4. in 5. marec 2022, Ljubljana

Delavnični seminar

Pomen vključevanja staršev za bralni razvoj otrok (8 ur)

 

 

Petek, 4. marec, med 15.00 in 19.00

 

Družine, branje in pismenost: dr. Livija Knaflič

Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke (delavnica): Kristina Picco

 

Sobota, 5. marca 2022, med 9.00 in 12.30

 

Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost - primeri (delavnica): mag. Tilka Jamnik

JAKRS: Pot knjige: Tjaša Urankar

 

Slušatelji se bodo seznanili z vrsto praktičnih napotkov, ki jih bodo lahko neposredno posredovali staršem in otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju; bistvo vseh izkušenj je, da je branje prijetno, koristno ... in da je dobro razvita bralna sposobnost nujno potrebna.

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA.

 

 

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22 MIZŠ, v katalog KATIS, in prinaša 0,5 točke za napredovanje. Za pridobitev točk je NUJNA prijava preko sistema KATIS.