S KNJIGO V SVET

21. november 2023, Ljubljana (Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška 4)

Osrednji simpozij (8 ur)

 

 

URNIK

 

8.00-8.30        Prijava in kava

8.30-8.40        Uvodni pozdravi: Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS; dr. Andreja Erdlen,
                         glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga; Katja Stergar, direktorica Javne agencije za knjigo RS

8.40-8.55        Bralna kultura po Frankfurtu in pred Bologno: Tjaša Urankar, Javna agencija za knjigo RS

8.55-9.15        IBBY kongres v Trstu 24: Elisabetta Lippolis, podpredsednica IBBY Italija in koordinatorka IBBY kongresa 24,
                         dr. Tina Bilban, predsednica Slovenske sekcije IBBY

9.15-10.00      O knjigah in ljudeh; Iz šol v svet knjig - On Books and People; From schools into the world of books:
                     
dr. Wolfgang Moser, direktor URANIA Steiermark (Center za nadaljnje izobraževanje)

10.00-10.45    S knjigo v svet
                      Ljubljanski manifest:
dr. Miha Kovač
                      Slovenija rada bere:
Predstavitev slovenskih programov in projektov bralne kulture v Frankfurtu in Bologni;
                         okrogla miza z gosti (dr. T. Bilban, dr. G. Kos, P. Potočnik, K. Stergar): Manca Perko

10.45-13.00    Odmor za kosilo, obisk sejma in/ali obisk prireditve Praznik zlatih hrušk (11.00-12.00; Urška 1,2)

13.00-13.45    Kaj početi s poučnimi knjigami?: dr. Tina Bilban

13.45-14.30    Medgeneracijsko branje v teoriji in praksi: mag. Tilka Jamnik

14.45-15.00    Odmor

15.00-15.45    Marko Kravos, pesnik, pisatelj, prevajalec, predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS
                         v pogovoru z Darko Tancer-Kajnih ob knjižnih pridelkih poezije in proze za otroke: v njegovem jubilejnem letu.

 

Ob pripravah na gostovanja Slovenije kot častne gostje na knjižnih sejmih v Frankfurtu '23 in Bologni '24 smo sodelavci s področja bralne kulture za otroke in mlade bralce pripravili celovit pregled naših dejavnosti, ki so primerne tudi za mednarodni prostor. Slovenskim mentorjem branja bomo na okrogli mizi predstavili del teh vsebin.
Z izborom predavateljev in tem bomo predstavili nekatere oblike zbranih bralno spodbujevalnih praks, ki dobro delujejo v različnih šolskih in jezikovnih okoljih. Med drugim se bomo posebej posvetili branju poučnih knjig ter vse bolj aktualni temi medgeneracijskega branja.
Povabili smo avstrijskega strokovnjaka in praktika s področja knjižničarstva in izobraževanja odraslih, ki bo predstavil nekatere projekte s področja promocije bralne kulture, zanimive tudi za naše okolje, ter spomnil na uspešne možnosti povezovanja med knjižnicami in šolami. Posvetil se bo tudi različnim oblikam promocije delovanja knjižnic, ki lahko učitelje (in vse druge izobraževalce) navdušijo za uporabo knjižnic in jih še bolj aktivno povabijo v svet knjig.


Soorganizator simpozija je Mariborska knjižnica (revija Otrok in knjiga).

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA, velja za udeležence, ki se NE boste prijavili preko sistema KATIS.

 

Prijave v KATIS sprejemamo do vključno 19. novembra 2023 (datum za odjavo: 20. november 2023).

 

Kotizacija za simpozij znaša:
50,00 € (vključno z DDV)
40,00 € (vključno z DDV): mentorji BZ in vsi, ki se ukvarjajo z bralno značko in niso člani BZ; člani društev in zvez prijateljev mladine, Slovenske sekcije IBBY, Bralnega društva Slovenije in Zveze bibliotekarskih društev Slovenija
30,00 € (vključno z DDV): člane Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, študenti in upokojenci

 

Izobraževanja Bralne značke sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

_______________________________________________________________________

OTROK IN KNJIGA 

22. november 2022, Ljubljana (Gospodarsko razstavišče)

 

Program je bil sestavljen tako, da je z izborom predavateljev in tem predstavil koncept in vsebino revije Otrok in knjiga, ki v letu 2022 obeležuje 50 let izhajanja.

UTRINKI

MARKO KRAVOS - GOVOR

URNIK SIMPOZIJA

VSEBINA SIMPOZIJA

 

Program simpozija je pripravila Darka Tancer-Kajnih, glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga.
Soorganizator simpozija je Mariborska knjižnica (revija Otrok in knjiga).

Simpozij je povezovala dr. Sabina Fras Popović, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici in članica uredništva revije Otrok in knjiga.

_______________________________________________________________________

Motiviranje najstnikov zadnjega triletja OŠ in prvih dveh let srednje ali poklicne šole za prostočasno branje 


23., 24. in 25. november 2021, ZOOM

 

Program predavanj.

 

Program simpozija je pripravila Darka Tancer Kajnih.
Soorganizator simpozija je Mariborska knjižnica (revija Otrok in knjiga).

 

 _______________________________________________________________________

60 let branja pod površjem

24, 25., 26. in 27. november 2020, Ljubljana, ZOOM

 

Naš osrednji simpozij 60 LET BRANJA POD POVRŠJEM (načrtovan 24. novembra 2020 v Cankarjevem domu) se je odvijal v virtualem okolju.

Potekal je 4 dni: 24., 25., 26. in 27. novembra 2020, preko aplikacije ZOOM.

 

PROGRAM

 

GRADIVA:


dr. Gaja Kos: O trapastih, nesmiselnih ali celo likožerskih knjigah in drugih slikaniških izzivih

Predstavljene in nekaj dodatnih slikanic

 

mag. Tilka Jamnik: Kakovostna mladinska književnost kot izziv mladim in odraslim

PPT predstavitev

 

Boštjan Gorenc:
Nekaj predlogov slikanic

 

_______________________________________________________________________

Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture ter večkulturnost, večjezičnost

26. november 2019, Ljubljana, Cankarjev dom


V letošnjem letu smo organizirali osrednji simpozij RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČJEZIČNOST, VEČKULTURNOST. Simpozij je potekal v torek, 26. novembra, na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

PROGRAM - SIMPOZIJ RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČKULTURNOST, VEČJEZIČNOST

 

GRADIVA:

 

mag. Tilka Jamnik: IZBIRA BRALNIH GRADIV Z MISLIJO NA VEČJEZIKOVNO IN VEČKULTURNO OKOLJE

Kristina Picco: NOVEJŠE KAKOVOSTNE KNJIGE NA TEMO VEČKULTURNOSTI

dr. Marijanca Ajša Vižintin: OBRAVNAVA BESEDIL S PRISELJENSKO-IZSELJENSKO TEMATIKO

Majda Ilc Hussein, Mojca Štih Ferle: VEČJEZIČNI MARTIN KRPAN ALI KAKO SPODBUDITI PRISELJENCE K USTVARJANJU

IZZIVI VEČJEZIČNOSTI V ŠOLAH OBMEJNEGA PROSTORA NA PRIMORSKEM:
Andreja Duhovnik Antoni,
mag. Barbara Olenik,
Katja Milič, Alexia Kobal, Mateja Lovrečič

Barbara Hanuš: NAJ SEŽE GLAS V DEVETO VAS

dr. Tina Bilban: VEČJEZIČNOST V EVROPSKEM KONTEKSTU: Odmev s konference evropskih IBBY sekcij "Languages in Europe. Children reading in a multilingual environment"