Ostržek 19

KOTIČEK DOBRE PRAKSE   Sapramiška, ROZA IN ČAROVLAK   Dejavnosti DPM Koper za spodbujanje branja Društvo prijateljev mladine Koper, ki se pri projektu Bralna značka povezuje z vsemi obalnimi osnovnimi šolami, se je v začetku šolskega leta 2008/2009 namenilo povezati osnovne šole s slovenskim učnim jezikom z območja Mestne občine Koper v enotno »koprsko« bralno značko. Tema branja se je za mlajše bralce ponujala kar sama – pravljice Svetlane Makarovič. Menili smo namreč, da se bomo s prebiranjem teh še najlepše vključili v praznovanje ob jubileju naše velike pravljičarke in izidu antologije Svetlanine pravljice ter se tako tudi poklonili pravljicam, ki jih poznamo in beremo malodane vse generacije. Pri tem so večji del dela opravile učiteljice in knjižničarke osnovnih šol pa seveda tudi otroci, ki so pravljice prebirali ali jim prisluhnili. Vloga DPM Koper pa je bila knjižničarkam desetih osnovnih šol predati idejo in predloge za izpeljavo te zamisli, opozorili pa smo tudi na manj znane, a prav tako lepe Svetlanine pravljice. Kolikor smo uspeli med letom izvedeti, so učenci prve triade omenjenih osnovnih šol pravljice pridno prebirali, naloga DPM Koper pa je bila učence ob koncu bralne sezone tudi primerno nagraditi. Zato smo v začetku junija za tretješolce pripravili zaključno prireditev, ki se je ujemala s temo letošnjega branja. Poprosili smo Lutkovno gledališče Ljubljana, da je za mlade bralce zaigralo predstavo Sapramiška, že tolikokrat brano in videno, a še zmeraj priljubljeno in zanimivo. Zaključna prireditev, ki smo jo zaradi velikega števila tretješolcev Kopra in okolice (skoraj 400 smo jih pričakovali) pripravili v Športni dvorani Burja na Škofijah pri Kopru, je bila z lutkovnim nastopom LGL nadvse prijetna in prisrčna, posebno v veselje pa nam je bilo tudi, da smo med predstavo lahko prisluhnili glasu Svetlane Makarovič – v besedi in pesmi – in tako še pristneje doživeli njeno pravljico. Ob koncu zaključne prireditve bralne značke za tretješolce so se izkazali še otroci: ob prebiranju pravljic so med šolskim letom na pobudo DPM Koper izdelali različne izdelke, ki so nam jih predali, da jih pošljemo gospe Svetlani Makarovič kot darilo in zahvalo za vse te prelepe pravljice. Nastali so mnogi zanimivi izdelki – risbice, nove pravljice, Svetlanine pravljice z otroškimi besedami, spominski albumi, zahvale in Svetlanini pravljični junaki, ki izkazujejo, da otroci Svetlaninim pravljicam še vedno radi prisluhnejo. Tako veliko je bilo teh darilc, da smo jih na DPM Koper spravili v veliko škatlo in jih nato poslali ... na pot k Svetlani Makarovič. Nekoliko manj, a še zmeraj mnogo (okrog 200), se je zbralo zlatih bralcev iz vseh obalnih osnovnih šol konec meseca maja v prenovljeni dvorani Kulturnega doma v Dekanih pri Kopru, kjer so za nagrado za vsa leta branja prisluhnili duhovitemu nastopu igralca in pesnika Andreja Rozmana Roze. Na začetku so njegov nastop sprejeli nekoliko zadržano, nato pa zmeraj bolj navdušeno, celo tako, da se je zdel enourni nastop prekratek in bi bilo lepo, če bi trajal še dlje. Nekateri učenci pa so imeli priložnost pri nastopu umetnika tudi sodelovati, kar je vzbudilo še večje zanimanje, tako da so ob koncu predstave učenci kar obsedeli na stolih in pričakovali še nadaljevanje. Veselimo se, da je bila devetošolcem predstava tako všeč, in upamo, da jih je vzpodbudila k nadaljnjemu branju (tudi klasičnih del slovenske literature) ter morebiti k ogledu gledaliških ali drugih kulturnih prireditev. Nazadnje naj dodamo še naše zadovoljstvo nad uspehom projekta Čarovlak – Pravljice iz kovčka, ki je v pomladnih mesecih letošnjega leta obiskal vse enote Vrtca Semedela (Markovec, Ankaran, Hrvatini, Rozmanova, Prisoje in Slavnik) ter vse skupine otrok vrtcev v Marezigah in Šmarjah pri Kopru. Projekt, ki ga v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem (UP FHŠ) izvaja DPM Koper, poteka tako, da študentke in študentje UP FHŠ pod mentorstvom vodje projekta skupinam predšolskih otrok v vrtcih pripovedujejo pravljice in si tako nabirajo pomembne izkušnje v okviru svoje študijske prakse, otrokom pa s pravljico popestrijo dopoldan v vrtcu. Otroci že od enega leta starosti naprej jim z velikim zanimanjem prisluhnejo, k posebnemu vzdušju pa pripomore tudi pravljični ambient, v katerem otroci z vzgojiteljicami prisluhnejo pravljicam, ki pridejo iz kovčka – sedijo namreč v vagonu pisanega kartonastega vlakca Čarovlaka. Ker je otrok v vrtcih Mestne občine Koper veliko, Čarovlak pa želi obiskati prav vse, bomo z obiski po vrtcih nadaljevali že jeseni, čakajo pa nas tudi že otroci in vzgojiteljice, ki so pravljicam že prisluhnili, a želijo prihod Čarovlaka znova doživeti. In naša dolžnost ter želja je, da skušamo projekt v čim večji meri tudi izpeljati. Letošnjo pomlad nam je prisluhnilo med 450 in 500 otrok. Zelo smo hvaležni Mestni občini Koper za finančno podporo omenjenim programom, ob tem si pa želimo, da bi vse, kar počnemo v DPM Koper za spodbujanje branja in ljubezni do knjig, otroci z veseljem sprejeli in ostali bralci iz srca. Valentina Parovel,zunanja sodelavka DPM Koper