Ostržek 7

PUBLIKACIJE     Revija Trobentica   http://www.trobentica.com/   Urednik: Igor Ribič Izdajatelj: Prešernova družba d.d.   Revija Trobentica je bogato ilustrirana otroška revija, namenjena otrokom od 4. do 9. leta starosti. Revija je polna zanimivih zgodb, veselih iger, pravljic, pesmic, križank, premetank ter ugank. V vsaki številki Trobentice vas čaka: tema meseca, pravljice, matematične in trobentičine igrarije, trobentičino gledališče, pesmi, zgodbe, angleščina, tekmovanje za zlato trobentico in super zlato trobentico, trobentičini spretni prstki, pesem z notnim zapisom, nagradna slikovna križanka, trobentičin strip, nalepke ter trikrat letno plakat.   Na revijo TROBENTICA se lahko naročite po telefonu (01) 420 27 00 ali po elektronski pošti.   KEKEC   Literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovnih šol. Bralna značka ima v reviji Kekec že tretje leto svojo rubriko. V sezoni 2006/2007 smo pripravili serijo intervjujev z avtorji/ustvarjalci o branju, pisanju ter nastopih na šolah. V oktobrski številki je bil objavljen intervju s Tonetom Partljičem, v novembrski intervju z Janjo Vidmar, v decembrski številki z Ivanom Sivcem, v januarski z Nejko Omahen, v februarski z Andrejem Rozmanom Rozo, marca s Primožem Suhodolčanom, aprila s Slavkom Preglom in maja z Anjo Štefan. Intervjuji so lahko izhodišče za pripravo srečanj mladih bralcev z avtorji. Naročila: 01/420 52 10, kekec@zalozbamladika.si   OTROK IN KNJIGA   revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Revija je namenjena predvsem strokovni javnosti: vzgojiteljem, učiteljem, knjižničarjem, urednikom. Izhaja trikrat letno, vsako leto pa pripravlja tudi okrogle mize, simpozije in predavanja na temo mladinske književnosti. Naročila: Mariborska knjižnica, http:/www.mb.sik.si Kontakt: darka.tancer-kajnih@mb.sik.si in http:/www.mb.sik.si