Predsednik: Marko Kravos

Podpredsednika: mag. Tilka Jamnik, Slavko Pregl

Generalna sekretarka: Manca Perko

Upravni odbor: mag. Tilka Jamnik, Slavko Pregl, Kristina Picco, Manca Perko

Nadzorni odbor: Uroš Brezovšek, Igor Longyka, Miha Mohor