Ostržek 6

PUBLIKACIJE   CICIBAN IN CICIDO   Kakovostna otroška revija ima pomembno vlogo pri razvijanju bralnih navad otrok. Revijo Ciciban v šolah in vrtcih berejo že od leta 1945, leta 1998 je začel izhajati še Cicido. Cicido je namenjen otrokom od 2. leta naprej, Ciciban pa šolarjem v prvem triletju. V obeh revijah se prepletajo različno dolga in različno zahtevna besedila domačih in tujih avtorjev pa tudi besedila ljudskega slovstva. Objavljene so pravljice, kratke realistične zgodbe, pesmi, uganke, stripi in slikopisi. Občasno so objavljene tudi dramatizacije, včasih dopolnjene s prvinami glasbene pravljice ali z napotki za izdelavo lutk. Za otroke, ki šele usvajajo tehniko branja, so primerne zgodbe v slikah, slikopisi in stripi. Bogato ilustrirana besedila omogočajo seznanjanje z različnimi likovnimi govoricami. Posebno mesto v književni vzgoji imajo rubrike, ki spodbujajo otrokovo besedno ustvarjalnost in jo povezujejo z likovno in/ali glasbeno, tako da npr. otrok napiše pesem ali zgodbo ob izbrani ilustraciji, opazuje likovno umetnino in sam ustvarja, zapoje lirsko pesem, ob njej zapleše, jo zaigra. Rubriki Cici nabiralnik in Umetnija meseca vabita otroke, naj pošljejo svoja besedila in likovne izdelke. Ob besedilih iz Cicidoja in Cicibana lahko uresničujemo tudi cilje bralne značke. Pri nastajanju revij sodelujejo priznani slovenski umetniki: sodobni pisci (Anja Štefan, Bina Štampe Žmavc, Miklavž Komelj, Andrej Rozman Roza in drugi), vrhunski ilustratorji (Ančka Gošnik Godec, Jelka Reichman, Marjanca Jemec Božič, Jelka Godec Schmidt, Marjan Manček, Zvonko čŒoh, Matjaž Schmidt ...), skladatelji (Jani Golob, Igor Štuhec, Mira Voglar ...) in drugi strokovnjaki s področja pedagogike, psihologije in naravoslovja. Prvi del obeh revij prinaša umetnostna besedila, v drugem delu so objavljena neumetnostna besedila in didaktične naloge. Poučne naravoslovne rubrike in tiste, ki otrokom približajo tehniko in šport, popestrijo delo v vrtcu in pouk v nižjih razredih. V Cicibanu že več let izhaja tudi rubrika Spoznaj me, ki odpira različne teme za pogovor. Dopolnjuje jo prispevek strokovnjaka v prilogi Za starše. Na kartonki, ki je vpeta v sredino revij, so družabne igre ali didaktične naloge, ob katerih uresničujemo različne cilje. Naloge v obeh revijah bogatijo otrokovo besedišče, navajajo ga k natančnemu opazovanju, spodbujajo k risanju in barvanju, štetju, zaznavanju glasov in spoznavanju novih pojmov. Otrok se uči brati navodila in dopolnjevati manjkajoče podatke. Veliko zanimivih nalog, ki spodbujajo dejavnost otrok, je tudi v prilogi Cici Vesela šola. Cicibanu je priložena v obliki plakata, v Cicidoju je na osrednjih straneh. Nekatere teme Cici Vesele šole so povezane z učnimi načrti, druge segajo na področja, o katerih v šolah redkeje govorimo. 20. aprila je ciciveselošolski dan - otroci v vrtcih in šolah rešujejo vprašalnike, ki so pripravljeni za različne starostne stopnje. Sodelujejo tudi otroci, ki niso naročniki revij. Ciciban in Cicido dopolnjuje revija Za starše, ki je brezplačno priložena obema revijama. V njej so objavljeni svetovalni članki, veliko je prispevkov o branju, poiščemo lahko zamisli za preživljanje prostega časa, predstavljene so nove knjige, za mentorje pa je zanimiva tudi rubrika Mojih 7 za knjižno polico, v kateri vsak mesec dva strokovnjaka napišeta seznam sedmih knjig, ki naj bi jih bil deležen vsak otrok in naj bi vsaj nekaj časa stale na njegovi knjižni polici. Gradiva iz Cicibana in Cicidoja pogosto izidejo v knjižnih izdajah. Tako so tudi uganke Anje Štefan, ki jih je ilustrirala Jelka Reichman, med letoma 2001 in 2005 izhajale v Cicidoju, lani pa so izšle v slikanici, ki je prejela nagrado izvirna slovenska slikanica. Barbara Hanuš, zunanja urednica revij Ciciban in Cicido   KEKEC   literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovnih šol. Bralna značka ima v reviji Kekec že tretje leto svojo rubriko. V sezoni 2006/2007 smo pripravili serijo intervjujev z avtorji/ustvarjalci o branju, pisanju ter nastopih na šolah. V oktobrski številki je bil objavljen intervju s Tonetom Partljičem, v novembrski intervju z Janjo Vidmar, v decembrski številki z Ivanom Sivcem, v januarski z Nejko Omahen, v februarski z Andrejem Rozmanom Rozo, marca s Primožem Suhodolčanom, aprila s Slavkom Preglom in maja z Anjo Štefan. Intervjuji so lahko izhodišče za pripravo srečanj mladih bralcev z avtorji. Naročila: 01/420 52 10, kekec@zalozbamladika.si   OTROK IN KNJIGA   Revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Revija je namenjena predvsem strokovni javnosti: vzgojiteljem, učiteljem, knjižničarjem, urednikom. Izhaja trikrat letno, vsako leto pa pripravlja tudi okrogle mize, simpozije in predavanja na temo mladinske književnosti. Naročila: Mariborska knjižnica, http:/www.mb.sik.si Kontakt: darka.tancer-kajnih@mb.sik.si in http:/www.mb.sik.si