Bralno značko sta po češkem zgledu osnovala ravnatelj osnovne šole na Prevaljah, pisatelj Leopold Suhodolčan, in profesor slovenščine na tej šoli, Stanko Kotnik. Prvo tekmovanje za Prežihovo bralno značko so razglasili na področju štirih koroških občin v jeseni leta 1960, prve Prežihove bralne značke pa so bile podeljene maja 1961 na Prevaljah.

KATERIM STAROSTNIM SKUPINAM JE BILA NAMENJENA PRVA BRALNA ZNAČKA, KOLIKO SO PRVI BRALCI BRALI IN KAKO SO BILI ZA BRANJE NAGRAJENI?

 

STOPNJA STAROSTNA SKUPINA ŠT. PREBRANIH DEL NAGRADA
I. stopnja 3.-5. razred OŠ 5 bronasta Prežihova značka
II. stopnja 6.-8. razred OŠ 7 patinirana srebrna Prežihova značka
III. stopnja 1. in 2. letnik SŠ 10 srebrna Prežihova značka
IV. stopnja 3. in 4. letnik SŠ 10 zlata Prežihova značka


KAKO SO OBLIKOVALI SEZNAM KNJIG ZA BRANJE?

Pripravljal ga je ustanovni odbor značke, ob sodelovanju slavističnega aktiva ali njegove komisije. Izbirali so med dobrimi sodobnimi slovenskimi leposlovnimi deli. Seznam je imel enoletno veljavo, predvideno je bilo izpopolnjevanje s sodobnimi deli. V seznamu vsake stopnje pa je moralo biti vsaj po eno Prežihovo delo.

KAKO SO PREVERJALI PREBRANO?

Bralci so morali ob branju vsakega proznega dela pisati zapiske. Za vsako stopnjo posebej je bilo določeno, kaj so morali zapiski vsebovati. Iz pesniške zbirke, ki jo je bralec moral prebrati, pa se je moral na pamet naučiti po tri pesmi po lastni izbiri.
Oddaja zapiskov je štela kot prijava kandidata. Če zapiski niso bili "ustrezni", jih je mentor (učitelj slovenskega jezika, razredni učitelj) zavrnil oz. sprejel po "izboljšavi".
Pogovor med mentorjem in bralcem je potekal v obliki "skušnje" pred komisijo. Pravilnik je svetoval, naj se pogovor opira "zlasti na zapiske ter naj bo čim bolj sproščen in širok", predpisoval pa je tudi, naj značko dobi le tisti kandidat, "ki pokaže stopnji primerno zadostno poznavanje in razumevanje predpisanih del in piscev".

KAJ PA SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK BRANJA?

Že ob prvem zaključku branja so slavnostne prireditve organizirali različno: obisk pisatelja Franceta Bevka, ogled rojstne hiše Prežihovega Voranca, podelitev značk v okviru takrat zelo pomembnega pionirskega tedna ...

IN KOLIKO JE BILO PRVIH ZNAČKARJEV?

Bralno značko je uspešno zaključilo 119 bralcev.
Drage mlade bralke in bralci, spoštovane mentorice, mentorji!
Ali veste, kako se je bralna značka začela pri vas? Ali morda poznate prve bralce? Ste jih kdaj povabili na obisk in klepet? Katere so bile tiste prve knjige, ki so jih morali prebrati? Je morda na šoli še kje shranjen prvi pravilnik vaše bralne značke? Kaj pa zapisniki o "skušnjah", zapiski prvih tekmovalcev? Saj res - prve bralne značke, ki so jih podeljevali na vaši šoli - ste jih že videli?

Če vas kaj mika raziskovanje in odkrivanje, vas vabimo, da malo pobrskate po zgodovini in se nam oglasite. Veseli vas bomo!
Če pa boste pripravili res kaj posebnega, vas bomo tudi obiskali in nagradili!
Bralna značka je namreč že v letih, ko jo lastna zgodovina zelo zanima. Zato pospravlja stare papirje in ureja arhiv - da se bo ob svoji 60-letnici lahko tudi malo pobahala - pa saj se ima s čim, kajne?
E - naslov: info@bralnaznacka.si

______________________________________________________________________________

Več o zgodovini BRALNE ZNAČKE si lahko preberete na spletni strani Žive vezi; Rastoča knjiga Koroške: 
Digitalna zbirka: "Bralna značka"