Ostržek 4

KOTIčŒEK DOBRE PRAKSE   25. januarja 2007 so učiteljice Osnovne šole Brežice Jožica Kožar, Romana Zorko in Lidija Geršak na strokovnem srečanju mentorjev bralne značke na OŠ Jurija Dalmatina Krško predstavile projekt Internetna bralna zbirka, ki poteka v okviru projekta SIMOS - Slovenska internetna mreža osnovnih šol. Na spletno stran za prikaz dela na vseh sodelujočih šolah v mreži lahko dostopate na povezavi: http://www.simos.si (Slovenska Internetna Mreža Osnovnih Šol). Splošno o Slovenski internetni mreži osnovnih šol SIMOS- Slovenska internetna mreža osnovnih šol je projekt sedmih slovenskih osnovnih šol, ki ga sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada ter delno Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. V projektu sodelujejo naslednje šole: Osnovna šola Brežice Osnovna šola Trbovlje Osnovna šola Grm, Novo mesto Osnovna šola Slovenj Gradec II. Osnovna šola Majde Vrhovnik, Ljubljana Osnovna šola Voličina Osnovna šola Podzemelj V projekt je vključenih okoli 2100 učencev od 2. do 9. razreda in njihovih staršev ter več kot 100 strokovnih delavcev iz sedmih sodelujočih šol. Osnovna ideja je zvišanje ravni vseh vrst pismenosti pri osnovnošolcih in tudi odraslih. Model vključuje tudi starše. Otroka bodo le-ti spodbujali k branju in se z njim o prebranem pogovarjali, morda bodo o vsebini knjige kdaj tudi sami kaj zapisali ... Končni cilj je doseči boljšo pismenost in trajnejše znanje ter navajati na vseživljenjsko učenje. Delo celotnega projekta usklajuje mrežni tim (ravnateljice in ravnatelji vseh sedmih sodelujočih šol), ki ga vodi ravnateljica šole prijaviteljice (mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica Osnovne šole Brežice). Kako poteka delo? Na vsaki šoli člani strokovnih timov pripravijo seznam knjig za posamezno internetno bralno zbirko in ga objavijo na spletu. Seznamu dodajo navodila za delo, ponekod tudi naloge. Iz zajetnega seznama knjig si potem učenci izberejo želeno knjigo, jo preberejo in o njej zapišejo mnenje, rešujejo naloge ...Vse aktivnosti po branju učenci izvajajo s sodobno IKT tehnologijo, in sicer s pomočjo računalniškega programa Šolska knjižnica na internetu, ki ga je Osnovna šola Brežice že leto poprej razvila v sodelovanju z računalniškim podjetjem Arcadia Cad d.o.o. iz Ljubljane. Po internetu bodo poslali mentorju svoj izdelek. Ta bo prispevek pregledal, in če bo ustrezen, ga bo objavil na spletnem naslovu www.simos.si (kjer se bodo zbirali izdelki vseh sodelujočih šol; če pa bodo potrebne izboljšave, bo učencem svetoval, kako naj jih opravijo).