Tudi letos naši strokovni sodelavci objavljajo besedila o branju v različnih publikacijah, namenjenih mentorjem in širši publiki, pa tudi otrokom in mladim.
Posebej opozarjamo na:

OTROK IN KNJIGA

Revija za vprašanja mladinske književnosti,
književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev.
Revija je namenjena predvsem strokovni javnosti: vzgojiteljem, učiteljem, knjižničarjem, urednikom.
Izhaja trikrat letno, vsako leto pa pripravlja tudi okrogle mize, simpozije in predavanja na temo mladinske književnosti.
Naročila: Mariborska knjižnica, http://www.revija@mb.sik.si.
V naslednji izdaji Ostržka podrobna predstavitev revije!

KEKEC

Literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovnih šol
Bralna značka ima v reviji Kekec že tretje leto svojo rubriko.
V sezoni 2006/2007 smo pripravili serijo intervjujev z avtorji/ustvarjalci o branju, pisanju ter nastopih na šolah.
V oktobrski številki je bil objavljen intervju s Tonetom Partljičem, v novembrski intervju z Janjo Vidmar, v decembrski številki pa z Ivanom Sivcem.
Naročila: 01/420 52 10, kekec@zalozbamladika.si

PIL

Pri reviji PIL sodeluje Bralna značka pri predstavitvah dobrih knjig.
http://www.mladinska.com/pil