Bralne delavnice v Pragi in na Dunaju

DunajTilka3


V času od 10. – 12. aprila 2018 je mag. Tilka Jamnik z učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Pragi in na Dunaju izvedla štiri bralne delavnice.

 

Praga: učiteljica Helena Poche

Torek, 10. aprila: v prostorih Doma narodnih manjšin, v katerem imajo učenci dopolnilnega pouka tudi sicer pouk

ob 15.30 – 17.00: skupina mlajših otrok

ob 17.00 – 18.30: skupina otrok, starih od 9. do 11 let. 

 

Praga

Učenci dopolnilnega pouka slov. v Pragi, starši in učiteljica Helena Poche. Foto: H. Poche

 

Dunaj: učiteljica Judita Babnik

Sreda, 11. aprila, ob 16.30 – 18.00: zbrali smo se v knjižnici Kinderbücherei der Weltsprachen[1] 

srečanje je bilo namenjeno vsem slovenskim družinam z majhnimi otroki, ne le otrokom, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine.

Četrtek, 12. aprila, ob 16.30 – 18.30: večnamenska zgradba na Teinfaltstrasse 4, kjer normalno poteka dopolnilni pouk slovenščine. Bralno srečanje z učenci sekundarne stopnje.

DunajTilka

DunajTilka2
Fotografiji: Tilka Jamnik