Ostržek 21

KOTIČEK DOBRE PRAKSE   ROBINZONOVA BRALNA ZNAČKA V BOLNIŠNIČNI ŠOLI OŠ LEDINA Mladi, ki prihajajo v bolnišnico, si krajšajo čas na različne načine. Z obiski staršev in prijateljev, z reševanjem križank in drugih zank, s poukom in z učenjem, z računalnikom ... Eden izmed pogostih načinov je tudi branje knjig. Ob tem se je v naši šoli rodila ideja, da bi bolj in manj navdušenim mladim bralcem v bolnišnici ponudili možnost, da se o prebranih knjigah pogovorijo, ob njih ustvarjajo in usvojijo bolnišnično bralno značko. »Pa zakaj prav Robinzonova bralna značka, in to v bolnišnici, ki (na prvi pogled) nima nobenega opravka z življenjem na samotnem otoku?« boste morda vprašali. Zato, ker je bolnišnica lahko podobna Robinzonovemu samotnemu otoku kljub temu, da je v njej veliko ljudi. Vsak otrok oz. mladostnik se znajde po svoje. Robinzon je pisal. Mladi v bolnišnici lahko tudi pišejo in - berejo. Že tretje leto lahko tako otroci in mladostniki, ki so na zdravljenju v bolnišnici, z zavzetim branjem zbirajo nalepke za Robinzonovo bralno značko. Priznanje Robinzonove bralne značke ima namreč kar štiri prostore za nalepke, tako da lahko z zavzetim branjem postaneš »še posebej zagrizeni bralec«, kot smo zapisali v predstavitvi naše bralne značke. Za vsako nalepko je treba prebrati tri knjige in narediti naloge po dogovoru z učiteljico. Naloge oz. dejavnosti ob branju so pisane na kožo vsakemu izmed bralcev. Nekdo izdela lutke in pripravi uprizoritev, drugi nariše, kar se je dogajalo v knjigi ali kar bi se lahko zgodilo v nadaljevanju, tretji piše in ustvarja nove zgodbe, domislice, rime, išče podobnosti in razlike z junaki iz knjig, se odloča, katera izmed oseb mu je najbolj blizu in zakaj ... Ali preprosto le pove, kakšna se mu zdi knjiga. Knjige bralci v bolnišnici izbirajo skupaj z učiteljicami, vsaj ena izmed njih pa naj bi bila iz priporočilnega izbirnega seznama, ki je objavljen na spletni strani naše šole (http://www.bolnisnicna-sola.si/bralna/kazalo-web.pdf). Ta seznam je seveda le okvir; z učiteljičino pomočjo se izbira knjig vsako leto širi. Nitke, ki spletajo priporočilni seznam v pisano, a čvrsto tkanino, so teme, ki se dotikajo življenja tudi v njegovi manj prijazni podobi, a so prav zato tudi izziv za pogum, vztrajanje in iskanje lepega. Eno najpomembnejših sporočil teh knjig pa je, da imamo ljudje, še posebej otroci, neverjetno veliko moči za spreminjanje našega sveta na boljše. Seveda pa bi imeli mladi Robinzoni kar nekaj težav, kako priti do knjig, če v Bolnišnični šoli ne bi imeli svoje knjižnice. Tako kot prej v stari tudi v novi Pediatrični kliniki ena izmed učiteljic skrbi za to, da naše knjige pridejo v prave roke. Naša knjižnica ni velika, je pa zato čisto nekaj posebnega, saj se knjige z učiteljico selijo od sobe do sobe, od ot(r)oka do ot(r)oka. Do otrok ne pridejo le knjige, ampak tudi žive besede učiteljice, ki se pogovarja z otroki, z njimi izmenjuje mnenja in dobi tudi nove predloge za našo knjižnico. Z veseljem lahko rečemo, da je Robinzonova bralna značka prav letos, v tretjem letu delovanja (in vemo, da so vse dobre stvari tri), ko bo Ljubljana (2010) postala tudi prestolnica knjige, predvsem med bralci prve in druge triade živahneje zaživela. In tako se nam zdi, da bivanje v bolnišnici tudi zaradi Robinzonove bralne značke postaja bolj pisano in veselo, in za ta čas, ko morajo mladi popotniki in raziskovalci počakati ladjo za domov, zagotovo prijaznejše. Andreja Čušin Gostiša, Bolnišnična šola, OŠ Ledina, Ljubljana KNJIŽNICA OSNOVNE ŠOLE FRANA ERJAVCA NOVA GORICA Vabljeni na voden ogled razstave (ena šolska ura) o življenju in delu Frana Erjavca, ki bo do konca aprila v šolski knjižnici OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici. Več o razstavi si lahko ogledate na spletni povezavi šole:http://www.os-franaerjavca.si