Ostržek 52

UTRINKI STROKOVNA SREDA Neknjižno gradivo III. - MLADINSKA PERIODIKA V KNJIŽNICI 11. marec 2015, ob 10. uri, Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje   43. CIKEL STROKOVNIH SRED je namenjen neknjižnemu gradivu v knjižnicah, tretje srečanje tega cikla pa je bilo namenjeno mladinski periodiki.   Program in prijavnica za strokovne srede za leto 2015 sta vam na voljo na http://www.mklj.si/strokovne-srede. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s strokovnimi sredami in prispevkom zanje pišite na pionirska@mklj.si.   Naslednja strokovna sreda: Simpozij OD KLASIČNE DO VIRTUALNE KNJIŽNICE ZA OTROKE IN MLADINO (program in prijavnica)             Fotografije: ahiv MKL   ZBOR ČLANOV DRUŠTVA BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS 12. marec 2015, ob 16. uri v prostorih Društva slovenskih pisateljev     BRALNA ZNAČKA NA KULTURNEM BAZARJU 18. marec 2015, Cankarjev dom               Ilustrator Ivan Mitrevski in pisatelj Žiga X Gombač   Več fotografij: https://www.facebook.com/bralnaznacka/posts/421887831302876