Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS; SEZONA 2019 - 2020

logotip bz

V bralni sezoni 2019/2020 bi vas želeli opozoriti na naslednje:

 

  • IZOBRAŽEVANJA

 

Ne spreglejte osrednjega simpozija BZ RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČKULTURNOST, VEČJEZIČNOST, ki bo 26. novembra (na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu v Ljubljani).

 

Seminar na temo BRANJE IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI bo v četrtek, 19. septembra, v Murski Soboti; vključen bo v okvir festivala Oko besede 2019.

 

Delavnično izobraževanje z naslovom POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV V BRALNI RAZVOJ OTROKA bo potekalo v dveh delih, 6. marca popoldan in 7. marca dopoldan 2020.

 

BRALNICE: Ponudbo Bralnic posodabljamo tudi med letom, zato vas vabimo, da si jo ogledate vsakokrat, ko želite pripraviti izobraževanje s področja razvoja bralne kulture v skladu s potrebami svoje ustanove. Možne so kombinacije različnih predavanj/delavnic, ki jih po lastnih željah sestavite v seminar; lahko se dogovorimo tudi za organizacijo regijskega mentorskega srečanja. Prednost pri sofinanciranju boste imele ustanove, ki ste oddaljene od večjih kulturnih središč.

 

  • NASTOPI USTVARJALCEV

 

Ponudbo avtorjev sproti posodabljamo. V šolskem letu 2019/2020 bomo v ponudbo dodali kar nekaj novih imen. Pogoji za sofinanciranje so podobni kot v preteklih letih, prednost pri sofinanciranju boste tudi tokrat imele ustanove, ki ste oddaljene od večjih kulturnih središč.

 

  • DARILNA KNJIGA ZA PRVOŠOLCE

 

Z veseljem vam sporočamo, da nam je ponovno uspelo pripraviti darilne knjige prav za vse prvošolčke v Sloveniji ter otroke v slovenskem zamejskem in zdomskem prostoru.
Letos bodo prvošolci povabljeni k branju z darilnim ponatisom slikanice Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado z ilustracijami Tomaža Lavriča (po izdaji MKZ). Darilne knjige za prvošolce 2019/2020 boste prejeli na začetku septembra in po vsej Sloveniji razdelili ob uradnem začetku Bralne značke, 17. septembra.

 

  • MOTIVACIJSKO GRADIVO

 

Motivacijsko gradivo ostaja tako kot lani. Cene veljajo do preklica. Za naročila do konca leta 2019 priznavamo 10 % popusta.

 

  • NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019 IN BEREMO SKUPAJ

 

Letošnji NMSB 2019 bo trajal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. oktobra (zaključek Tedna otroka®). Financerja in partnerja letošnje akcije sta Ministrstvo za kulturo in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, kot partnerji pa se pridružujejo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški center Slovenije, ki skrbi za spletno podporo NMSB 2019, ter Javna agencija za knjigo RS

 

Spletna stran že deluje, tako lahko v spletni dogodkovnik (https://nmsb.pismen.si/vnos) že vpišete dogodke, dejavnosti, projekte ali programe, ki jih boste izvedli v času NMSB 2019. Če ste sodelovali pri lanski skupni akciji in ste dogodke že vpisovali, se prijavite  z uporabniškim imenom in geslom, ki ga že imate. Vsi drugi se boste seveda lahko registrirali letos.

 

Letošnja novost je, da bo spletni dogodkovnik za vnose in načrtovanje bralnih dejavnosti »odprt« vse leto!

 

Vabimo vas tudi, da všečkate FB profil projekta.

 

Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere: www.europereads.com), ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu.
Skladno z enim od ciljev pobude EUReads / Evropa bere vas vabimo, da se nam pridružite pri organizaciji/izvajanju 15 minut branja ali glasnega branja na dan.

 

BEREMO SKUPAJ Z UNESCO ŠOLAM

K sodelovanju v NMSB 2019 še posebej vabimo ustanove, združene v UNESCO mrežo. Med vpisanimi dogodki teh ustanov bomo izbrali tri (1 x vrtec, 1 x OŠ, 1 x SŠ) najbolj smiselne, najbolje organizirane, izpeljane … . Izbrane ustanove bomo nagradili z nastopom ustvarjalca in knjižnimi nagradami za bogatitev knjižničnega fonda.

 

V začetku septembra lahko tudi letos pričakujete promocijskogradivo (plakati in razglednice), ki ga bomo razdelili na podoben način kot lani.


Želimo vam dolgo, vroče poletje!

 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

 

DOKUMENTI

 

SEZONA 2019/2020

VSEBINE - SIMPOZIJ RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČKULTURNOST, VEČJEZIČNOST

PRIJAVNICA - SIMPOZIJ 2019

VSEBINE - SEMINAR BRANJE IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

PRIJAVNICA - SEMINAR 2019

VSEBINE - DELAVNIČNI SEMINAR POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV ZA BRALNI RAZVOJ OTROKA

PRIJAVNICA - DELAVNIČNI SEMINAR 2020

BRALNICE 2020

VLOGA - BRALNICE 2020

EVALVACIJA  - BRALNICE

NASTOPI USTVARJALCEV 2020

VLOGA - NASTOPI USTVARJALCEV 2020

NAROČILNICA - MOTIVACIJSKO GRADIVO

UMETNIKI SEZONE IN NAGRADE ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST

IZJAVA O MENTORSKEM DELU 2019-2020

PRISTOPNA IZJAVA 2019