Ostržek 42

DOGODKI NAPOVEDNIK 22. BOLOGNA PO BOLOGNI 27. 5. 2014–31. 5. 2014 V Knjigarni Konzorcij na Slovenski 29 v Ljubljani bo tudi letos na otroškem oddelku v sodelovanju Mladinske knjige in Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana organizirana že tradicionalna predstavitev otroške literature. Prodajna razstava Bologna po Bologni bo, kot vsa leta doslej, pregled najboljšega, kar je bilo moč pred tem videti na sejmu otroških knjig v Bologni.   Na Bologni po Bologni si boste lahko ogledali predvsem nagrajene in tiste kakovostne zanimive knjige, na katere želijo opozoriti (mlade) bralce v slovenskem prostoru. Posredovali vam bodo pomembne informacije s področja mladinske književnosti in branja ter vas seznanili z najnovejšimi trendi na področju knjižne ustvarjalnosti za mlade. Vabljeni!   RAZSTAVA »SLIKANICA – MOJA PRVA KNJIGA« maj 2013–maj 2014 V Slovenskem šolskem muzeju si lahko med drugim ogledate tudi razstavo o slovenski slikanici z naslovom Slikanica – moja prva knjiga. Na njej je, kot je zapisano na spletni strani Slovenskega šolskega muzeja, razvoj slovenske slikanice od njenih zametkov iz začetka 20. stoletja do današnjega časa predstavljen na šestih panojih in podkrepljen z izvirniki obravnavanih slikanic, razstavljenih v treh vitrinah. Razstava obiskovalca nadalje povabi v svoj osrednji razstavni prostor, kjer spozna različne vrste slikanic, ki  ustrezajo raznolikim tipom njihovih uporabnikov. Lahko bi rekli, da je toliko različnih slikanic, kolikor je različnih ustvarjalcev, ali kolikor je različnih bralcev, ki vsak po svoje doživljajo pisane in slikane zgodbe. Vse pa lahko ulovimo v nekaj standardnih okvirjev. Vrste slikanic lahko razdelimo glede na vsebino, na ustvarjalni postopek, na razmerje med slikovnim in verbalnim delom ter glede na zahtevnostno stopnjo in obliko. Zaključek razstave osvetli tudi pomen slikanic za otrokov razvoj in ji tako doda še pedagoško noto, saj ima slikanica pomembno vlogo pri celostnem razvoju otroka, kar ji priznavajo tako literarne vede, kot psihologija in pedagogika. Branje slikanice namreč spodbuja različne miselne procese, oblikuje kulturno zavest otroka, pomaga pri estetski vzgoji ter z navajanjem otroka na razbiranje sporočil iz podob, kar postaja poglavitni način sporazumevanja naše družbe, sodeluje pri socializaciji.    Ilustracija Hinka Smrekarja za naslovnico knjige Martin Krpan (1917)   Piko na i razstavi dajeta manjša panoja, kjer so navedeni spomini znanih Slovencev na slikanice iz njihovega otroštva. Celostna podoba razstave temelji na »oživljanju« slikaniških junakov, ki brišejo mejo med dvodimenzionalnimi panoji in razstavnim prostorom. Vabljeni!   Več na: http://www.ssolski-muzej.si/slo/exhibits.php?item=219     RAZSTAVA »KOLO, 5200 LET« 24. 5. 2013–20. 4. 2014       Slovenci imamo najstarejše leseno kolo z osjo na svetu! Oglejte si ga na razstavi v ljubljanskem Mestnem muzeju Ljubljani! Spomladi 2002 je ekipa arheologov na Ljubljanskem barju našla najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, staro kar 5200 let.       11 let po njegovem odkritju koliščarsko kolo z osjo domači in tuji javnosti kažemo na razstavi, ki je ne smete zamuditi! Več na: www.kolo5200.si in na: http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/mestni-muzej-ljubljana-389/prihodnje-razstave/kolo-8581/         19. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2014 14. 4. 2014–18. 4. 2014   Foto: Roman Šipić, www.delo.si   19. Slovenski dnevi knjige z naslovom In vse je mogoče bodo potekali na Kongresnem trgu v Ljubljani v aprilu 2014. Prodajo knjig slovenskih založb bo dopolnil kulturni program s koncerti, programom za otroke, nagradnimi igrami, literarnimi branji ter predstavitvami založb. Na odru na prostem se bodo med drugim predstavili tudi aktualni slovenski pisatelji in zanimive knjižne novosti. Knjige bodo na stojnicah slovenskih založb naprodaj po znižanih cenah. Vabljeni!   NOČ KNJIGE 2014 23. 4. 2014  Na svetovni dan knjige v Sloveniji letos prvič organizirajo Noč knjige, mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo in branje kot temeljna gradnika zdrave družbe, nagovarja vse generacije bralcev ter spodbuja dvig bralne kulture, pismenosti ter vrednot domišljije in znanja v družbi.       23. aprila 2014 bodo od jutra pa vse do poznega večera knjigi dali polno besedo. V sodelovanju s hrvaškimi kolegi želijo, da Noč knjige tudi v Sloveniji postane tradicionalna prireditev, namenjena vseslovenski promociji knjige in branja.   Želijo, da knjigarne, knjižnice, kavarne, šole in druge zainteresirane organizacije in javna prizorišča po vsej Sloveniji 23. aprila od 18. ure do enih ponoči inovativno pristopajo kot samostojni prireditelji literarnih branj in pogovorov, srečanj z avtorji in podpisovanj knjig, delavnic, omizij in drugih dogodkov – s ciljem v središče slovenske javnosti in medijev postaviti knjigo v vseh njenih tradicionalnih in sodobnih oblikah. Večerni program Noči knjige 2014 bo dopolnil dopoldanski in popoldanski program za mlajše, ki bo svojstvena nadgradnja projekta Noč branja, ki že nekaj let poteka po nekaterih slovenskih šolah. Ta dan bodo javnosti posredovali več ključnih vesti, povezanih s knjigo, branjem in književnim ustvarjanjem, sporočili izsledke aktualnih raziskav, opozorili na boleče točke knjige v Sloveniji, založniki in knjigarji pa se lahko vključijo s posebnimi ponudbami. Največjo težo torej dajejo dejavnosti, usmerjeni k dvigovanju zavesti o branju – opogumljanju duha in bistrenju pogleda.   Vse, ki želijo sodelovati v Noči knjige 2014, vabijo, da svoje dogodke do 20. aprila sporočijo prek prijavnega obrazca na spletni strani www.nocknjige.si, ali pa se oglasijo na e-naslov: nocknjige@gmail.com.  Ob tej priložnosti Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS kot soorganizator dogodka vabi vse mentorice in mentorje bralne značke, učitelje, knjižničarje in druge svoje strokovne sodelavce k aktivnem sodelovanju. Pridružite se navdušencem, ki si želijo, da bi bila akcija čim bolj množična in čim bolj odmevna. Zamislite si svoje praznovanje svetovnega dneva knjige in ga uresničite. Pošljite nam informacije o načrtovanih dogodkih, nato pa fotografije in druge izdelke, ki bodo ob tem nastali. Za promocijo dobrih knjig nas ni nikoli preveč, zato bomo z veseljem objavili vse, kar bomo prejeli. Za vse se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo!   Organizatorji Noči knjige so: založba in festival Sanje, Društvo slovenskih pisateljev, Narodna in univerzitetna knjižnica, revija Bukla, Morfem, iniciativa Skupaj za knjigo, Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Mestna knjižnica Ljubljana, Društvo knjigotržcev Slovenije, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Modrijan, Beletrina, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (Noč branja), Javni sklad za kulturne dejavnosti RS, Amnesty International in Slovenska sekcija IBBY. Podpornika: Slovenska nacionalna komisija za Unesco, Mestna občina Ljubljana. Projekt Noč knjige 2014 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco.   Več o dogodkih v Mestni knjižnici Ljubljana na: http://www.mklj.si/aktualno/item/4384-noc-knjige-23-april#.U0hAgvl_sXU Več na: www.nocknjige.si     34. MEDNARODNI KONGRES IBBY 10. 9. 2014–13. 9. 2014       34. mednarodni kongres IBBY bo potekal od 10. do 13. septembra 2014 v  Mexico Cityju. Tema kongresa bo »branje kot izkušnja vključenosti«. Referate na to temo bodo predstavili tudi slovenski udeleženci: Tilka Jamnik, Božena Kolman Finžgar, Vesna Radovanovič in Janja Vidmar. Na kongresu bodo podeljene IBBY častne liste. Prejeli jih bodo naslednji slovenski ustvarjalci: Slavko Pregl, Peter Škerl in Stana Anželj. Podeljena bo IBBY Asahi Promotion Award 2014. Slovenska sekcija IBBY je predlagala The Reading Badge is Crossing Boundaries to all kinds of Minorities; projekt Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.  Podeljeni bosta tudi Andersenovi nagradi za leto 2014.   Več o kongresu lahko preberete  tukaj  ali na: http://www.ibby.si/index.php/component/content/article/36-slo-novice/195-34ibbykongres1013september2014mexicocity in na: http://www.ibbycongress2014.org/en/      4. MEDNARODNA KONFERENCA O SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAVAH V SLOVENIJI 26. 9. 2014–27. 9. 2014 Mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah z naslovom »Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami – podpora pri uresničevanju njihovih potencialov« bo potekala v petek in soboto, 26. in 27. septembra 2014, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16.   Na konferenci, ki jo organizirata društvo Bravo in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, bodo šolski strokovni delavci ter osebe s specifičnimi učnimi težavami (SUT) in starši predstavili dobro prakso učinkovitih strategij odkrivanja, obravnave, poučevanja in vključevanja oseb s specifičnimi učnimi težavami v različnih programih. Prvi dan konference bo namenjen plenarnim predavanjem vabljenih slovenskih in tujih strokovnjakov, drugi dan pa predstavitvam novejših slovenskih raziskav s področja SUT, predstavitvam učinkovite pomoči šolskih strokovnih delavcev ter življenjskim izkušnjam staršev otrok, mladostnikov in odraslih oseb s SUT.   Konferenca je namenjena vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol, svetovalnim delavcem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem iz zdravstvenih, socialnih in drugih ustanov ter osebam s specifičnimi učnimi težavami in njihovim staršem. Predavanja tujih predavateljev bodo simultano prevajana. Kotizacija za konferenco bo 140 evrov (z DDV) za predavatelje in člane društva BRAVO ter 160 evrov (z DDV) za nečlane društva BRAVO.   Vabljeni k aktivnemu sodelovanju na konferenci! Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku.   Prijave prispevkov pričakujejo do 5. 5. 2014 in prispevke do 6. 6. 2014 na e-naslov: drustvo.bravo@guest.arnes.si ali po pošti na naslov: Društvo BRAVO, Gotska 18, 1000 Ljubljana.   Dodatna pojasnila dobite po telefonu 031 737 520. Oseba za stike je dr. Milena Košak-Babuder, članica strokovnega in organizacijskega odbora konference.   Več informacij o konferenci in prijavnico najdete tukaj.   SLAVISTIČNI KONGRES 2014 3. 10. 2014 Slavistično društvo Slovenije sporoča, da bo letošnji Slavistični kongres potekal le en dan, in sicer 3. oktobra 2014 v Ljubljani. Posvečen bo praznovanju 80-letnice društva, kar bo zabeleženo v plenarnih predavanjih, tematiziranih na zgodovino društva in mejnike v stroki, ki so se zgodili pod njegovim okriljem, in na aktualni trenutek, v katerem deluje strokovno in organizacijsko. Osrednji predavatelj bo jubilant in častni član, prof. dr. Matjaž Kmecl, ki letos praznuje prav tako obletnico kakor društvo. Organizirali bodo tudi okroglo mizo oz. srečanje s predstavniki nekaterih drugih strokovnih društev o vlogi in pomenu tovrstnega delovanja ter zanimivo literarno kulturno ekskurzijo po Ljubljani. Več informacij sledi.    Več na: http://641.gvs.arnes.si/       6. MEDNARODNA KONFERENCA O PISMENOSTI 22. 5. 2015–24. 5. 2015 Od 22. do 24. maja 2015 bo na univerzi v Rethymnonu na Kreti potekala 6. mednarodna konferenca o pismenosti z naslovom Pismenost v spreminjajočem se svetu: novi izzivi v izobraževanju. Poziv k najavi strokovnih in znanstvenih prispevkov bo objavljen na spletnih straneh oddelka za predšolsko vzgojo Univerze na Kreti (http://www.edc.uoc.gr/ptpe). Več o prvi najavi konference v sporočilu organizacijskega odbora.   POTUJOČE RAZSTAVE MEDNARODNE MLADINSKE KNJIŽNICE V MÜNCHNU Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu (Internationale Jugendbibliothek München) je objavila seznam svojih potujočih razstav za leto 2014, ki si jih je mogoče izposoditi in jih postaviti na ogled. Poleg že obstoječih sta dostopni dve novi, in sicer:   1. Anaarestan: Contemporary Children’s Book Illustration from Iran    Foto: Ali Boozari   2. Letterally different: Unusual ABC-Books from around the World    Foto: Sharon Werner   Več si lahko ogledate tukaj ali na spletni strani: http://www.ijb.de         VABILO NA DOGODKE ZA OTROKE IN MLADE V MESTNI KNJIŽNICI LJUBLJANA Mestna knjižnica Ljubljana v vseh svojih enotah tudi v aprilu 2014 pripravlja številne kulturne dogodke za otroke in mlade: literarne prireditve, kamor sodijo ure pravljic in predstavitve knjig, pa tudi izobraževalne in ustvarjalne delavnice ter likovne razstave. Napovednik dogodkov je objavljen na spletni strani MKL: http://www.mklj.si/   VABILO V TRUBARJEVO HIŠO LITERATURE Trubarjeva hiša literature v Ljubljani tedensko pripravlja bogat kulturni program, med drugim tudi program za otroke in različne ustvarjalne delavnice. Tedenski program THL je dostopen na njihovi spletni strani: http://www.trubarjevahisaliterature.si/