Bralne čajanke na daljavo

cup of tea with blue flowers and a book on wooden PKJNRF7 1060x707

V šolskem letu 2022/2023 so Čajanke vključene v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 MIZŠ, v katalog KATIS. Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA prijava preko sistema KATIS.

Čajanke so razdeljene na dva sklopa: BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO I. (8 ur) in BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO II. (8 ur) - Prijaviti se je treba na vsak sklop posebej!

Vse čajanke bodo potekale preko zooma (ob četrtkih, med 17.00 in 19.00).

 

OKVIRNI PROGRAMI ČAJANK


BRALNE ČAJANKE 2022/2023 I. (2022)

 

15. september: Branje in gibanje Gaja Kos - ŽE IZPELJANO
Gaja Kos: Skok v višino, skok v daljino in skok v knjigo - seznam predstavljenih knjig

 

13. oktober: Branje v večjezičnem okolju (predavanje in pogovor z gosti) Andreja Duhovnik - Antoni

10. november: Zlate hruške, Priročnik za branje za branje kakovostnih mladinskih knjig, aktualne nagrade za mladinsko književnost Kristina Picco

8. december: 50 let revije Otrok in knjiga - 50 let razvoja strokovne misli na področju mladinske književnosti (pogovor) Darka Tancer Kajnih

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA.

(Za tiste, ki ste se na čajanke prijavili v sistemu KATIS, prijava v google obrazcu ni potrebna.)

 

Prijave v KATIS so za prvi sklop čajank zaključene. Evalvacija bo v Katisu na voljo po izpeljavi vseh štirih čajank.

 

BRALNE ČAJANKE 2022/2023 II. (2023)

 

16. februar: Razvoj vrednot in kritičnega mišljenja s pomočjo mladinske problemske literature
(okrogla miza z gosti)
 Manca Perko

16. marec: 2. april in strokovna povezovanja za razvoj bralne kulture doma in v tujini (predstavitev z gosti)
Petra Potočnik

13. april: Težave otrok in mladih pri vstopu v svet branja (predstavitev z gosti) Tilka Jamnik

11. maj: Predstavitev zbirke Zlata bralka/zlati bralec (okrogla miza z gosti) Manca Perko

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA.

(Za tiste, ki se boste na čajanke prijavili v sistemu KATIS, prijava v google obrazcu ni potrebna.)

 

Prijave v KATIS sprejemamo do vključno 14. februarja 2023 (datum za odjavo: 15. februar 2023).

 

Bralne čajanke na daljavo so brezplačne.