Ostržek 4

PUBLIKACIJE   Tudi letos naši strokovni sodelavci objavljajo besedila o branju v različnih publikacijah, namenjenih mentorjem in širši publiki, pa tudi otrokom in mladim. Posebej vas opozarjamo na:   KEKEC   Literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovnih šol. Bralna značka ima v reviji Kekec že tretje leto svojo rubriko. V sezoni 2006/2007 smo pripravili serijo intervjujev z avtorji/ustvarjalci o branju, pisanju ter nastopih na šolah. V oktobrski številki je bil objavljen intervju s Tonetom Partljičem, v novembrski intervju z Janjo Vidmar, v decembrski številki z Ivanom Sivcem, v januarski z Nejko Omahen, v februarski pa z Andrejem Rozmanom Rozo. Naročila: 01/420 52 10, kekec@zalozbamladika.si KEKEC - LITERARNA REVIJA ZA UčŒENCE OD 2. DO 5. RAZREDA OSNOVNIH ŠOL Mladinsko revijo KEKEC izdaja Založba Mladika od leta 1990. Odtlej je KEKEC osrednja in edina slovenska literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovnih šol. V šolskem letu izide po 10 rednih številk (format 20,5 x 26 cm), ki obsegajo po 36 strani. Izhaja prve dni v mesecu in je v celoti opremljen z barvnimi ilustracijami. KEKEC je revija za prvo sproščeno branje, za prvo srečanje s književnostjo, maternim jezikom, širšo kulturo in umetniško ilustracijo. KEKEC ponuja bogato in pestro vsebino. Ima sodobno, privlačno zunanjo podobo. Za otroke je prijeten in pregleden. V njem se vrstijo vsebine, ki jih v slovenskem mladinskem revijalnem tisku doslej še ni bilo. KEKEC je zato za učence nepogrešljiv pripomoček pri pouku slovenščine. V KEKCU objavljamo veliko krajših in malce daljših izvirnih zgodb in veliko izvirnih pesmi najbolj priljubljenih sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev. Iz preteklih časov predstavljamo nekatere avtorje in njihova dela, ki jih je vredno ponovno oživiti in jih na novo osvetliti. KEKEC prinaša številne prevode zgodb in pesmi najbolj priljubljenih sodobnih mladinskih pisateljev z vseh koncev sveta. V KEKCU sodelujejo z ilustracijami najboljši domači in tuji slikarji. KEKEC objavlja izjemno priljubljeno in uporabno rubriko za pouk slovenščine Berem in pišem - pa mi je lepo, ki jo oblikujeta dr. Simona Kranjc in dr. Igor Saksida, avtorja številnih osnovnošolskih učbenikov za slovenščino, hkrati pa že več let plodno sodeluje z Društvom Bralna značka Slovenije - ZPMS. V KEKCU objavljamo poleg leposlovja še privlačno napisana poljudnoznanstvena besedila, ki so učencem dodatni vir informacij pri različnih šolskih predmetih, tekste o slovenskem jeziku in književnosti, o naravoslovju, o kulturi in umetnostni zgodovini, likovnem pouku, glasbi, tehniki idr. KEKEC tako ponuja veliko uporabne snovi za šolo. KEKEC ponuja otrokom veliko možnosti za razvedrilo, igro, sprostitev in ustvarjalno sodelovanje. Temu so namenjene nagradne križanke, uganke, rebusi, kvizi idr. V KEKCU namenja uredništvo veliko prostora mladim sodelavcem. Šolarji lahko z zgodbicami, pesmimi, poljudnimi prispevki in likovnimi deli sodelujejo v rubriki KEKčŒEVA POŠTA. V vsaki številki KEKCA objavljamo nagradne natečaje na različne teme. V drugi polovici šolskega leta pa uredništvo že tradicionalno vsako pomlad organizira nagradni natečaj MLADI LITERATI za najboljše otroške zgodbe in pesmi in nagradni natečaj MALI MALARJI za najboljše likovne prispevke. Revijo KEKEC sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Primož Mušič, glavni in odgovorni urednik   OTROK IN KNJIGA   Revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Revija je namenjena predvsem strokovni javnosti: vzgojiteljem, učiteljem, knjižničarjem, urednikom. Izhaja trikrat letno, vsako leto pa pripravlja tudi okrogle mize, simpozije in predavanja na temo mladinske književnosti. Naročila: Mariborska knjižnica, http://www.revija@mb.sik.si. Kontakt: darka.tancer-kajnih@mb.sik.si in revija@mb.sik.si   PIL   Pri reviji PIL sodeluje Bralna značka pri predstavitvah dobrih knjig. http://www.mladinska.com/pil