Beremo skupaj

unesco sole fb

Spoštovani/e ravnatelji/ce, mentorji/ce branja UNESCO vrtcev, šol in srednjih šol

 

Naj vas ponovno povabimo, da se aktivno pridružite Nacionalnem mesecu skupnega branja (NMSB19). Naj vas spomnimo, da smo v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO podpornikom nacionalne kampanje Beremo skupaj za UNESCO šole, ki boste sodelovale pri projektu, pripravili posebne spodbude:

 

BEREMO SKUPAJ Z UNESCO ŠOLAMI


Med vpisanimi dogodki (v spletni dogodkovnik: https://nmsb.pismen.si/dogodki/prijavi/) teh ustanov bomo izbrali tri (1 x vrtec, 1 x OŠ, 1 x SŠ) najbolj smiselne, najbolje organizirane, izpeljane …  

Izbrane ustanove bomo nagradili z nastopom ustvarjalca in knjižnimi nagradami za bogatitev knjižničnega fonda.

 

V nadaljevanju še nekaj informacij o NMSB 2019

 

Letošnji drugi Nacionalni mesec skupnega branja NMSB 2019 je že v polnem teku. Na spletni strani si lahko ogledate pester zbir dogodkov, povezanih z branjem https://nmsb.pismen.si/.
Prijavljenih je že več kot 190 izvajalcev in vpisanih skoraj 600 dogodkov po vsej Sloveniji in izven njenih meja, ki se pridružujejo skupni akciji NMSB19 z dogodki, dejavnostmi, projekti ali programi, ki vključujejo in spodbujajo branje, bralno kulturo ter bralno pismenost vseh generacij.

 

Letos se je NMSB pridružil evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere). Kampanja povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je, da bi vsak državljan lahko postal bralec in bi polno sodeloval v evropski družbi.
V okviru NMSB 2019 smo pripravili prevod in sinhronizacijo kratkega animiranega filma EURead in ga vključili kot promocijo branja in ozaveščanja o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture: https://youtu.be/oBT6GFdj0y8. Vabljeni, da si film ogledate (in delite).


Letošnji NMSB se zaključi 13. oktobra 2019. Upoštevali bomo dogodke, prijavljene do tega datuma.

 

Beremo skupaj!