Ostržek 52

PREDSTAVLJAMO KNJIGO   Slovenska pisateljska pot Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev Založba Didakta, 2013. 364 strani Avtorji: Melita Forstnerič Hajnšek, Aljoša Harlamov, Miran Hladnik, Petra Jordan, Franci Just, Miran Košuta, Željko Kozinc, Urška Perenič, Gašper Troha, Vladka Tucovič     Slovenska pisateljska pot (SPP) kot transverzala povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in delali slovenski pisatelji, spominska obeležja in središča kulturno literarnih dogajanj, od Istre do Prekmurja in od Koroške do Bele Krajine.   Pot ima učni, kulturno-varstveni, rekreativni in promocijski karakter za slovenstvo in državo Slovenijo. SPP je spomeniški, knjižni in medmrežni projekt, v sklopu katerega želimo povezovati slovensko literarno zapuščino in sodobno predstavljanje slovenskih pisateljev. Slovenska pisateljska pot je rastoč projekt Društva slovenskih pisateljev, ki oživlja in predstavlja literarno dediščino. Namenjen je obiskovanju, spoznavanju in doživljanju slovenskih pokrajin kot »literarnih pokrajin«. Njegov osrednji del je pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji. Lahko je pot za izvajanje učnih vsebin ali pot kulturnega turizma. Ta vodnik opisuje to pot in nas napotuje nanjo. V besedi in sliki predstavlja slovenske književnike in njihovo vpetost v literarno-kulturno dediščino slovenskih pokrajin. Projekt razvija tudi bogate spremne vsebine in gradiva, vključno z virtualnim vodnikom, ter žive spominske dogodke, v katerih se srečujeta tradicija in sodobnost.   Slovenska pisateljska pot se tako sestavlja iz raznolikih pobud in vabi k sodelovanju na popotovanju po njej. K vedoželjnosti in vednosti. K prebiranju, premišljanju in pripovedovanju nepozabnega. Tako vse bolj postaja tudi nekakšna »duhovna hiša« našega literarnega izročila za prihodnje rodove.   Igor Likar   Več o projektu Slovenska pisateljska pot: https://www.youtube.com/watch?v=MABrgLLptsA   Vir: http://www.didakta.si/e-knjigarna/leposlovje/biografije/slovenska_pisateljska_pot.html     Razne spodbude za branje lahko najdete tudi v naši Priporočilnici: http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=43.