AKSINJA KERMAUNER

 

aksinja kermauner2

 

Rojena 3. 8. 1956 v Ljubljani

pesnica, pisateljica, tiflopedagoginja

 

Jamova cesta 75, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 423 26 33

M: 041/ 466 071

e-naslov: aksinja.kermauner@gmail.com

 

 

Rodila sem se očetu literarnemu kritiku in materi mladinski pisateljici, zato sem se že v rani mladosti navadila na uživanje knjig in te odvisnosti se še danes nisem znebila. Na veliko jih berem, da pa je mera polna, jih tudi pišem.

Po končani srednji šoli sem leta 1982 diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani iz smeri slovenščina - likovni pouk. Kasneje sem se strokovno izpopolnjevala na Pedagoški in Defektološki fakulteti v Zagrebu. Leta 2010 pa sem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani zaključila še doktorski študij na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko.

26 let sem bila zaposlena kot učiteljica slovenščine in likovnega pouka v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, zdaj pa predavam na Pedagoški fakulteti v Kopru predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi.

Moje strokovno področje je tiflopedagogika; tudi moje osrednje literarno ustvarjanje je namenjeno slepim in slabovidnim, obenem pa želim slepoto predstaviti videčim.

Že moje diplomsko delo je Tipna slikanica za slepe (prejela sem študentsko Prešernovo nagrado PeF, 2004), ustvarila sem tipanki Snežna roža oz. Snow Flower, leta 2005, in Žiga špaget gre v širni svet, 2010; z založbo Miš smo leta 2009 izvedli projekt »Tipanka v vsako slovensko knjižnico«.

Za mladostnike sem napisala tri romane: Berenikini kodri, Orionov meč ter In zmaj je pojedel sonce.

Tudi doktorsko disertacijo sem izdala v poljudnejši izdaji pod naslovom Na drugi strani vek: opis prvoosebne fenomenološke raziskave - kako je biti slep.

 

 

Nagrade

 

Priznanje Urada vlade RS za invalide za knjigo Kakšne barve je tema? (1997),

nagrada Srebrni Aritas za besedno satiro in humor (1998),

nominacija za desetnico za knjige Berenikini kodri (2008), Orionov meč (2009), Žiga špaget gre v širni svet (2011), In zmaj je pojedel sonce (2012) in Bela kot galeb (2016),

znak zlata hruška za knjigo Žiga špaget gre v širni svet,

uvrstitev knjige Berenikini kodri med »White ravens 2008« (Bele vrane, izbor najboljših mednarodnih mladinskih knjig, ki ga vsako leto pripravlja Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu),

uvrstitev tipank Snežna roža oz. Snow Flower (2005) in Žiga špaget gre v širni svet (2010) v IBBY Inštitut za otroke s posebnimi potrebami na Norveškem.

Leta 2014 je prejela nagrado Slovenske sekcije IBBY za delovanje na področju promocije mladinske književnosti in branja.

 

 

Izbor literature

 

Ples pravljic, 1977; Kakšne barve je tema?, 1996; Koliko sem bila stara, ko sem se rodila, 1997; Polna luna in shujševalna kura, 1999; Modrost starodavnega anka, 2000; Tema ni en črn plašč, 2001; Snežna roža: tipanka za slepe, 2004; Berenikini kodri, 2006, 2007; Žiga špaget gre v širni svet, 2010, 2015 (s priredbo v slovenski znakovni jezik); In zmaj je pojedel sonce, 2011; Bela kot galeb, 2014; Žiga špaget je za punce magnet, 2017; David: Misija nemogoče, 2019; Avtomobilska mularija, 2020.

 

 

Program za otroke in mladino

 

Program za predšolske otroke

  • Od polne lune do špageta Žige: predstavitev knjig za najmlajše: Koliko sem bila stara, ko sem se rodila?, Polna luna in shujševalna kura, Izi in Bizi, detektivki, Snežna roža, Žiga špaget gre v širni svet, Žiga špaget je za punce magnet.
  • Žiga Špaget gre v širni svet, Žiga špaget je za punce magnet: multimodalni dogodek ob tipni slikanici (Braillova pisava, hoja z belo palico, spoznavanje pripomočkov za slepe, igrače …)

 

Program za osnovnošolce in srednješolce

  • Žiga Špaget gre v širni svet: multimodalni dogodek ob tipni slikanici (Braillova pisava, hoja z belo palico, spoznavanje pripomočkov za slepe …) (I. in II. triada).
  • Kakšne barve je tema?: predstavitev knjig in pogovor o avtoričinem leposlovju (OŠ, SŠ).

 

Delavnici za osnovnošolce

  • Žiga Špaget gre v širni svet: bralna in lutkovna delavnica, dramatizacija literarnega dela, predstavitev »drugačnosti« - (I. in II. triletje).
  • Naredi slikanico in potipaj sliko!: ob konkretnem umetnostnem besedilu spoznavanje z Braillovo pisavo, izdelava tipne slike - II. in III. triletje.

 

Delavnica za osnovnošolce (III. triletje) in srednješolce

  • Se slepi lahko zaljubijo? Kako dojemajo svet? Kako berejo in pišejo? Braillova pisava, pripomočki za slepe, simulacijska očala, bela palica; pogovor o knjigah za najstnike.

 

Trajanje: 1 oz. 2 šolski uri ali po dogovoru.

 

 

Povezave

 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Aksinja_Kermauner