica TATJANA KOKALJ              3. AVGUST pesnica, pisateljica in tiflopedagoginja AKSINJA KERMAUNER              5. AVGUST pripovednik, dramatik in podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS TONE PARTLJIČ              9. AVGUST pisateljica BERTA GOLOB              23. AVGUST akademska slikarka in ilustratorka JELKA REICHMAN               OBLETNICE ROJSTEV   1. JULIJ – učitelj, igralec in profesor IGNACIJ BORŠTNIK 4. JULIJ – pisateljica JOSIPINA URBANČIČ TURNOGRAJSKA 5. JULIJ – pripovednik, pesnik in dramatik MIRAN JARC 6. JULIJ – duhovnik, planinec, pisatelj, skladatelj in narodni buditelj JAKOB ALJAŽ 14. JULIJ – pripovedna in dramska avtorica MIRA MIHELIČ   6. AVGUST – pisatelj  MIHA MATE 10. AVGUST – pisatelj LEOPOLD SUHODOLČAN 10. AVGUST – pisatelj PREŽIHOV VORANC 24. AVGUST – pripovednik in dramatik DOMINIK SMOLE 28. AVGUST – pisatelj IVAN TAVČAR 29. AVGUST – pisatelj, dramatik in prevajalec ANGELO CERKVENIK