23. september 2021, Murska Sobota

Regijski seminar

Vrednotenje mladinske književnosti in motiviranje najstnikov zadnjega triletja OŠ za prostočasno branje (8 ur)

 


60 let Bralne značke: Marko Kravos

Predstavitev revije Otrok in knjiga in 25 let nagrade večernica: Darka Tancer Kajnih

Vrednotenje in kritika mladinske literature: dr. Gaja Kos

Pesniške zbirke za najstnike: mag. Tilka Jamnik

­­­­­­­­­­­­­­­­­Kaj pa poezija?!: dr. David Bedrač (predavanje + delavnica)

JAKRS: Rastem s knjigo, Pot knjige: Tjaša Urankar


Prijava preko GOOGLE OBRAZCA.

 


Program seminarja je pripravila Darka Tancer Kajnih.

 

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22 MIZŠ, v katalog KATIS, in prinaša 0,5 točke za napredovanje. Za pridobitev točk je NUJNA prijava preko sistema KATIS.

 

____________________________________________

 

BRANJE POD POVRŠJEM


24. september 2020, Murska Sobota

___________________________________________


SEMINAR: BRANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

(četrtek, 19. 9. 2019, Murska Sobota)

 

GRADIVO

 

dr. Aksinja Kermauner: BRANJE JE PRAVICA VSEH

Vesna Vršič: ŠE JAZ BI BRAL

Metka Celec in Silva Flekar: BRALNE VEZI; LAHKO BRANJE IN KAROLININA BRALNA ZNAČKA

mag. Tilka Jamnik: LAŽJE BERLJIVE KNJIGE