Ostržek 9

PREDSTAVLJAMO KNJIGO   IGRAJMO SE S KUKUJEM Avtorica: Nataša Bucik; ilustracije: Ana ZavadlavMK ZALOŽBA – LJUBLJANA. Zbirka: IZVEN – POLJUDNA ZA OTROKE (2006); 3 zvezki Mag. Nataša Bucik je razvojna psihologinja, proučuje vidike branja pri otrocih in mladini, vrsto let pa je bila urednica revij Ciciban, Cicido in Za starše. Kot avtorica je v teh revijah pripravljala igrarije za spodbujanje pismenosti. Ana Zavadlav je uveljavljena ilustratorka mlajše generacije, ki redno objavlja v revijah Ciciban in Cicido, ilustirirala pa je tudi več knjig za otroke. Za poljudnoznanstvene ilustracije v priročniku Igrajmo se s Kukujem je prejela priznanje Hinka Smrekarja. Njuno sodelovanje je preraslo v priročnik za otroke IGRAJMO SE S KUKUJEM,v kateremotroci odkrivajo in raziskujejo (s pomočjo treh delovnih zvezkov: Kuku barva, šteje in opazuje) proces opismenjevanja in razvoj besedišča. Velik poudarek pa je tudi na spoznavanju črk in glasov. Privlačno ilustrirane igrarije na nevsiljiv način spodbujajo ter z nasveti za skupno branje razvijajo intenzivno, zabavno in spontano komunikacijo med otrokom in odraslim. Delo je primerno za predšolske otroke ter šolarje začetnike. Vsakemu delovnemu zvezku so dodani tudi nasveti za skupno branje ter izbor knjig, ki lahko pripomorejo k različnim vidikom otrokovega razvoja. V letošnjem letu pa sta v skupnem sodelovanju mag. Nataše Bucik in akademske slikarke Ane Zavadlav izšli še dve poljudnoznanstveni slikanici:   KUKU SPOZNAVA SVET OKOLI SEBE Avtorica: Nataša Bucik; ilustracije: Ana ZavadlavMK ZALOŽBA – LJUBLJANA. Zbirka: IZVEN – POLJUDNA ZA OTROKE (2007) ter   KUKU SPOZNAVA NASPROTJA Avtorica: Nataša Bucik; ilustracije: Ana ZavadlavMK ZALOŽBA – LJUBLJANA. Zbirka: IZVEN – POLJUDNA ZA OTROKE (2007) Povzeto po: Lidija Gorenc, revija Bukla