NAZAJ V PRIHODNOST

Regijski seminar

12. september 2024, Murska Sobota

 

V šolskem letu 2024/2025 je regijski seminar vključen v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25 MVI, v katalog KATIS. Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA prijava preko sistema KATIS. 

 

Predstavitev programov in projektov Bralne značke v šolskem letu 2024/2025: Petra Potočnik

Bralne spodbude ob darilni knjigi za prvošolce; delavnica: mag.Tilka Jamnik

Branje v dobi selfijev: Boštjan Gorenšek

Slovenska klasična besedila in mladi danes: Marko Kravos

Klasiki za vse: dr.Aksinja Kermauner

Zakaj obstajajo stripovske priredbe literarnih del, ne pa tudi literarne priredbe stripovskih del?: Ivan Mitrevski

Spodbujanje branja in klasična mladinska besedila (okrogla miza z gosti): Manca Perko

 

Predavatelji bodo razgrnili spekter vrstno/zvrstno, žanrsko različnih besedil (tudi strip), ki prinašajo literarno klasiko s področja otroške/mladinske književnosti, pa tudi kanonska besedila, (prvotno) namenjena odraslim bralcem, med sodobne otroke in mlade, pa tudi odrasle bralce. Posebej se bodo posvetili elementom, kjer so (lahko) besedila iz preteklosti jezikovno, tematsko zelo oddaljena, zato zahtevnejša, manj razumljiva ... Ob besedilih bodo predlagali načine in oblike dela, ki pripeljejo k lažjemu razbiranju in globljemu razumevanju žanrskih, tematskih, vsebinskih, slogovnih, jezikovnih struktur. Delo bo pri vseh predavateljih potekalo ob konkretnih besedilih s prikazi možnosti za delo z mladimi bralci in bo spodbujalo dialog z udeleženci.

Mentorji bodo svoja v teoriji in praksi pridobljena znanja lahko uporabili pri delu z istimi ali drugimi besedili, s katerimi se srečujejo bodisi znotraj učnih programov bodisi pri pripravi na dodatne, interesne dejavnosti, v katere se vključujejo njihovi mladi bralci; laže, hitreje, samostojneje in bolj samozavestno bodo (po)iskali kakovostna sodobna besedila za delo z (mladimi) bralci. Med drugim bodo predstavljeni novi načini, metode dela, ki jih zahteva tako sodobna produkcija kot različni mediji, na katerih je ta dostopna.

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA velja za udeležence, ki se NE boste prijavili preko sistema KATIS.

Prijave v KATIS sprejemamo do vključno 9. septembra 2024 (datum za odjavo: 10. september 2024).

 

 

Kotizacija za seminar znaša:
50,00 € (vključno z DDV)
45,00 € (vključno z DDV): mentorji BZ in vsi, ki se ukvarjajo z bralno značko in niso člani BZ; člani društev in zvez prijateljev mladine, Slovenske sekcije IBBY, Bralnega društva Slovenije in Zveze bibliotekarskih društev Slovenija
40,00 € (vključno z DDV): člane Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, študenti in upokojenci

 

 

Izobraževanja Bralne značke sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

____________________________________________

HIŠA SELIVKA

14. september 2023, Murska Sobota

 

PROGRAM SEMINARJA

____________________________________________

LITERARNO POPOTOVANJE NA GORIČKO

21. september 2022, Goričko

 

UTRINKI


PROGRAM POPOTOVANJA

 

Ekskurzijo je vsebinsko zasnovala Darka Tancer-Kajnih (urednica revije Otrok in knjiga) in jo tudi vodila.

___________________________________________________________

VREDNOTENJE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI IN MOTIVIRANJE NAJSTNIKOV ZADNJEGA TRILETJA OŠ ZA PROSTOČASNO BRANJE

23. september 2021, Murska Sobota

 

PROGRAM SEMINARJA


Program seminarja je pripravila Darka Tancer-Kajnih.

___________________________________________

 

BRANJE POD POVRŠJEM

24. september 2020, Murska Sobota

PROGRAM SEMINARJA

___________________________________________


BRANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

19. september 2019, Murska Sobota

 

PROGRAM SEMINARJA

 

GRADIVO

 

dr. Aksinja Kermauner: BRANJE JE PRAVICA VSEH

Vesna Vršič: ŠE JAZ BI BRAL

Metka Celec in Silva Flekar: BRALNE VEZI; LAHKO BRANJE IN KAROLININA BRALNA ZNAČKA

mag. Tilka Jamnik: LAŽJE BERLJIVE KNJIGE