STOPIN'CE 2006/07

Mladinski literarni natečaj za najboljšo kratko zgodbo, ki ga razpisuje Celjski mladinski center.

Celjski mladinski center
Mariborska 2
3000 Celje
info@mc-celje.si

Tema: »Zbudil se je preplašen in bolela ga je glava. Neverjetno močno, tam nekje v zatilju. Sedel je na rob postelje in nekajkrat globoko vdihnil«.
Pogoji sodelovanja:

 • zgodbe naj ne presegajo 1000 besed
 • tematski stavki naj bodo uporabljeni v zgodbi, ni pa pomembno, kje
 • naslov zgodbe je poljuben

Sodelujejo lahko:

 • kategorija I.: od 10 do 17 let
 • kategorija II.: od 18 do 29 let

Zgodbe pošljite v treh izvodih, podpisanih s šifro. V zaprti kuverti naj bodo priloženi podatki avtorja (ime, priimek, naslov, telefonska številka, letnica rojstva, elektronski naslov), na kuverti pa naj bo napisana šifra avtorja.
Nagrajene zgodbe bodo objavljene na spletni strani: www.mc-celje.si
Nagrade:
1. nagrada: 50.000 SIT
2. nagrada: potovanje na Dunaj
3. nagrada: knjižna nagrada
Zgodbe pošljite: Celjski mladinski center, Mariborska 2, 3000 Celje, s pripisom Stopin'ce 2006/2007, kategorija I / kategorija II.
Rok oddaje: 15. januar 2007.

NATEČAJ ZA KRATKO ZGODBO

Organizator: revija Sodobnost (http://www.sodobnost.com)
Tema: poljubna
Pogoji sodelovanja:

 • zgodbe naj ne presegajo 10.000 znakov s presledki
 • sodelujejo lahko samo neuveljavljeni avtorji
 • sodelujejo lahko: mladi, še neuveljavljeni avtorji, ki so naročeni na revijo Sodobnost ali je nanjo naročena šola, ki jo obiskujejo

Zgodbo pošljite (s pripisom VEČERJA S PISATELJEM) na elektronski naslov sodobnost@guest.arnes.si ali na naslov: SODOBNOST, Belokranjska ulica 5, Ljubljana.
Pripisani naj bodo ime in priimek avtorja, naslov, elektronski naslov ter telefonska številka.
Nagrajena zgodba bo honorirana in objavljena v reviji Mlada Sodobnost marca 2007.
Nagrada:

 • pet antologij najboljših kratkih zgodb svetovne književnosti (Arabske zgodbe, Zgodbe iz Indije, Zgodbe iz Amerike, Zgodbe iz Kanade, Zgodbe iz Afrike)
 • večerja ali kosilo z enim izmed treh slovenskih pisateljev po lastnem izboru (zato naj avtorji po vrstnem redu navedejo imena treh najljubših slovenskih pisateljev/ pisateljic)

Rok oddaje: 20. januar 2007.

NATEČAJ ZA OTROŠKO PRAVLJICO

Organizator: Društvo ŠMOCL (http://www.smocl.com)
Izbrana pravljica bo uporabljena v projektu »Pravljica v stripu«. Otroci bodo izbrano pravljico na podlagi lastne interpretacije izrazili v obliki stripa.
Razpisni pogoji:

 • zgodbe naj ne presegajo 1600 besed
 • pravljica mora biti v »literarni obliki« ter razumljiva za otroke do 10. leta starosti
 • avtor ne sme biti starejši od 26 let
 • upoštevana bodo samo predhodno še neobjavljena besedila

Nagrade:
1. nagrada: 30.000,00 SIT
2. nagrada: 20.000,00 SIT
3. nagrada: 10.000,00 SIT
- ostali sodelujoči bodo prejeli 2 karti za ŠMOCL-ov dogodek izbran po lastni želji
Zgodbe pošljite na naslov: Društvo ŠMOCL, Mestna ulica 2, 3270 Laško (natečaj za pravljico) ali na mail: tanja@smocl.com (zadeva: natečaj za pravljico; pravljica naj bo v priponki).
Pripisani naj bodo: naslov pravljice, ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ter starost avtorja.
Vprašanja: 051/425 953 ali info@smocl.com
Rok oddaje: 31. januar 2007.

SLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ

ZNAMENITI SLOVENCI IN NJIHOVE SPOMINSKE HIŠE
Še vedno se lahko vključite v reševanje!
Tiskani vprašalnik dobite v svoji splošni knjižnici ali pa na spletu:
http://www.koz.si/megakviz
Reševalci kviz lahko rešujejo tudi na spletu. V tem primeru si iztisnejo stran za žige in le-to s končnim geslom oddajo v šolski ali splošni knjižnici.
Končne rešitve je treba oddati do 31. marca!
Kviz je bil osnovan na pobudo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, strokovno in organizacijsko sta ga pripravili:
Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica,
Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije.
Namenjen je predvsem učencem 2. in 3. triletja devetletke.

Cilji kviza:
spoznavanje kulturne dediščine
informacijsko opismenjevanje
raziskovanje bližnje okolice in spoznavanje Slovenije
obiskovanje knjižnic in muzejev ter uporaba informacijskih virov v obeh ustanovah
branje
virtualni in dejanski obiski obravnavanih spominskih hiš
Knjižnično-muzejski kviz obravnava kulturno dediščino, njegova tema so »spominske hiše« znamenitih Slovencev in Slovenk. Vodilne teme v šolskem letu 2006/2007 so:
oktober: Janez Vajkard Valvasor in grad Bogenšperk
november: Simon Gregorčič in Anton Aškerc ter njuni spominski hiši v Vrsnem in na Senožetah
december: A. T. Linhart in Linhartov muzej v Radovljici
januar: Anton Ažbe in njegova spominska hiša v Dolenčicah
februar: Veno Pilon in Pilonova galerija v Ajdovščini
marec: Bralna značka in Prežihova bajta v Kotljah
Kviz lahko spremljamo vsak mesec tudi na
- TVS v oddaji Enajsta šola - Oddaja za radovedneže
- v reviji National Geografic Junior
Kviz se rešuje postopoma ali pa se vključimo kasneje in rešimo vse sklope za nazaj.
Na koncu kviza je MEGA geslo, ki ga reševalci oddajo v šolski ali splošni knjižnici.
Okrog 2. aprila 2007 bodo splošne knjižnice organizirale žrebanje med reševalci.
V končnem MEGA žrebanju bo izžreban en reševalec; en reševalec pa bo dodatno izžreban med tistimi, ki bodo imeli poleg pravilne rešitve na kupončku še vseh šest žigov.
Prvi nagradi (počitnice na morju ali v gorah v enem od počitniških domov ZPM) podarja Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS.

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 2007

Začeli smo z glasovanjem za Mojo najljubšo knjigo 2007 prek spleta. Naslov spletne strani je predvidoma do konca decembra http://testnajknjiga.emecen.si,
sicer pa bo v novem letu spremenjen in dokončni naslov www.naj-knjiga.si.
Vljudno prosimo mentorje glasovanja v šolskih knjižnicah, da s klasično pošto pošljete pisno prijavo, lastnoročno podpisano in opremljeno z žigom vaše ustanove. Pisno prijavo najdete na podstraneh »uredniške strani«.
V pričakovanju glasov vaših mladih bralcev, se vam že vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje!
Morebitna vprašanja v zvezi s projektom pa naslovite na tilka.jamnik@koz.si.

STROKOVNE SREDE 2006/2007

Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Otona Župančiča, tudi v novem šolskem letu organizira Strokovne srede - posvetovanja mladinskih in šolskih knjižničarjev.
Vsako drugo sredo v mesecu (razen aprilske: tretja sreda v mesecu)
ob 9.30 do 12.00
dvorana v novi Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana
Osrednje teme in datumi:
- 10. 1. 2006 Knjižničarski projekti za mlade
- 14. 2. 2006 Pripovedovanje mladim
- 14. 3. 2006 Novosti v stroki mladinske književnosti in knjižničarstva
- 18. 4. 2006 Mednarodni simpozij ob stoletnici rojstva Astrid Lindgren
- 9. 5. 2006 Strokovna ekskurzija v knjižnico Prežihov Voranc Ljubljana-Vič
Če hočete dobivati program Strokovnih sred, se lahko registrirate preko elektronskega naslova: jakob.kenda@koz.si
JANUARSKA STROKOVNA SREDA
10. 1. 2006, 9.30 - 12.00
dvorana M3, CANKARJEV DOM

KNJIŽNIČARSKI PROJEKTI ZA MLADE

Sodelovale bodo:
Jožica Štendler, v. d. direktorja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin:
Moja knjižnica - Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice A. T. Linharta Radovljica:
Noč z Andersenom
Vladimira Grahek, bibiotekarka, informatorka na oddelku posebnih zbirk Boga Komelja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto:
Kaj lahko naredimo za rešitev zemlje - bibliopedagoška ura z diaprojekcijo.

KNJIŽNE ČAJANKE

Organizacija: Mladinska knjiga Trgovina in Knjižnica Otona Župančiča.
Namen: predstaviti, informirati odrasle o novostih s področja mladinskih knjig, vključevanje starejših ljudi v branje predšolskim otrokom, promoviranje družinskega branja, promoviranje knjižnic, knjigarn ter dviganje bralne kulture.
Posamezne čajanke so tematsko zasnovane, odvisne od novosti na knjižnem trgu ter povezane z aktualnim dogajanjem na področju branja.
Potekajo v knjigarnah Mladinske knjige v trinajstih slovenskih krajih: Celju, Domžalah, Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu, na Ravnah na Koroškem, v Slovenj Gradcu, Velenju, Zagorju, Žalcu, Izoli, na Vrhniki in v Velikih Laščah.
Vsak tretji četrtek v mesecu.
Naslednja čajanka bo 21. decembra ob 10.00
21. december: Snežakov prvi božič
Slikanica s tem naslovom (Kres, 2006) pripoveduje, kako je snežak spoznal, zakaj je božič nekaj posebnega. Dobival je namreč različna darila in tudi mi jih bomo izbirali med knjižnimi novostmi - tokrat več med leposlovnimi knjigami. Da pa bo tudi čajanka praznično obarvana, bomo še posebno pozorni do božičnih in novoletnih zgodb, med njimi bo tudi slikanica Božični vranček Rasputin najde srečo in 10 malih angelčkov (obe Kres, 2006).
Informacije: www.mladinska.com/knjigarne

LETO KULTURE V ŠOLSKEM LETU 2006/2007

Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za kulturo sta se dogovorili o sodelovanju obeh ministrstev na področju kulturne vzgoje. Na tej podlagi so strokovni delavci obeh ministrstev pripravili predlog projekta Leto kulture v šolskem letu 2006/2007, ki predvideva vključitev vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov, od vrtcev do vključno srednjih šol. Projekt Leto kulture je namenjen dvigu zavesti o pomenu kulturne vzgoje v šolskem in javnem prostoru. Otrokom in mladini naj bi omogočil večjo dostopnost kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost na vseh področjih umetnosti (glasbene, uprizoritvene - gledališče, lutke, sodobni ples, vizualne - likovna umetnost, fotografija, sodobni ples, filmske umetnosti in avdiovizualne kulture, intermedijske umetnosti - multimedija, bralne kulture, kulturne dediščine). Namen projekta je zviševanje kulturne pismenosti, zato naj bi otroci, učenci in dijaki spoznavali različna področja kulture, od tradicionalnih do sodobnih umetniških zvrsti.
Ustanove, ki za šolsko leto 2006/07 pripravljajo poseben program v podporo Letu kulture:
MINISTRSTVO ZA KULTURO,
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT ter
ZVEZA SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Projekt RASTEM S KNJIGO: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu:
KNJIŽNICA OTONA ŽUPANČIČA, enota PIONIRSKA KNJIŽNICA, Ljubljana
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz
Moja najljubša knjiga 2007
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Ljubljana
Vodeni ogledi knjižnice za bodoče uporabnike
Kontaktni osebi:
mag. Dare Balažic, Samo Kristan
01 2001 215, 01 2001 195
darko.balazic@nuk.uni-ljsi samo.kristan@nuk.uni-lj.si
Ogled kulturnih razstav
Kontaktna oseba: Helena Drewry
01 2001 150
helena.drewry@nuk.uni-lj.si
Možnost organizacije manjših razstav
Kontaktna oseba: Helena Drewry
01 2001 150
helena.drewry@nuk.uni-lj.si
KNJIŽNICA LENDAVA
Informacije: http://www.knjiznica-lendava.si/sl/leto_kulture_2006-2007.php
MEDOBČINSKA MATIČNA KNJIŽNICA ŽALEC
Informacije: http://www.zal.sik.si/Leto_kulture.html
CANKARJEV DOM, Ljubljana
Informacije:
http://www.cd-cc.si/_Cankarjev_Dom/prvastran/index.php?mesecni_koledar=da
Informacije in dogovori za skupinske obiske: tibor.mihelic@cd-cc.si ;01 241 71 72
SNG MARIBOR
Informacije: http://www.sng-mb.si/index.php?id=669

KONFERENCE

4. mednarodna konferenca »The child and the book«.
Potekala bo konec marca 2007 v Istanbulu.
Podrobnosti: http://www.cb2007.boun.edu.tr/cfp.html
Oxfordska konferenca »Reading Lives: the literature of life and the life of literature in intercultural education«
Potekala bo od 30. 3. - 5. 4. 2007.
Podrobnosti: http://www.britishcouncil.org/seminars-arts-0702.html
Mednarodna znanstvena konferenca »Visualizing the child in children´s fiction«.
Potekala bo od 11.-14. 4. 2007 v Lvovu, Ukrajina.
Podrobnosti in vprašanja: symposium_child@yahoo.com,
kontaktna oseba: Ulyana Hnidets.
»15. Evropska konferenca o branju«
Organizira: International Development in Europe Committee of the International Reading Association in Deutsche Gesellschaft fur Lesen und Schreiben
Potekala bo od 5.-8. 8. 2007 v Berlinu.
Podrobnosti: http://www.reading.org
»International conference on storytelling to promote peace, cultural integration and the reading habit in children«.
Tema: sodobna mladinska književnost, interdisciplinarnost, fantastična pripoved, literarna teorija, slikanice in filmi s fantastično vsebino.
Organizira: the Association of Writers and Illustrators for Children / Indian section of IBBY.
Potekala bo od 17.-19. 9. 2007 v New Delhiju, Indija.
Podrobnejše informacije: awicbooks@yahoo.com