Ostržek 21

NATEČAJI   LITERARNI NATEČAJ - SLOVENSKI DNEVI KNJIGE Spoštovani! Društvo slovenskih pisateljev vsako leto aprila organizira prireditev Slovenske dneve knjige. Spremljajoči kulturni program, s katerim želimo popestriti dogajanje v parku Zvezda, je v dopoldanskem času namenjen otrokom. Namen prireditve je širiti bralno kulturo in približati slovensko leposlovno knjigo mlajšim in starejšim bralcem. Tudi letos Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpisujeta natečaj z naslovom »SLOVENSKI DNEVI KNJIGE - LITERARNI NATEČAJ«, ki je namenjen osnovnošolcem. Mlajšim bralcem skušamo tako približati novejšo slovensko mladinsko literaturo. Natečaj je razdeljen na tri stopnje, za vsako je predvidena ena knjiga slovenskega avtorja, ki jo udeleženci natečaja preberejo in o njej napišejo domišljijsko-ustvarjalni spis (ne obnovo). Obseg spisa ni bistven, pomembna je domišljija. I. stopnja: 1., 2. razred Knjiga: Cvetka Bevc: Pesem za vilo. Ilustracije Andreja Peklar.Učenci prvih in drugih razredov lahko sodelujejo z risbicami na temo knjige. Izbrali bomo tri in jih nagradili. I. stopnja:  2., 3. razred Knjiga: Cvetka Bevc: Pesem za vilo. Ilustracije Andreja Peklar.Naslov spisa: Kako sem rešil rečno vilo II. stopnja: 4., 5., 6. razredKnjiga: Slavko Pregl: Lutke iz sedmega nadstropja. Ilustracije: Ana Zavadlav.Naslov spisa: Nekoč sem obiskal gospoda Glavico III. stopnja: 7., 8. in 9. razredKnjiga: Evald Flisar: Alica v nori deželiNaslov spisa: Aličin dnevnik: sreda, 23. april Udeležba na natečaju je prostovoljna, pogojev za sodelovanje ni. Nemara pa bodo priložnost za sodelovanje kot dodatno motivacijo za branje in pisanje uporabili razredni učitelji slovenščine pri pouku ter mentorji in knjižničarji pri svojih krožkih. Iz vsake stopnje naj učitelji izberejo največ dva spisa. Izbrane spise, na katerih naj bodo navedeni ime in priimek avtorja, razred ter naziv in naslov šole, do 31. marca 2010 v treh izvodih pošljite na naslov: KUD Sodobnost International, Belokranjska 5, 1000 Ljubljana, z oznako »Natečaj Slovenski dnevi knjige OŠ«. Spise bo ocenila tričlanska komisija revije Sodobnost, ki bo izbrala 9 najboljših. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.spomincice.si. do 19. aprila 2010. Na spletni strani bomo objavili tudi nagrajene spise. Nagrajenci bodo lahko svoje izdelke javno prebrali v ljubljanskem parku Zvezda v času Dnevov knjige, prejeli bodo knjižne nagrade in poklepetali z enim od avtorjev na Društvu slovenskih pisateljev. Nagrajene pa bodo tudi šole, s katerih bodo nagrajenci: vsaki bomo podarili enoletno brezplačno naročnino na revijo Sodobnost. Če se boste odločili za sodelovanje, vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico do 28. februarja 2010 pošljete na KUD Sodobnost International, Belokranjska 5, 1000 Ljubljana ali: sodobnost@guest.arnes.si. Mentorji, ki želite prejeti potrdilo o sodelovanju, nam to sporočite na naslov: sodobnost@guest.arnes.si. Razpis je objavljen tudi na spletni strani dvojezične knjižne zbirke Spominčice/Forget-me-nots, www.spomincice.si. Za podrobnejše informacije o natečaju in knjigah se lahko obrnete na Alenko Urh (01/5635 550, e-naslov: sodobnost@guest.arnes.si). Vljudno  vas prosimo, da obvestite tudi svoje podružnične šole. Upamo, da se boste tudi tokrat pridružili našim prizadevanjem za širjenje bralne kulture med osnovnošolci. Veselimo se literarnih prispevkov vaše šole! Za Društvo slovenskih pisateljev Špela Pavlič, strokovna sodelavkaZa KUD Sodobnost InternationalAlenka Urh, pomočnica glavnega urednika Sodobnosti 15. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE - LITERARNI NATEČAJ PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU Osnovna šola ........................................................................................................................ Naslov ................................................................................................................................... Kontaktna oseba ................................................................................................................... E-naslov kontaktne osebe ..................................................................................................... Podpis odgovorne osebe in žig šole:   NATEČAJ ZA SREDNJEŠOLSKO POEZIJO MLADA POEZIJA Društvo za sodobne umetnosti Aggressive Theatre razpisuje natečaj za izvirno poezijo dijakov srednjih šol in gimnazij. Dijaki naj pošljejo do tri pesmi svoje podatke in kratek življenjepis na elektronski naslov ali po pošti na spodnji naslov s pripisom: Mlada poezija. Med prijetimi teksti bodo izbrali pet najboljših, ki se bodo predstavili na literarnem večeru v Ljubljani. Najboljši bodo dobili knjižne nagrade in pomoč pri nadaljnjem ustvarjanju. Rok prijave: 15. 2. 2010. Kontakt:Društvo za sodobne umetnosti Aggressive Theatre G-452Gosarjeva 91000 Ljubljanatel: 040-467-823aggressive.theatre@yahoo.comwww.aggressivetheatre.com Vir podatka: Aggressive Theatre   10. NAGRADNI NATEČAJ ZA NEOBJAVLJENO IZVIRNO PESEM IN NASLOV»VITEZ/VITEZINJA PESNIŠKEGA TURNIRJA« V okviru projekta 13. slovenski dnevi knjige v Mariboru - Ko te napiše knjiga 2010, ki ga prireja Mladinski kulturni center Maribor, razpisuje Založba Pivec natečaj za izvirno neobjavljeno pesem. Na natečaju lahko s po eno pesmijo, ki ne sme biti daljša od 60-ih verzov, sodelujejo vsi v slovenščini pišoči pesniki, stari vsaj 16 let. Avtorji naj svojo pesem pošljejo na naslov:Založba Pivec, Krekova 13, 2000 Maribor, s pripisom PESNIŠKI TURNIR 2010.najkasneje do 15. februarja! Pesmi naj bodo podpisane le s šifro, v posebni kuverti, prav tako označeni s šifro, pa naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka. Dodatne informacije:http://www.zalozba-pivec.com/pesniski-turnir.php#2010nino@zalozba-pivec.com 02 250 08 28. Vir podatka: Založba Pivec   RAZPIS ZA IZVIRNO DRAMSKO BESEDILO ZA OTROKE IN MLADINO ZLATA PALIČICA Lutkovno gledališče Ljubljana razpisuje natečaj za izvirno dramsko besedilo za otroke in mladino na temo: »MOJA DRUŽINA?«. Komisija bo upoštevala le po en tekst posameznega avtorja, ki se bo prijavil na natečaj. Rok za oddajo prispevkov: 31. julij 2010, na naslov: Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, s pripisom: BESEDILO (ZLATA PALIČICA). Rezultat natečaja bo objavljen na spletni strani www.lgl.si dne 5. septembra 2010. Pogoji prijave: -    besedilo ni bilo objavljeno -    besedilo ni sodelovalo oziroma ne sodeluje na drugem natečaju. Več informacij: http://www.lgl.si/index.php/novica/prikaz/razpis_-_zlata_palichica/ Vir podatka: Lutkovno gledališče Ljubljana