POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV ZA BRALNI RAZVOJ OTROK
delavnični seminar

7. marec 2025, Ljubljana (Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2)

 


V šolskem letu 2024/2025
je delavnični seminar vključen v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25 MVI, v katalog KATIS. Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA prijava preko sistema KATIS.


Slušatelji se bodo seznanili z vrsto praktičnih napotkov, ki jih bodo lahko posredovali staršem in otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju; bistvo vseh izkušenj je, da je branje prijetno, koristno ... in da je dobro razvita bralna sposobnost nujno potrebna. 

 

Bralna značka, družina, branje in pismenost: Petra Potočnik
Voden ogled Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo: Kristina Picco
Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke (delavnica): Kristina Picco
Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost – primeri (delavnica): mag. Tilka Jamnik

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA velja za udeležence, ki se NE boste prijavili preko sistema KATIS.


Prijave v KATIS sprejemamo do vključno 3. marca 2025 (datum za odjavo: 5. marec 2025).

 

Kotizacija za seminar znaša:
50,00 € (vključno z DDV)
45,00 € (vključno z DDV): mentorji BZ in vsi, ki se ukvarjajo z bralno značko in niso člani BZ; člani društev in zvez prijateljev mladine, Slovenske sekcije IBBY, Bralnega društva Slovenije in Zveze bibliotekarskih društev Slovenija
40,00 € (vključno z DDV): člane Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, študenti in upokojenci

 

 

Izobraževanja Bralne značke sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

_______________________________________________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

Petek, 8. marec: 15.00-18.30

Bralna značka v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju: Manca Perko

Družina, branje in pismenost na spletu: Petra Potočnik

Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke: Kristina Picco

 

Sobota, 9. marec: 9.00-12.30

Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost - primeri; delavnica: mag. Tilka Jamnik

_______________________________________________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Seminar je potekal v dveh delih: v petek, 10. marca 2023, popoldan ter v soboto, 11. marca 2023, dopoldan.

 

Petek, 10. marec: 15.00-18.30

Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke: Kristina Picco

Bralna značka v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju: Manca Perko

Družina, branje in pismenost na spletu: Petra Potočnik

 

Sobota, 11. marec: 9.00-12.30

Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost - primeri (delavnica): Tilka Jamnik

 

SEZNAM PREDSTAVLJENIH KNJIG: Tilka Jamnik in Kristina Picco

 

_______________________________________________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2021/2022


Seminar je potekal preko zooma, in sicer v dveh delih: v petek, 4. marca 2022 popoldan, med 15.00 do 18.45, ter v soboto, 5. marca 2022 dopoldan, med 9.00 in 12.15.

 

Petek, 4. marec

15.00 – 15.30     JAKRS: Pot knjige: Tjaša Urankar

15.30 – 17.00     Družine, branje in pismenost: dr. Livija Knaflič

17.00 – 17.15     Odmor

17.15 – 18.45     Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke: Kristina Picco

 

Sobota, 5. marec

9.00 – 12.15       Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost - primeri (delavnica): Tilka Jamnik