Ostržek 28

ČESTITAMO ZA ROJSTNI DAN!   3. AVGUST pesnica, pisateljica in tiflopedagoginja AKSINJA KERMAUNER     5. AVGUST dramatik, pisatelj in podpredsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS TONE PARTLJIČ     9. AVGUST pisateljica BERTA GOLOB     1. SEPTEMBER etnomuzikolog, oblikovalec lutk in ilustrator IGOR CVETKO     9. SEPTEMBER pisatelj in bivši predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS SLAVKO PREGL