Ostržek 19

PREDSTAVLJAMO KNJIGO   SEDEM PISAV Avtorica: DRAGICA HARAMIJA Dr. Dragica Haramija v monografiji z naslovom:   Sedem pisav: opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev obravnava mladinska prozna dela Svetlane Makarovič, Marka Kravosa, Slavka Pregla, Dese Muck, Lile Prap (Lilijane Praprotnik – Zupančič), Aksinije Kermauner in Janje Vidmar. Izid knjige je omogočila Mestna občina Maribor, izdali in založili pa sta jo Mariborska knjižnica, revija Otrok in knjiga, ter Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. Več informacij o knjigi lahko najdete na spodnji povezavi: http://www.mb.sik.si/sporocila_opis.asp?lang=sl&str=423&id=182 E - naročilnico lahko najdete na spodnji povezavi: http://www.mb.sik.si/form_narocilnica.asp?lang=sl&str=73