Ostržek 47

NATEČAJI   LITERARNI NATEČAJ »KEKEC«   Spoštovani učiteljice in učitelji, mentorice in mentorji branja,   v letošnjem šolskem letu smo se po kar dolgem premoru odločili, da vas povabimo k sodelovanju na literarnem natečaju. Pravzaprav so nas spodbudili v Zbornici založnikov in knjigotržcev Slovenije, kjer skrbijo za pripravo in organizacijo Slovenskega knjižnega sejma. In ta bo letos precej pozornosti posvetil prav Kekcu, slovenskemu literarnemu in filmskemu liku, ki ga poznamo cele generacije Slovencev. To bo za vse nas zagotovo dobra priložnost za razmislek o različnih upodobitvah Kekca v različnih časovnih obdobjih; o tem, kako, zakaj, če … današnji mladi bralci berejo in razumejo Vandotovo pisanje in čas, ki se zrcali v njem … Imajo mladi bralci v rokah samo sodobnejše slikanice (priredbe) o Kekcu? Poznajo Kekca samo s televizijskih ekranov? Kaj jim ponudimo/jo v knjižnicah, če hočejo brati »Kekca«? Kaj pa »filmski Kekci« – so blizu tudi sedanji generaciji otrok? Vprašanja so nedvomno zanimiva, iskanja odgovorov pa se lahko s starejšimi osnovnošolci lotite tudi raziskovalno.   Literarni natečaj Bralne značke »Kekec« bo seveda na vprašanja, povezana s Kekcem odgovarjal po svoje … Spodbujal bo branje, razmišljanje in literarno (po)ustvarjanje, gotovo pa nam bo pokazal tudi, kako živ je Kekec med našimi mladimi bralci in kam vse jih lahko z mentorsko spodbudo popelje …   Prisrčno vabljeni k sodelovanju!   Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS Manca Perko, generalna sekretarka, l. r.     TEHNIČNA NAVODILA LITERARNEGA NATEČAJA »KEKEC« 1. PRISPEVKI Vsaka sodelujoča šola lahko na razpisu sodeluje največ s 3 literarnimi prispevki. Če se boste odločili in literarno ustvarjali kar v razredih, boste že na šoli po svoji presoji izbrali 3 najboljša  besedila, ki jih bodo otroci napisali. Če sodite, da je nastalo več odličnih izdelkov, jih dodajte izbranim trem (te morate posebej označiti!), morda jih bomo izbrali in objavili na spletnih straneh, v spletnem glasilu, na FB Bralne značke.    2. UDELEŽENCI Na natečaju lahko šole sodelujejo s prispevki osnovnošolcev vseh razredov: čeprav je natečaj v prvi vrsti pripravljen za učence drugega triletja, je lahko ob prilagoditvah namenjen tudi mlajšim ali starejšim literarnim ustvarjalcem. Seveda bo strokovna žirija pri ocenjevanju izdelkov upoštevala starost »mladih literatov«. (Sodelujoči soglašajo z uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen natečaja.) 3. ŽIRIJA IN NAČIN IZBORA Poslane prispevke bo dobila v pregled strokovna žirija Bralne značke, ki bo iz prispelih prispevkov izbrala do tri najboljše za vsako triletje. Če bo kakovostnih besedil več, jih bomo objavili na spletni strani Bralne značke, v spletnem glasilu oz./in na FB Bralne značke. 4. NAGRADE Izbrani prispevki bodo objavljeni na spletni strani, v spletnem glasilu oz./in na FB Bralne značke. Avtorje in mentorje izbranih najboljših izdelkov bomo povabili na Slovenski knjižni sejem. Mladi literati in njihovi mentorji bodo v okviru programa posebej predstavljeni, srečali pa se bodo tudi z nekaterimi najboljšimi slovenskimi ustvarjalci mladinske literature. Mentorji nagrajenih otrok se bodo lahko na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma (25. 11. 2014) brezplačno udeležili simpozija Bralne značke, ki mu bo sledila slovesna otvoritev sejma. Izbrani avtorji, mentorji in šole bodo dobili tudi knjižne nagrade. 5. ROK IN DRUGI TEHNIČNI POGOJI NATEČAJA Rok za oddajo besedil je 25. oktober 2014. Način pošiljanja: -       po elektronski pošti: info@bralnaznacka.si -       po pošti: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana Obvezni podatki: -       uradni naziv in naslov šole; -       ime in priimek mladega literata ter razred, v katerega hodi; -       ime in priimek mentorja; -       Vljudno vas prosimo, da nam navedete delo/dela/vire o Kekcu, po katerem/katerih so se pripravljali na natečaj vaši učenci. Veseli bomo, če nam boste vire, ki niso navedeni v seznamu (seznam najdete v prilogi), dopisali. Hvala!   X Poslanih besedil ne vračamo. X Če udeleženci natečaja ne dovolijo objave prispevka na spletni strani, v spletnem časopisu oz. na FB Bralne značke, je treba to posebej zapisati že ob pošiljanju prispevka. X Organizator si pridržuje pravico do sprememb izvedbe natečaja zaradi nepredvidljivih okoliščin. Morebitne spremembe bomo objavili na spletni strani www.bralnaznacka.si.     Vsebinsko dokumentacijo najdete tukaj. Seznam literature o Kekcu pa tukaj.   V 89. številki revije Otrok in knjiga je bil objavljen zanimiv članek Barbare Zorman z naslovom  Intermedialne priredbe pripovedi o Kekcu. Prispevek si lahko preberete tukaj.                         LITERARNI NATEČAJ ANA FRANK   KUD Sodobnost International v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Veleposlaništvom kraljevine Nizozemske razpisuje natečaj v sklopu projekta Ana Frank. Literarni natečaj je namenjen mladim med 12. in 14. letom in se navezuje na eno najbolj znamenitih knjig 20. stoletja – Dnevnik Ane Frank. Sodelujoči naj dnevnik preberejo ter napišejo spis z naslovom Ana Frank – njeno sporočilo moji generaciji.    Mentorje prosimo, da izbrane prispevke opremijo z imenom in priimkom avtorja, razredom, nazivom in naslovom šole ter svojimi kontaktnimi podatki ter jih do 21. decembra 2014 pošljejo na naslov KUD Sodobnost International, Suhadolčanova 64, 1231 Ljubljana - Črnuče z oznako »Literarni natečaj Ana Frank«.     Prejete spise bo ocenila tričlanska komisija založbe Sodobnost International v sestavi: Jana Bauer, Anja Keber in Katja Klopčič Lavrenčič, ki bo izbrala tri zmagovalce. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani do 5. januarja 2014.    Zaključna podelitev nagrad bo potekala v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v prisotnosti dr. Kaje Širok (Muzej novejše zgodovine Slovenije), Paula van Oostveena (Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske) in Anje Keber (založba Sodobnost International). Nagrajene spise bodo učenci lahko javno prebrali ter prejeli nagrade, ki jih podeljuje Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske.   Vir: spletna stran založbe Sodobnost International: http://www.sodobnost.com/index.php?page=OST&id=ANA_F