Ostržek 5

PREDSTAVLJAMO KNJIGO   SEDI K MENI, POVEM TI ENO PRAVLJICO   Zasnova: Ljoba Jenče, založila: Mariborska knjižnica (2007). Izšel je zbornik in prvi slovenski priročnik pripovedovanja ljudskih pravljic. Knjigo je založila Mariborska knjižnica s pomočjo Ministrstva za kulturo. Zasnovala in uredila jo je priznana pripovedovalka pravljic ter raziskovalka slovenskega ljudskega izročila Ljoba Jenče, nastajala pa je pod varstvom bibliotekark Mariborske knjižnice. V zborniku se poleg Ljobe Jenče predstavijo tudi številni drugi avtorji: Alenka Goljevšček, Marko Terseglav, Monika Kropej, Igor Cvetko, Marjeta Cerar, Tilka Jamnik, Mira Kliček, Breda Zupančič, Drago Kunej, Bernarda Rakar, Nadja Lazar, Ivana Indjin, Neža Rojko, Zdenka Gajser, Marko Pogačnik, Bojana Rogelj, Maja Megla, SašaPavček. Vsebina je namenjena ohranjanju slovenskega izročila in prinaša prispevke, predavanja in predstavitve delavnic udeležencev prvega simpozija pravljičarjev na Kozjaku leta 1994, praktične napotke pripovedovalcem, besedila starih slovenskih pravljic ter avtoričin osebni pogled na pripovedovanje, razumevanje in doživljanje ljudskega pripovedovalstva. Knjigo lahko naročite prek spletne strani Mariborske knjižnice, kjer je na voljo elektronska naročilnica: http://www.mb.sik.si/form_narocilnica.asp?lang=sl&str=73