Predsednik: Marko Kravos

Podpredsednika: mag. Tilka Jamnik, Slavko Pregl

Generalna sekretarka: Manca Perko

Upravni odbor: mag. Tilka Jamnik, Slavko Pregl, Kristina Picco, Manca Perko

Nadzorni odbor: Uroš Brezovšek, Igor Longyka, Miha Mohor

Programski odbor: Andreja Duhovnik – Antoni, Boštjan Gorenc, Boštjan Gorenšek, Tjaša Klemenčič, Gaja Kos,
Metka Kostanjevec, Petra Potočnik, Veronika Rot Gabrovec, Primož Suhodolčan, Peter Svetina, Sanja Širec,
Darka Tancer-Kajnih, Rajko Tekalec, Janja Vidmar, Tatjana Vučajnk, Olga TavčarČastni člani: Berta Golob, Meta Grosman, Margareta Jukič, Marjana Kobe, Darja Kramberger (†), Neža Maurer, Tone Partljič, Vladimira Škof, Jože Zupan