Ostržek 40

NATEČAJI LITERARNI NATEČAJ PIONIRSKEGA DOMA V Pionirskem domu v Ljubljani v letu 2014 organizirajo literarni natečaj za osnovnošolce 2. in 3. triade, ki se želijo preizkusiti v pisanju kratke zgodbe. Zgodba je lahko napisana tudi v narečju.      Razpisana tema naj se nadaljuje ali vključuje eno od sledečih besedil: 1. Bil je lep in s soncem obsijan pomladanski dan. Ker je bila nedelja, ni bilo potrebno iti v šolo in se je lahko ves dopoldan, do kosila, pa po kosilu do večera, ko se je pričelo temniti, potikal/potikala po okolici … Ali: 2. Ljubljana je bila razsvetljena, avtomobili in kolesarji so drveli sem in tja, sirene reševalnih avtomobilov so zavijale, da je rezalo skozi ušesa, klošarji so pobirali svoj davek … Obseg literarnega dela naj bo največ 10.000 znakov (s presledki). Avtorji lahko sodelujete s svojimi še neobjavljenimi proznimi besedili. Izdelke bodo sprejemali do vključno 15. februarja 2014. Literarni natečaj poteka do 28. februarja 2014. Strokovna komisija bo izbrala tri najboljša literarna dela, zmagovalci pa bodo objavljeni v posebni publikaciji in predstavljeni na zaključni prireditvi, ki bo 14. aprila 2014 v Festivalni dvorani Pionirskega doma. Za svoj dosežek bodo prejeli tudi simbolno nagrado. Dobitnike nagrade bomo o uvrstitvi obvestili na zaključni prireditvi.   Literarni izdelek in prijavnico lahko pošljete na naslov: bojan.martinec@pionirski-dom.si ali na bmartinec@gmail.com ali na tajnistvo@pionirski-dom.si, lahko pa tudi po pošti na naslov: Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Vilharjeva cesta  11, 1000 Ljubljano s pripisom: ZA LITERARNI NATEČAJ 2014.   Na naslovnico izdelka zapišite podatke avtorja/avtorice (za podrobnosti, kaj mora biti navedeno, glejte prijavnico). Izdelku morate prav tako priložiti izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na spletni strani: http://www.pionirski-dom.si/literarni-natecaj       LIKOVNI NATEČAJ »KOLIŠČARJI V OTROŠKIH OČEH« MUZEJ V MALEM vabi k sodelovanju na likovnem natečaju Koliščarji v otroških očeh.Natečaj v okviru razstave Kolo, 5200 let v Mestnem muzeju Ljubljana organizirata zgodovinski krožek OŠ Ledina ter Muzej in galerije mesta Ljubljane – Muzej v malem. Muzej v malem je projekt, na katerem sodelujejo učenci, stari od 9 do 14 let. Za pol leta bodo postali sodelavci Mestnega muzeja, se poglobili v življenja koliščarjev in tako spoznali veliko novega o zgodovini oz. prazgodovini. Glavni cilj projekta je končna razstava, na kateri bodo razstavljeni izdelki sodelujočih šol, vrtcev in posameznih otrok.     TEMA NATEČAJA:Tema natečaja je življenje koliščarjev, kot ga vidijo otroci.KDO LAHKO SODELUJE?Natečaj je namenjen osnovnošolcem in tistim, ki še vedno hodijo v vrtec.KAKO LAHKO SODELUJETE?Naredite maketo kolišča v velikosti 80 cm x 80 cm x 40 cm (lahko tudi manjšo). Bodite čim bolj izvirni. Maketa naj vsebuje kakršnekoli materiale. Najbolj primerni so naravni, kot na primer les, mah, slama, glina ... saj so prav te materiale uporabljali koliščarji sami. Naredite jo takšno, kakor si jo vi sami predstavljate. Poleg  izdelka dopišite osnovne podatke:Razred oz. ime skupineIme mentorice/vzgojiteljiceNaziv šole, vrtcaKontaktni podatki (telefon ali e-mail)Naslov izdelka Kratek opis izdelka (Ob predložitvi osebnih podatkov je potrebno predložiti tudi pisno soglasje staršev oz. skrbnika.)Natečaju se lahko pridružijo tudi posamezni otroci. Več o tem najdete na: www.mgml.siNAGRADE:Iz izbranih izdelkov bodo udeleženci projekta Muzej v malem sami naredili razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana in na ta način mladim približali življenje koliščarjev. Ko bo razstava končana, pa bodo udeležencem skozi različne delavnice, vodstva in vodnike razkrili skrivnostno življenje koliščarjev.Najboljšim trem razredom oziroma skupinam bodo podarili prav posebno vodstvo po razstavi Kolo, 5200 let. Vodstvo in delavnico pripravljajo namreč učenci sami.KDAJ IN KAM POSLATI IZDELKE?Izdelke lahko prinesete oz. pošljete najkasneje do 24. februarja 2014, in sicer na naslov: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana (s pripisom: Koliščarji v otroških očeh).Vabljeni k sodelovanju!     LITERARNI NATEČAJ »TO BESEDO IMAM RAD/A« Društvo učiteljev podružničnih šol in Osnovna šola Dobravlje s podružničnimi šolami sta organizirala 14. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije na temo »Lepota in moč besede«. Ob tem sta razpisala literarni natečaj na temo »To besedo imam rad/a«.   Kako vpliva moč besed, ki jih preberemo, slišimo, jih nekdo izreče ali zapoje in se namenjene vam? Kaj vam sporočajo, kako se ob tem počutite? Bodite ustvarjalni, poigrajte se z besedami in napišite pesem, zgodbo, pravljico, uganko … Zgoraj navedena vprašanja so vam lahko v pomoč, vi pa pustite domišljiji prosto pot.   Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 1. do 9. razreda podružničnih šol. Izdelke pošljite najkasneje do petka, 28. februarja 2014, na naslov: OŠ DOBRAVLJE, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje, s pripisom »literarni natečaj TO BESEDO IMAM RAD/A«.   Najboljši prispevki bodo nagrajeni in objavljeni v zborniku. Otvoritev razstave in podelitev priznanj bosta potekala v času strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol, 12. aprila 2014, v Domu krajanov v Vipavskem Križu. Podrobnejše informacije dobite pri organizatorkah Nataši Valič (05/3671471) in Mateji Soban (05 3684703) ali ravnateljici OŠ Dobravlje, Mirjam Kalin ( 051 323 234).   Več na: http://www.dups.si/literarni-natecaj-posvet-2014/   NAGRADA ZA NAJBOLJŠI SLOVENSKI ESEJ 2014 Revija Sodobnost razpisuje natečaj za najboljši slovenski esej leta 2014. Zmagovalec bo prejel nagrado v znesku 1000 evrov, podeljena pa bo v navzočnosti najvišjih predstavnikov slovenske kulture in države na slavnostnem odprtju 19. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Do šest najboljših esejev (vključno z nagrajenim) bo objavljenih v reviji Sodobnost.   Besedila, ki jih bo ocenjevala tričlanska žirija, je treba poslati v treh izvodih do 10. marca 2014 na naslov: Sodobnost, Suhadolčanova 64, 1000 Ljubljana.   Besedila avtorjev, ki ne bodo upoštevali vseh pogojev, bodo izločena. Pogoji so: a) besedila je treba opremiti s šifro, b) v posebni ovojnici, označeni z isto šifro, je treba priložiti ime, priimek, naslov, telefonsko številko in morebitni elektronski naslov, c) esej naj bo splošne oz. literarne narave; strokovnih esejev z opombami žirija ne bo upoštevala, č) avtorji smejo sodelovati z največ tremi prispevki, ki morajo biti poslani ločeno, d) avtorji ne smejo biti člani uredniškega odbora Sodobnosti, ) eseji ne smejo biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki. Nagrada vsebuje tudi honorar za objavo eseja. Za objavo predlagani eseji bodo honorirani.     Več na: http://www.sodobnost.com/index.php?page=NATECAJ in na: http://www.drustvo-dsp.si/si/drustvo_slovenskih_pisateljev/objave/1959/detail.html       NAGRADA SLOVENSKIH DNEVOV KNJIGE ZA NAJBOLJŠO KRATKO ZGODBO 2014 Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpisujeta natečaj za nagrado Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo. Nagrada znaša 1000 evrov in bo podeljena ob izjemni pozornosti medijev v navzočnosti ministra za kulturo in drugih uglednih gostov na slovesnem odprtju 19. Slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Nagrajeno zgodbo in šest nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost.   Poslana besedila bo ocenjevala tričlanska žirija. Avtorji, ki želijo sodelovati, naj pošljejo s šifro opremljena besedila v treh izvodih najpozneje do 10. marca 2014 na naslov: Društvo slovenskih pisateljev (za nagrado SDK), Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana.   Besedilu naj v posebni zaprti ovojnici (označeni z isto šifro) priložijo svoje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov. Zgodba ne sme biti daljša od ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Vsak avtor sme sodelovati samo z enim besedilom.    Več na: http://www.sodobnost.com/index.php?page=NATECAJ in na: http://www.drustvo-dsp.si/si/drustvo_slovenskih_pisateljev/objave/1959/detail.html        LITERARNI NATEČAJ »MOJE NAJVEČJE VESELJE JE NA GORAH« Slovenski planinski muzej v Mojstrani vabi slovenske osnovnošolce in njihove mentorje, da sodelujejo na literarnem natečaju z naslovom »Moje največje veselje je na gorah«. Z njim želi šolarje spodbuditi h kreativnemu razmišljanju in literarnemu ustvarjanju na temo planinstva, zbrane prispevke pa sčasoma zbrati v tiskovino za otroke ali jih uporabiti kot osnovo za bodoče pedagoško-animacijske dopolnitve stalne razstave o zgodovini planinstva na Slovenskem. Učitelji naj v okviru rednega šolskega programa (pri urah slovenščine, zgodovine, biologije, likovnega pouka, interesnih dejavnostih, v podaljšanem bivanju) svoje učence spodbudijo k udeležbi na natečaju, k ustvarjanju pesmic in slikanic o planinskih kočah in njihovih oskrbnikih, ki so prav gotovo duša in srce vsakega planinskega doma in  gorskega sveta.   Literarni natečaj se začne 2. januarja 2014 in zaključi 11. aprila 2014. Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda. Dela je treba skupaj s prijavnico poslati do 4. aprila 2014 na naslov: Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana s pripisom Za literarni natečaj Moje največje veselje je v gorah ali po elektronski pošti na naslov: neli.stular@planinskimuzej.si s pripisom Za literarni natečaj.   Komisija bo podelila najmanj 7 privlačnih nagrad v planinskem duhu. Nagradili bodo tudi tri mentorje, katerih učenci bodo prejeli glavno nagrado. Poleg praktičnih, doživljajskih nagrad bodo najboljši prispevki nagrajeni tudi tako, da bodo na dan zaključne prireditve predstavljeni na samostojni razstavi v Slovenskem planinskem muzeju in objavljeni na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja. Od srede julija do konca septembra 2014 bodo popestrili občasno muzejsko razstavo ob 120-letnici prve koče Slovenskega planinskega društva. Preko celega leta bodo na ogled obiskovalcem v digitalizirani obliki na velikem ekranu v avli muzeja.   Finalisti bodo znani 10. maja 2014. Seznam nagrajencev natečaja bo objavljen v najmanj 14 dneh po izboru na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja (www.planinskimuzej.si). Vse mentorje nagrajenih učencev bodo pravočasno obvestili tudi po telefonu. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad, ki je namenjena nagrajencem in ostalim udeležencem natečaja bo v soboto, 24. maja 2014, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na Dan Alpske konvencije. Prijavnico lahko najdete tukaj. Več informacij najdete tukaj in na: http://www.pzs.si/novice.php?pid=8906