Motivacijsko gradivo

Celostna podoba gradiv ostaja taka kot v preteklih letih.


Naročanje bo potekalo kot običajno:

  • preko društev in zvez prijateljev mladine – NAROČILO POSREDUJTE NJIM v skladu z medsebojnim dogovorom (društvom in zvezam prijateljev mladine priznavamo 10 % popust); ALI
  • tam, kjer društev ni oz. ste se dogovorili drugače: neposredno pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS.

    Naročilnico pošljite na naslov Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS po klasični ali elektronski pošti.