Ostržek 6

NATEČAJI   LITERARNI IN LIKOVNO-FOTOGRAFSKI NATEČAJ NA TEMO »KRUH«   Festival ANABDI Središče ROTUNDA; Primorski družbeni center, Koper razpisuje natečaj na temo »kruh«. Svoje prispevke: pesem ali krajšo zgodbo (do pet strani) za literarni natečaj in likovno ali fotografsko avtorsko delo za likovno-fotografski natečaj pošljite na naslov: Središče ROTUNDA Vojkovo nabrežje 23 6000 Koper Besedila (besedila naj bodo napisana računalniško) pošljite v večji zaprti ovojnici, označeni s šifro, vanjo vstavite navadno ovojnico, tudi označeno s šifro, v kateri naj bodo na listu izpisani vaši podatki: ime in priimek, naslov, starost, razred in ime šole, ki jo obiskujete, ali poklic, ki ga opravljate. Strokovni žiriji za literarno in likovno-fotografsko področje bosta prispevke ocenili v treh kategorijah: I. - osnovnošolci, II. - srednješolci, III. - študentje/odrasli Imena nagrajencev bodo razglašena na festivalu ANABDI, ki bo potekal v Kopru od 31. maja do 3. junija 2007. Vsi sodelujoči boste o natančnem datumu in kraju podelitve nagrad pravočasno obveščeni, najboljši prispevki pa bodo objavljeni v zborniku za leto 2007 in na ogled na razstavi. Rok za oddajo del je 30. april 2007 Dodatne informacije: http://www.sredisce-rotunda.si/razpis.php ali 05 62 767 62   LITERANI NATEČAJ »PRIJATELJSTVO JE SKUPNA POT«   Mladinski center Nova Gorica se pridružuje »Evropski mladinski kampanji za raznolikost, človekove pravice in participacijo« ter v ta namen prireja literarni natečaj z naslovom: Prijateljstvo je skupna pot: Vsi drugačni, vsi enakopravni - vsi nenadomestljivi. Literarni natečaj se razpisuje za učence višjih razredov osnovnih šol ter dijake srednjih šol. Pišite o svojih spoznanjih in izkušnjah, pripovedujte o svojih doživetjih, predvsem pa o prijateljstvu kot možnosti za premagovanje omejenosti in izenačevanje možnosti za vse mlade. Svoje besedilo lahko oblikujete kot prozno pripoved, pismo, dnevniški zapis ali pesem. Prozna pripoved naj bo dolga do 2 tipkani strani (po 25 vrstic, velikost črk 12) za osnovnošolce in do 3 strani za srednješolce. Prispevek označite s šifro in priložite zapečateno kuverto s svojim imenom Pošljite jih po pošti ali oddajte osebno na naslov: MC Nova Gorica Bazoviška ulica 4 5000 Nova Gorica Dodatne informacije: http://www.mc-ng.org/index.php Dela bo pregledovala tričlanska žirija. Po tri nagrade v vsaki skupini bomo podelili 15. 5. 2007 na prireditvi - Okrogli mizi v dvorani Mestne občine v Novi Gorici. Rok za oddajo prispevkov je 26. april 2007.   MLADINSKI LITERARNI NATEČAJ »GOSJE PERO«   Parnas, zavod za kulturo in turizem razpisuje mladinski literarni natečaj za kratko zgodbo, vezano na slovensko kulturno dediščino in naravne znamenitosti Teme: Jamski svet - svet pod našimi nogami Grajska gospodična Moč vode Naš vsakdanji kruh Križem kražem po deželi Pri pisanju se oprite na kulturno dediščino in/ali naravno znamenitost iz vaše okolice, resnične kraje, prevozna sredstva, gradove, jame, ljudsko izročilo. Pogoji sodelovanja: Sodelujejo lahko učenci od 5. do 9. razreda, v sodelovanju z enim od učiteljev oz. mentorjev. Vsak lahko pošlje samo eno zgodbo, napisano v slovenskem jeziku. Zgodba je lahko dolga eno do dve tipkani strani, formata A4, arial, velikost črk 12. Zgodbe pošljite v elektronski obliki, na naslov: helena@zavod-parnas.org.: Helena Gorjup, univ. dipl. arh., Zavod Parnas. Zgodbi pripišite svoje ime in priimek, elektronski naslov, razred, ki ga obiskujete, naziv in naslov vaše šole ter pripišite ime in priimek vašega mentorja. Rok za oddajo del je 12. maj 2007. Dodatne informacije: http://zavod-parnas.org/fusion/news.php?readmore=51