Ostržek 45

NATEČAJI   NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO PROTESTNO PESEM ALI DRUŽBENO SATIRO     Revija Mentor in JSKD RS skupaj s studiem MV razpisujeta natečaj za MENTORJEV FEFERON za najboljšo protestno pesem ali družbeno satiro. - Natečaj je vsem zainteresiranim, starim med 20 in 50 let (omejitev let ni zavezujoča); - v primeru izbora bodo pesmi brezplačno objavljene v reviji Mentor; - vsak avtor sme poslati največ dve pesmi. Pesmi lahko pošljite v elektronski obliki do 14. julija 2014 na e-naslov: mentor@jskd.si Več informacij lahko najdete tukaj.       LITERARNI NATEČAJ »V OBJEMU DVEH DOMOVIN«     Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan« je objavilo literarni natečaj za mlade 2014 »V objemu dveh domovin«. Rok za prijavo je 15. september 2014! Predstavite se lahko z zgodbo ali zgodbami, oziroma s tremi ali več pesmimi, ki še niso objavljene ali prijavljene na kak drug natečaj, avtorji pa se prištevate v starostno skupino med 15 in 30 let. Besedila naj bodo napisana v treh izvodih, besedilom obvezno priložite svoje podatke: ime in priimek, naslov, letnico rojstva, telefonsko številko in elektronski naslov (društvo bo podatke uporabilo samo za potrebe natečaja). S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje objavo izbranih besedil v elektronskih in tiskanih medijih. Naslov društva: Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«, Luize Pesjakove 9, 1112 Ljubljana, (s pripisom »za literarni natečaj«).   Literarni natečaj je del projekta »V objemu dveh domovin«, ki ga finančno podpira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije.   LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE OTROŠKO ALI MLADINSKO DRAMSKO BESEDILO   Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in revija Mentor na mednarodni dan knjig za otroke razpisujeta literarni natečaj za najboljše otroško in mladinsko dramsko besedilo. Na natečaju lahko sodelujejo vsi avtorji, ki se ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo s pisanjem dramskih besedil.   Rok za oddajo besedil je 31. julij 2014 po elektronski pošti na naslov mentor@jskd.si ali po pošti na digitalnih nosilcih datotek (CD, USB-ključ …) na naslov: Revija Mentor, JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: Dramski razpis.   Več na: http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/dramsko_besedilo/2014/natecaj_dramsko_14.htm