Ostržek 19

ČESTITAMO ZA ROJSTNI DAN!   1. SEPTEMBER etnomuzikolog, oblikovalec lutk in ilustrator IGOR CVETKO   9. SEPTEMBER pisatelj in bivši predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS SLAVKO PREGL   16. SEPTEMBER ilustratorka MARJANCA JEMEC BOŽIČ   29. SEPTEMBER pisateljica, prevajalka in dolgoletna prosvetna delavka KAROLINA KOLMANIČ   29. SEPTEMBER pesnik TONE PAVČEK   5. OKTOBER pesnik in pisatelj FERI LAINŠČEK   5. OKTOBER pesnik in pisatelj MATJAŽ PIKALO