Ostržek 20

DOGODKI 3. december - TA VESELI DAN KULTURE   25. KNJIŽNI SEJEM 25.-29. november 2009Cankarjev dom. Več informacij: http://www.knjiznisejem.si/program-sejma/ http://www.knjiznisejem.si/program-sejma/program-sejma-po-dnevih/ Še posebej pa naj vas opozorimo na: ČEK ZA BRANJE (v vrednosti 2€): http://www.knjiznisejem.si/novice/#CmsC845E1C969E1 ŠOLSKI KNJIGOSLED: http://www.knjiznisejem.si/program-sejma/solski-knjigosled/ DEBATNA KAVARNA http://www.knjiznisejem.si/program-sejma/debatna-kavarna/urnik/ PAPIRNATI VRTILJAK bibliofilska razstava starih otroških knjig http://www.knjiznisejem.si/program-sejma/ostali-dogodki-sejma/   STROKOVNA SREDA MKL, PIONIRSKA - CENTER ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN KNJIŽNIČARSTVO9. december 2009 »Zakaj vse te besede« Sodelovali bodo:Slavnostna predstavitev antologije Naročje kamenčkov Saše Vegri ob njeni 75-letnici:Irena Miš Svoljšak (Založba Miš) z gostoma, urednikom antologije dr. Igorjem Saksido in ilustratorjem Damijanom Stepančičem. Enakost spolov v knjigah za otroke dr. Ljubica Marjanovič Umek, red. prof. in dr. Urška Fekonja Peklaj, doc. (Oddelek za psihologijo, Katedra za razvojno psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),Martina Peštaj (urednica oddaj za otroke in medijska psihologinja, Otroški in mladinski programa, Televizija Slovenija). Koordinatorki: mag. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar VABLJENI!