Projekt V objemu besed

pasicalogotipiuradnanova5

 

 

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA V OBJEMU BESED

 

Projekt za spodbujanje družinske pismenosti z naslovom V objemu besed, ki ga vodi Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS, v njem pa sodeluje štirinajst partnerskih vrtcev, se bo zaključil s konferenco, ki bo 13. 10. 2017 med 9.00 in 17.00 uro v prostorih Pedagoške fakultete UM.


Udeležba na zaključni konferenci je za vse slušatelje brezplačna, zaradi omejenega števila sedežev je potrebno svojo udeležbo prijaviti do 13. 9. 2017 na elektronski naslov:

petra.potocnik@bralnaznacka.si


PROGRAM

PRIJAVNICA

 

red. prof. dr. Dragica Haramija,
vodja projekta

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Smernice za pripravo zbornika s strokovnimi prispevki dobrih praks v projektu V objemu besed - program za spodbujanje družinske pismenosti.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

STROKOVNO SREČANJE PREDAVATELJEV, MULTIPLIKATORJEV IN STARŠEV

 

Spoštovani!

 

Strokovno srečanje predavateljev, multiplikatorjev in staršev v okviru projekta V objemu besed bo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru v petek, 10. 2. 2017, od 10.00 do 17.00 ure, v predavalnici 1.45.

 

Urnik srečanja:

10.00 – 11.00: predstavitev dosedanjih rezultatov projekta

- dr. Dragica Haramija: Poročilo o delu v letu 2016

- dr. Tina Vršnik Perše: Evalvacija

- dr. Katja Košir: Priprava programa strokovnega izpopolnjevanja

- dr. Dragica Haramija, dr. Marta Licardo: Navodila za delo s kockami; navodila za pisanje primera dobre prakse

 

11.00 – 11.30 razdelitev gradiv, odmor

 

11.30 – 14.00:

- mag. Tilka Jamnik: Predstavitev predavanj v vrtcih.

- Predstavitve vrtcev (po abecednem vrstnem redu krajev): Cerkno, Gornji Petrovci, Jesenice, Krmelj, Litija, Ljubljana, Metlika, Ormož, Pivka, Prevalje, Sevnica, Sežana, Šalovci, Velenje.

 

14.00–14.30 odmor

 

14.30 – 17.00: Mnenja in pripombe staršev, sklepne ugotovitve ter usmeritve za nadaljnje delo.

 

Red. prof. dr. Dragica Haramija

______________________________________________________________________________________________________________________

Prvo izobraževanje:

 

Maribor (2 dni, 20 ur)

petek, 21. 10. 2016, od 8.30 do 20.25 ure, predavalnica 1.45

Predavatelj

Naslov predavanja

Število ur

Urnik

 

red. prof. dr. Dragica Haramija

Uvodna predstavitev projekta

1

8.30–9.15

red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Vpliv socialno-kulturnega kapitala družine na razvoj in uspešnost otrok

1

9.15–10.00

doc. dr. Maja Hmelak

Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v družini kot ena izmed ravni kakovosti v vrtcih

2

10.05–11.35

izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič

Pogovarjanje je ustvarjanje

3

11.40–14.00

doc. dr. Marija Ropič

Učinek jezikovne in fonološke zmožnosti predšolskih otrok na opismenjevanje

3

15.00– 17.15

Manca Perko, prof. slov. in univ. dipl. lit. komp.

Predšolska bralna značka kot trajnostna podpora družinskemu branju

2

17.20– 18.50

izr. prof. dr. Alenka Lipovec

Razvijanje naravoslovno - matematične kompetence z uporabo otroške literature

2

18.55–20.25

 

sobota, 22. 10. 2016, od 8.00 do 13.00 ure, predavalnica 1.48

red. prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Janja Batič

Teorija slikanice

2 + 2

8.00–11.25 (vmes kratek odmor)

viš. pred. dr. Marta Licardo

Razvojni mejniki jezikovnih zmožnosti, socialno-emocionalnega področja in opolnomočenje staršev za uporabo literature, iger in drugih didaktičnih sredstev

2

11.30–13.00

 

Drugo izobraževanje:

 

Ljubljana, (1 dan: 10 ur)

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijske znanosti in knjigarstvo,

petek, 28. 10. 2016, od 8.30 do 17.05

Predavatelj

Naslov predavanja

Število ur

Urnik

izr. prof. dr. Polona Vilar

Branje, zaklad življenja

2

8.30–10.00

Kristina Picco, univ. dipl. lit. komp.

Izbor kakovostnih otroških knjig

2

10.05–11.35

red. prof. dr. Igor Saksida

Razvijanje bralnih strategij pri predšolskem otroku

2

11. 45–13.15

pisatelj Slavko Pregl, dipl. ekon.

Pisateljske skrivnosti in čarovnije

2

14.00–15.30

red. prof. dr. Dragica Haramija, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

Temeljni napotki multiplikatorjem za nadaljnje delo

2

15.35–17.05

 

 

 

 

PREDSTAVITEV VSEBIN IN PPT PREDSTAVITVE PREDAVANJ

 

red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek: Vpliv socialno-kulturnega kapitala družine na razvoj in uspešnost otrok

PPT PREDSTAVITEV

 

doc. dr. Maja Hmelak: Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v družini kot ena izmed ravni kakovosti v vrtcih

PPT PREDSTAVITEV

 

izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič: Pogovarjanje je ustvarjanje

PPT PREDSTAVITEV

BESEDILA

 

doc. dr. Marija Ropič: Učinek jezikovne in fonološke zmožnosti predšolskih otrok na opismenjevanje

PPT PREDSTAVITEV

 

izr. prof. dr. Alenka Lipovec: Razvijanje naravoslovno matematične kompetence z uporabo otroške literature

PPT PREDSTAVITEV

 

Manca Perko, slov. in univ. dipl. lit. komp.: Predšolska bralna značka kot trajnostna podpora družinskemu branju

PPT PREDSTAVITEV

 

red. prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Janja Batič: Teorija slikanice

PPT PREDSTAVITEV

 

viš. pred. dr. Marta Licardo: Razvojni mejniki jezikovnih zmožnosti, socialno-emocionalnega področja in opolnomočenje staršev za uporabo literature, iger in drugih didaktičnih sredstev

PPT PREDSTAVITEV

 

izr. prof. dr. Polona Vilar: Branje, zaklad življenja

PPT PREDSTAVITEV

 

Kristina Picco, univ. dipl. lit. komp.: Izbor kakovostnih otroških knjig

PPT PREDSTAVITEV

 

red. prof. dr. Igor Saksida: Razvijanje bralnih strategij pri predšolskem otroku

PPT PREDSTAVITEV

 

pisatelj Slavko Pregl, dipl. ekon.: Pisateljske skrivnosti in čarovnije

 

mag. Tilka Jamnik: Praktično delo v vrtcu

PPT PREDSTAVITEV