Ostržek 45

PREDSTAVLJAMO KNJIGO   MARJANA JUS: Mali šolski leksikon slovenskega jezika Mladinska knjiga, Ljubljana 2012 Cena: 16,95     V tokratni rubriki predstavljamo Mali šolski leksikon slovenskega jezika, ki je zbirka jezikovnih pojmov, s katerimi se tako učenci, dijaki kot tudi njihovi učitelji srečujejo pri pouku slovenščine. Glede na to, da bo novo šolsko leto kmalu spet nazaj, lahko za spremembo predstavimo tudi kakšno poučno delo. Knjiga je prejela znak za kakovost zlata hruška.   O knjigi Mali šolski leksikon slovenskega jezika je trenutno, na področju jezikovnih priročnikov za slovenski jezik (ti se skozi čas konstantno spreminjajo, razvijajo in nadgrajujejo), najsodobnejši. Priročnik vsebuje več kot 500, oblikovno in barvito privlačno nanizanih  gesel za šolo in rabo v vsakdanjem razumevanju ter zajema večino temeljnih jezikovnih pojmov. Upoštevana so najsodobnejša spoznanja stroke, ki se ukvarja z vprašanji sodobnega slovenskega jezika. Delo je zbirka jezikovnih pojmov, s katerimi se srečujejo učenci, dijaki in njihovi učitelji pri pouku slovenščine, služi pa lahko tudi kot dodatno izobraževalno gradivo. Gesla v leksikonu so razvrščena po abecednem redu, njihova razlaga pa poljudna in razumljiva, da jo lahko uporabnik čim lažje usvoji in uporabi za konkreten namen. (PP)   (Vir: Ekvilibristika branja: Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2013; Pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2012)