Ostržek 45

DOGODKI   KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI maj–september 2014     30. maja se je odprla nova sezona (že 10. po vrsti!) branja pod krošnjami. Na bralnih otokih lahko najdete knjige, časopise in revije različnih zvrsti in formatov. Letos bo druženje s knjigo in ob knjigi mogoče na 15 lokacijah v osmih mestih. Pod krošnjami bo mogoče brati v Ljubljani, Izoli, Kanalu ob Soči, Polhovem Gradcu, Ribnici, Mali planini, v Gorici in Novi Gorici.   Več si lahko preberete tukaj.   Programska knjižica 2014 pdf.   FESTIVAL NOVOMEŠKI POLETNI VEČERI 6. junij–28. avgust 2014 - Terasa pred knjigarno Goga, Novo mesto     Že drugo leto zapored bodo na terasi pred knjigarno Goga potekali Novomeški poletni večeri, kjer se bodo predstavili mnogi znani glasbeniki, igralci, pisatelji,filozofi in novinarji. Začelo se je z Malim festivalom velikih vin, ki je potekal 6. in 7. junija 2014 na Glavnem trgu, nato pa se bodo tekom poletja zvrstili še mnogi zanimivi dogodki – koncerti, ulične predstave, lutkovne predstave, pogovorni večeri, druženja, delavnice za otroke   Program festivala si lahko ogledate tukaj.   34. MEDNARODNI KONGRES IBBY 10. september 2014–13. september 2014     34. mednarodni kongres IBBY bo potekal od 10. do 13. septembra 2014 v  Mexico Cityju. Tema kongresa bo »branje kot izkušnja vključenosti«. Referate na to temo bodo predstavili tudi slovenski udeleženci: Tilka Jamnik, Božena Kolman Finžgar, Vesna Radovanovič in Janja Vidmar.   Na kongresu bodo podeljene IBBY častne liste. Prejeli jih bodo naslednji slovenski ustvarjalci: Slavko Pregl, Peter Škerl in Stana Anželj.   Podeljena bo IBBY Asahi Promotion Award 2014. Slovenska sekcija IBBY je predlagala The Reading Badge is Crossing Boundaries to all kinds of Minorities; projekt Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.   Podeljeni bosta tudi Andersenovi nagradi za leto 2014.   Več o kongresu lahko preberete tukaj ali na: http://www.ibby.si/index.php/component/content/article/36-slo-novice/195-34ibbykongres1013september2014mexicocity in na: http://www.ibbycongress2014.org/en/     4. MEDNARODNA KONFERENCA O SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAVAH V SLOVENIJI 26. september 2014–27. september 2014   Mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah z naslovom »Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami – podpora pri uresničevanju njihovih potencialov« bo potekala v petek in soboto, 26. in 27. septembra 2014, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16.   Na konferenci, ki jo organizirata društvo Bravo in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, bodo šolski strokovni delavci ter osebe s specifičnimi učnimi težavami (SUT) in starši predstavili dobro prakso učinkovitih strategij odkrivanja, obravnave, poučevanja in vključevanja oseb s specifičnimi učnimi težavami v različnih programih.   Prvi dan konference bo namenjen plenarnim predavanjem vabljenih slovenskih in tujih strokovnjakov, drugi dan pa predstavitvam novejših slovenskih raziskav s področja SUT, predstavitvam učinkovite pomoči šolskih strokovnih delavcev ter življenjskim izkušnjam staršev otrok, mladostnikov in odraslih oseb s SUT.   Konferenca je namenjena vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol, svetovalnim delavcem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem iz zdravstvenih, socialnih in drugih ustanov ter osebam s specifičnimi učnimi težavami in njihovim staršem. Predavanja tujih predavateljev bodo simultano prevajana.   Kotizacija za konferenco bo 140 evrov (z DDV) za predavatelje in člane društva BRAVO ter 160 evrov (z DDV) za nečlane društva BRAVO.   Dodatna pojasnila dobite po telefonu 031 737 520. Oseba za stike je dr. Milena Košak-Babuder, članica strokovnega in organizacijskega odbora konference.   Več informacij o konferenci in prijavnico najdete tukaj.              SLAVISTIČNI KONGRES 2014 3. oktober 2014   Slavistično društvo Slovenije sporoča, da bo letošnji Slavistični kongres potekal le en dan, in sicer 3. oktobra 2014 v Ljubljani.   Posvečen bo praznovanju 80-letnice društva, kar bo zabeleženo v plenarnih predavanjih, tematiziranih na zgodovino društva in mejnike v stroki, ki so se zgodili pod njegovim okriljem, in na aktualni trenutek, v katerem deluje strokovno in organizacijsko. Osrednji predavatelj bo jubilant in častni član, prof. dr. Matjaž Kmecl, ki letos praznuje prav tako obletnico kakor društvo. Organizirali bodo tudi okroglo mizo oz. srečanje s predstavniki nekaterih drugih strokovnih društev o vlogi in pomenu tovrstnega delovanja ter zanimivo literarno kulturno ekskurzijo po Ljubljani.   Več informacij sledi.   Več na: http://641.gvs.arnes.si/     6. MEDNARODNA KONFERENCA O PISMENOSTI 22. maj 2015–24. maj 2015   Od 22. do 24. maja 2015 bo na univerzi v Rethymnonu na Kreti potekala 6. mednarodna konferenca o pismenosti z naslovom Pismenost v spreminjajočem se svetu: novi izzivi v izobraževanju. Poziv k najavi strokovnih in znanstvenih prispevkov bo objavljen na spletnih straneh oddelka za predšolsko vzgojo Univerze na Kreti (http://www.edc.uoc.gr/ptpe).   VABILO NA DOGODKE ZA OTROKE IN MLADE V MESTNI KNJIŽNICI LJUBLJANA   Mestna knjižnica Ljubljana v vseh svojih enotah tudi v maju 2014 pripravlja številne kulturne dogodke za otroke in mlade: literarne prireditve, kamor sodijo ure pravljic in predstavitve knjig, pa tudi izobraževalne in ustvarjalne delavnice ter likovne razstave.   Napovednik dogodkov je objavljen na spletni strani MKL: http://www.mklj.si/