Ostržek 40

UMETNIKI SEZONE KAREL DESTOVNIK - KAJUH – 70. OBLETNICA SMRTI   Karel Destovnik - Kajuh ŽIVLJENJE Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh ( 21. 12. 1922, Šoštanj–22. 2. 1944, Žlebnik pri Belih Vodah) je bil pesnik in prevajalec, zaradi svoje vloge v narodnoosvobodilnem boju v času druge svetovne vojne pa so mu v letih po vojni podelili red narodnega heroja.   Rodil se je kot prvi otrok Marije Vasle in Jožeta Destovnika. Po končanem petem razredu osnovne šole se je leta 1933 vpisal na gimnazijo v Celju. V šestem razredu so ga izključili zaradi »sodelovanja pri širjenju komunističnih idej«. V začetku leta 1941 so ga internirali v taborišču Ivanjica v Srbijo. Na začetku druge svetovne vojne se je kot prostovoljec vključil v obrambo domovine. Septembra leta 1941 se je pridružil NOB. Avgusta 1943 je postal vodja kulturniške skupine XIV. udarne divizije, ki je januarja 1944 odšla iz Bele krajine prek Hrvaške na Štajersko, kamor je prišla 6. februarja. Kajuh je padel blizu svojega domačega kraja 22. februarja 1944.   DELO Pesniti je pričel že pred vojno. Svoje prve pesmi je objavljal v glasilu Slovenska mladina in kmalu postal njen prvi pesnik. Tako je v tem glasilu objavil nekaj svojih najboljših predvojnih pesmi s socialno, politično-aktualno in ljubezensko tematiko. Prva tiskana izdaja njegovih del je izšla v Ljubljani leta 1945. (Vir: Wikipedija)   JOŽE ŠMIT – 10. OBLETNICA SMRTI     Jože Šmit. Foto: F. Zadravec ŽIVLJENJE Jože Šmit (1. 2. 1922–7. 2. 2004) je bil pesnik, prevajalec, urednik in novinar. Šmit je leta 1941 maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, v letih 1942 in 1943 pa študiral gozdarstvo na dunajski univerzi. Kot nemški vojak je ob zavezniški invaziji v Normandiji prišel v vojno ujetništvo, se v Združenem kraljestvu pridružil Prekomorski brigadi in se z njo vrnil v Jugoslavijo. Po osvoboditvi je v Ljubljani študiral primerjalno književnost in slavistiko. Svojo poklicno pot je začel kot novinar pri Kmečkem glasu (1947–1964), dolga leta je bil nato lektor pri Mladinski knjigi in urednik Cicibana (1964–1977). Pesmi je pričel objavljati leta 1938. Prevajal je tudi leposlovje iz latinščine, nemščine, romunščine in srbohrvaščine, zaslovel pa je predvsem s prevodi rimskega pesnika Katula.   DELO Šmit je pesnik nežnih, otožnih razmišljanj o osebnem razmerju do sveta in ljubezni. Povezan je z naravo, izročilom človečanskih in pesniških vrednot. V iskreni pesniški govorici, prostem stihu in jasnih podobah govori o mladostnih občutjih, razmišlja o življenju in novem času, izpoveduje domovinska in ljubezenska čustva. Pesnikov čustveni svet prepletajo razumska spoznanja o človeku in življenju, hrepenenje po domačem kraju, po mladostni sreči in spomini na vojno. (Vir: Wikipedija)   Poleg številnih pesniških zbirk je napisal tudi nekaj otroških in mladinskih del: Marjetka (1951)  Kaj nam je popisal Jakec (1953)  Pol za šalo pol za res (1956)  Kdo živi v tej hišici (1959) Ježek se ženi (1974)