Ostržek 5

PUBLIKACIJE   BUKLA   Brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. BUKLA je brezplačni mesečnik, ki bralce informira o domačih in tujih literarnih novostih. 20.000 brezplačnih izvodov je mesečno namenjenih širokemu krogu bralcev, revija pa predstavlja kakovostne knjige, aktualne domače in tuje avtorje, založbe in njihove urednike ter posamezne zbirke. Znani Slovenci pišejo o svojem odnosu do knjige, strokovnjaki pa v uvodnikih opozarjajo na premike znotraj knjigotrštva. BUKLA prispeva k širjenju bralne kulture ter promocije knjig in branja. Revijo brezplačno dobite na več kot 230-ih lokacijah po vsej Sloveniji (knjižnice, knjigarne, muzeji, galerije, kulturni domovi, kavarne, slaščičarne in drugi gostinski lokali), lahko pa se nanjo tudi naročite in jo tako prejemate na dom. Sveže knjižne novice pa dnevno najdete na www.bukla.si.   KEKEC   Literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovnih šol. Bralna značka ima v reviji Kekec že tretje leto svojo rubriko. V sezoni 2006/2007 smo pripravili serijo intervjujev z avtorji/ustvarjalci o branju, pisanju ter nastopih na šolah. V oktobrski številki je bil objavljen intervju s Tonetom Partljičem, v novembrski intervju z Janjo Vidmar, v decembrski številki z Ivanom Sivcem, v januarski z Nejko Omahen, v februarski z Andrejem Rozmanom Rozo, marca pa s Primožem Suhodolčanom. Intervjuji so lahko izhodišče za pripravo srečanj mladih bralcev z avtorji. Naročila: 01/420 52 10, kekec@zalozbamladika.si   OTROK IN KNJIGA   Revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Revija je namenjena predvsem strokovni javnosti: vzgojiteljem, učiteljem, knjižničarjem, urednikom. Izhaja trikrat letno, vsako leto pa pripravlja tudi okrogle mize, simpozije in predavanja na temo mladinske književnosti. Naročila: Mariborska knjižnica, http://www.revija@mb.sik.si/. Kontakt: darka.tancer-kajnih@mb.sik.si in revija@mb.sik.si