Ostržek 4

PREDSTAVLJAMO KNJIGO   OSTRŽEK BERE ZA BRALNO ZNAČKO   Besedilo: Tilka Jamnik, ilustracije: Peter Škerl, založba: DZS (2006). Slikanica je namenjena predvsem odraslim, da bodo laže predstavili bralno značko otrokom v predšolskem obdobju in v prvem triletju devetletne osnovne šole. Mladi bralci v prvem in morda še v drugem triletju jo bodo najbrž pregledovali tudi sami! Predvsem pa slikanica želi spodbujati k branju (za bralno značko) ... in tudi k branju Collodijevega Ostržka, pri katerem so si snovalci enega od programov Bralne značke izposodili lik za svoj prepoznavni znak. Slikanico sta avtorica Tilka Jamnik in ilustrator Peter Škerl ustvarila podobno kot slikanico Pika v knjižnici (DZS, 2004), ki vabi v knjižnico in tudi k branju Pike Nogavičke Astrid Lindgren. Mag. Tilka Jamnik je bibliotekarka v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani in sodelavka Bralne značke. Peter Škerl je akademski slikar, ilustrator otroških knjig, nekaj učbenikov in še več prispevkov v otroških revijah (za njim je več kot 150 različnih izdaj). Največ povedo ilustracije, ki se razprostirajo čez tri četrtine na obeh straneh; delno so kombinirane s stripom. Pod ilustracijo na levi strani je poučno besedilo (označeno z murnom Modrecem), na desni pa izbrani odlomki iz Collodijevega književnega dela Ostržek (označeni z naslovnico knjige o Ostržku). Vse troje se prepleta med seboj in dopolnjuje. Odlomki iz Ostržka naj bi seveda vzpodbudili tudi k branju tega književnega dela. Slikanica skuša utemeljiti pomen branja in dobre bralne pismenosti v sodobnem času. Predvsem pa predstavlja slovensko bralno gibanje - Bralno značko: nekaj njene zgodovine, sicer pa predvsem to, kako se sedaj dogajajo njeni programi med različno starimi otroki in odraslimi (predšolska bralna značka, bralna značka v osnovni šoli, bralni klubi v srednji šoli). Uporablja različne oblike spodbujanja k branju v prostem času, priporoča prost izbor knjig po željah in okusu mladih bralcev, uporablja motivacijsko gradivo, organizira srečanja z ustvarjalci mladinske književnosti in bralnimi klepetalnicami na spletu. Povezuje se s šolsko in splošno knjižnico, glasovanjem za Mojo najljubšo knjigo, reševanjem Slovenskega knjižnega kviza itd. Za bralno značko berejo otroci v Sloveniji, slovenski otroci v zamejstvu, v evropskih deželah in po svetu. Branje nudi užitek, je koristno in je osnova uspešnemu učenju. Branje za bralno značko pa je tudi prijetno in lahko celo praznično druženje mladih bralcev, mentorjev bralne značke, ustvarjalcev mladinske književnosti, knjižničarjev in drugih ljubiteljev branja.