Spoštovani,

 

vse tiste, ki ste bili obveščeni, da ste se uvrstili med prosilce, ki so po mnenju komisije upravičeni do sofinanciranja nastopa ustvarjalcev, za katerega ste vložili prošnjo, prosimo da nam do 31. 8. 2019 pošljete:

a)      Izpolnjen vprašalnik o nastopu ustvarjalca (=evalvacijo)

b)      Dokazila (izpisek UPN podračuna), da ste avtorju avtorski honorar izplačali.

 

DOKUMENTI SO POGOJ ZA DOLOČITEV SUBVENCIJE TER ZA IZPLAČILO SREDSTEV.

 

VPRAŠALNIK 2019

 

 

NASTOPI USTVARJALCEV 2020

VLOGA - NASTOPI USTVARJALCEV 2020