23. november 2021, Ljubljana

Osrednji simpozij

Motiviranje najstnikov zadnjega triletja OŠ in prvih dveh let srednje ali poklicne šole za prostočasno branje (8 ur)

 

 

60 let Bralne značke in motiviranje za branje

Sporne knjige v kurikularnem branju: dr. Boža Krakar Vogel

Najstniško branje - privilegij ali nadloga? ali Kaj (še) ponuditi mladim, ki berejo, in kako za branje navdušiti tiste, ki ga ne marajo: Metka Kostanjevec

Recepcija mladinske književnosti: dr. Andreja Erdlen

Trendi v sodobni mladinski književnosti in uredniške izbire: Alenka Veler

Angažirane bralke in bralci. Izkušnje festivala Itn.: Nika Kovač

#športajmoinberimo: spodbujanje branja pri mladih športnicah in športnikih: dr. Sabina Fras Popović

Različne (tematsko zanimive) knjige za najstnike: mag. Tilka Jamnik

Okrogla miza z mladostniki:Darka Tancer Kajnih

JAKRS: Rastem s knjigo, Pot knjige: Tjaša Urankar

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA.

 

 

Program simpozija je pripravila Darka Tancer Kajnih.

 

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22 MIZŠ, v katalog KATIS, in prinaša 0,5 točke za napredovanje. Za pridobitev točk je NUJNA prijava preko sistema KATIS.

 

_______________________________________________________________________

60 let branja pod površjem

24, 25., 26. in 27. november 2020, Ljubljana, ZOOM

 

Naš osrednji simpozij 60 LET BRANJA POD POVRŠJEM (načrtovan 24. novembra 2020 v Cankarjevem domu) se je odvijal v virtualem okolju.

Potekal je 4 dni: 24., 25., 26. in 27. novembra 2020, preko aplikacije ZOOM.

 

GRADIVA:


dr. Gaja Kos: O trapastih, nesmiselnih ali celo likožerskih knjigah in drugih slikaniških izzivih

Predstavljene in nekaj dodatnih slikanic

 

mag. Tilka Jamnik: Kakovostna mladinska književnost kot izziv mladim in odraslim

PPT predstavitev

 

Boštjan Gorenc:
Nekaj predlogov slikanic

 

_______________________________________________________________________

Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture ter večkulturnost, večjezičnost

26. november 2019, Ljubljana, Cankarjev dom


V letošnjem letu smo organizirali osrednji simpozij RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČJEZIČNOST, VEČKULTURNOST. Simpozij je potekal v torek, 26. novembra, na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

PROGRAM - SIMPOZIJ RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČKULTURNOST, VEČJEZIČNOST

 

GRADIVA:

 

mag. Tilka Jamnik: IZBIRA BRALNIH GRADIV Z MISLIJO NA VEČJEZIKOVNO IN VEČKULTURNO OKOLJE

Kristina Picco: NOVEJŠE KAKOVOSTNE KNJIGE NA TEMO VEČKULTURNOSTI

dr. Marijanca Ajša Vižintin: OBRAVNAVA BESEDIL S PRISELJENSKO-IZSELJENSKO TEMATIKO

Majda Ilc Hussein, Mojca Štih Ferle: VEČJEZIČNI MARTIN KRPAN ALI KAKO SPODBUDITI PRISELJENCE K USTVARJANJU

IZZIVI VEČJEZIČNOSTI V ŠOLAH OBMEJNEGA PROSTORA NA PRIMORSKEM:
Andreja Duhovnik Antoni,
mag. Barbara Olenik,
Katja Milič, Alexia Kobal, Mateja Lovrečič

Barbara Hanuš: NAJ SEŽE GLAS V DEVETO VAS

dr. Tina Bilban: VEČJEZIČNOST V EVROPSKEM KONTEKSTU: Odmev s konference evropskih IBBY sekcij "Languages in Europe. Children reading in a multilingual environment"