Ostržek 27

KOTIČEK DOBRE PRAKSE   Opis dejavnosti za vzpodbujanje branja v šoli in doma, kakor ga na OŠ Janka Kersnika Lukovica izvaja mentorica bralne značke Danica Dolar.   Spoštovani starši! Glede na to, da zanimanje za branje na predmetni stopnji, zlasti pri fantih, tudi na naši šoli zelo upada, je ključnega pomena, da se vzgoja odnosa do knjige in branja začne že doma. V vrtčevskem in šolskem obdobju se dober knjižni temelj tako lažje nadgrajujeje in dopolnjuje.   Ob bližajočem se svetovnem dnevu knjige (23. april) vam zato posredujem nekaj bralnih usmeritev, idej in priporočil za knjižno vzgojo vašega otroka.   Skupaj z otrokom se čim pogosteje pogovarjajte o prebranih knjigah, in sicer: otrokovih knjigah ali slikanicah vaših prebranih knjigah v otroštvu in sedaj ( zakaj vas je neka zgodba, pesem, navdušila, se vas dotaknila: govorite o čustvih!) Namesto, npr. gledanja televizorja, vsak teden namenite nekaj ur ali večer ob koncu tedna družinskemu branju, tako da uporabljate različne metode branja:  - Določen (dogovorjen) čas berete vsak svojo knjigo (določen del vsebine) in se potem o prebranem pogovorite.  - Izmenično berete vsi isto knjigo, in sicer naglas,  kar je zelo dobro (vsi se poslušate, otroci s težavami pri branju postanejo bolj samozavestni - ob branju ne kritizirajte, pogovorite se na koncu.  - Knjigo lahko berete v nadaljevanjih, ob koncih tedna ...  - Otroka večkrat povprašajte, kdaj je nazadnje obiskal šolsko knjižnico, če je kaj vrnil, si kaj izposodil, katere so novitete (stalna razstava v vitrini pred knjižnico).  - Pokažite zanimanje, izrazite pozitivna čustva!  - Knjige vključite v letne čase, dogajanja, praznike: npr. sedaj zgodbe o pomladi, delu na vrtu, o odnosu do okolja, novembra knjige o smrti, izgubi ...,  - Skupaj z otrokom obiščite Knjižnico Domžale ali katero drugo splošnoizobraževalno knjižnico, kjer si lahko izposojajo otroci in odrasli.  - Postojte tudi v knjigarnah, na knjižnih sejmih ali razstavah in prelistajte, kar vas in otroka zanima.  - V medijih spremljajte knjižna dogajanja (zlasti sedaj, v aprilu).  - Knjiga je čudovita izbira za nakup darila otroku ob različnih praznovanjih!  - Pa tudi vaš otrok naj prijatelju, sošolcu, ki ga vabi na praznovanje, podari knjigo (s posvetilom ), ki mu bo ostala v spominu!  - In ne nazadnje: naj bodo knjige vaše družinske spremljevalke na dopustih, počitnicah!   Vesela sem, kadar pride otrok v knjižnico iskat knjigo, ki mu jo je prijazno svetoval kdo od domačih: ne kot obveznost, ampak kot iskreno priporočilo.Rada slišim tudi, kako nekateri otroci ljubeče »poskrbijo« za branje staršev :« A daste še eno knjigo za mojo mami, ki  rada bere napete knjige...«  Z veseljem mu jo dam! Dragi starši, vem, da marsikdo od vas že izvaja to in še več, kar sem napisala. Takim namenjam vso pohvalo, ste na pravi poti knjižne vzgoje!Ostalim pa naj bo to začetek neke lepe, knjižne poti ali  pa zgolj kot razmislek.   BRANJE NAS POVEZUJE Dejavnosti  v maju in aprilu, povezane s knjižnico na Brdu   2. april: svetovni dan knjig za mladino, obletnica rojstva H.Ch. Andersena (objava po šolskem radiu, razstava knjig o pomenu branja - pred knjižnico) Do 19. aprila: Reševanje pesniške nagradne križanke, 19.4. žrebanje petih nagrajencev knjižnega kviza (oddati samo 1 list s  pravilnimi odgovori). Prve tri nagrade: knjiga, še dve tolažilni nagradi Knjiga mojega otroštva Učenke knjižničarskega krožka anketirajo naključne odrasle ( med starši, sosedi, zaposlenimi na šoli) o knjigi njihovega otroštva (naslov, zakaj se je ravno ta knjiga vtisnila v spomin), objava rezultatov: pred knjižnico in na spletu 18. april: na popoldanski prireditvi razglasitev in podelitev knjižne nagrade šolskim Prešernovim nagrajencem med učenci in pedagoškimi delavci 21. april: ob svetovnem dnevu knjige ( ki pride na soboto, 23.4.) - eno šolsko uro, pri vseh predmetih, istočasno, branje lastne ali izposojene knjige: vsi učenci in vsi zaposleni, tudi na PŠ Krašnja in PŠ Blagovica Do 13. maja: v knjižnici glasovanje z glasovnicami za naj-knjigo šolskega leta in razglasitev lestvice prvih desetih najbolj priljubljenih knjig v šolski knjižnici žrebanje glasovnic: presenečenje za dva učenca, ki bosta izžrebana individualno ali razredno ustvarjanje knjižnih junakov (poljubne tehnike) - razstava na hodniku, objava na šolski spletni strani mladi nadarjeni pisci zgodbic in pesmic (ki ste jih doslej pisali doma, le zase): vabljeni k objavi, delite svoja dela z nami -objavimo lahko pod drugim, skritim imenom! Svoja dela prinesite v knjižnico. Najbolj pogumne čaka presenečenje! 26. maj: Srečanje učencev, ki so osvojili bralno značko (Brdo in obe PŠ), s pisateljem Primožem Suhodolčanom - zaključna prireditev.   Danica Dolar, knjižničarka OŠ Janka Kernika, Lukovica