Hiša selivka

Murska Sobota

Predavatelji bodo razgrnili spekter različnih (sodobnih) besedil, tudi strip za otroke in mladostnike ter opozorili na njihove značilne posebnosti. Predlagali bodo načine in oblike dela, ki pripeljejo k lažjemu razbiranju in globljemu razumevanju žanrskih, tematskih, vsebinskih, slogovnih, jezikovnih struktur.
Delo bo pri vseh predavateljih potekalo ob konkretnih besedilih s prikazi možnosti za delo z mladimi bralci in bo spodbujalo dialog z udeleženci.

 

Hiša selivka; pogovor o slikanici za prvošolce z Markom Kravosom: dr. Gaja Kos

Bralne spodbude ob darilni knjigi za prvošolce; delavnica: mag. Tilka Jamnik

Bralna značka - predstavitev programov in projektov: Manca Perko

Kako razumeti svet (ilustracija, strip); delavnica: Ivan Mitrevski

Potovanja in iskanja (vmes pa še malo branja); delavnica: dr. Veronika Rot Gabrovec

Zgodbe v Priporočilnici; delavnica: mag. Tilka Jamnik

 

CELOTEN PROGRAM

 

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 MIZŠ, v katalog KATIS in prinašajo po 0,5 točke za napredovanje.

 

Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA prijava preko sistema KATIS in upoštevanje vseh postopkov, ki jih prijava preko KATISA zahteva. 

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA velja za udeležence, ki se NE boste prijavili preko sistema KATIS.

 

Prijave sprejemamo do vključno 12. septembra 2023 (datum za odjavo: 13. september 2023).

 

 

Izobraževanja Bralne značke sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.