DIM ZUPAN

 

dimzupan

 

Rojen 19. 2. 1946 v Ljubljani

 

pisatelj

 

Švabičeva 5, 1000 Ljubljana

M: 031/ 317 739

e-naslov: dim.zupan@siol.net

 

Je sin pisatelja Vitomila Zupana, po poklicu je pravnik, vendar od leta 1992 deluje kot samostojni kulturni delavec. Piše prozna besedila za mlajše otroke, osnovnošolce in mladostnike, pa tudi za odrasle. Piše knjige, sodeluje pa tudi z literarno revijo Kekec. Preizkusil se je tudi v dramatiki; leta 1993 so v Mestnem gledališču ljubljanskem uspešno uprizorili njegovo otroško igrico Storžek in Jurček.

 

Njegova leposlovna besedila za mladino so zelo raznolika. Ta različnost se kaže že na ravni oseb: v nekaterih besedilih imajo glavno besedo mlajši otroci, v drugih malo večji oziroma mladostniki. V svojih delih uporablja elemente komičnega. Karakterno komiko uporablja v govoru (pomanjševalnice, prenatrpanost izrazja), izogiba se besedne čistosti, predvsem pri poudarjanju negativnih lastnosti knjižnih oseb (slengizmi, vulgarizmi, popačenke), besedna komika izvira iz pomena besed. Situacijska komika izvira iz nesporazumov, presenečenj, zamenjav in zmešnjav. Pri tem se kaže nenatančnost besed, snovi, nejasno izražanje, kar pripelje do zapletov.[1]


[1] Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Dim_Zupan

 

 

Nagrade

 

Levstikova nagrada za roman Leteči mački in zbirko povesti o Drekcu Pekcu in Pukcu Smukcu (1997),

nominacije za nagrado večernica za knjige Leteči mački (1996), Trnovska mafija (2002), Hektor in mala šola (2007), Hektor in male ljubezni (2009) in Jaz, Franci Grdi (2014),

nominacije za nagrado desetnica za knjige Dežela odrezanih glav (2004), Štirinajst in pol (2006), Hektor in ribja usoda (2007), Deklica za ogledalom (2008), Hektor in mala šola (2009), Hektor in zrela hruška (2012), Tinček in tri zlate ribice (2015) in Jaz, Franci Grdi (2016),

nominacija za nagrado kresnik za knjigo Hudo brezno (2006),

nagrada desetnica za knjigo Hektor in male ljubezni, 2010,

nagrada večernica za knjigo Hektor in zrela hruška, 2012,

znak zlata hruška za knjigi Leteči mački in Hektor in zrela hruška.

 

 

Izbor literature

 

Tolovajevo leto, 1995; Zobek na dopustu, 1995; Leteči mački, 1996, 2005; Maščevanje strašne juhice, 1997; Onkraj srebrne mavrice, 1998; Dežela odrezanih glav, 2001; Osica Maja, 2004; Štirinajst in pol, 2005; Deklica za ogledalom, 2007; Črno in belo v barvah, 2013; Tinček in tri zlate ribice, 2013; Jaz, Franci Grdi, 2014; Cake iz Zake, 2016. 

5 knjig o Drekcu Pekcu in Pukcu Smukcu: Trije dnevi Drekca Pekca in Pukca Smukca, 1991; Tri noči Drekca Pekca in Pukca Smukca, 1993; Tri skrivnosti Drekca Pekca in Pukca Smukca, 1994; Tri zvezdice Drekca Pekca in Pukca Smukca,1995; Tri spoznanja Drekca Pekca in Pukca Smukca, 1998.

3 knjige o Trnovski mafiji: Trnovska mafija, 1992; Trnovska mafija drugič, 1997; Trnovska mafija: v tretje gre rado, 2002.

Zgodbe nekega Hektorja: Hektor in ribja usoda, 2006; Hektor in mala šola, 2007; Hektor in male ljubezni, 2009; Hektor in velika avantura, 2009; Hektor in velika solza, 2010; Hektor in duh po človeku, 2010; Hektor in zrela hruška, 2011.

 

 

Program za otroke in mladino

 

Z otroki se pogovarja o svojem delu in svojih delih.

Število otrok in čas pogovora nista omejena, program je primeren za osnovnošolce in srednješolce.

 

 

Povezave

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dim_Zupan