Projekt V objemu besed

pasicalogotipiuradnanova7

 

 

PRIPOROČENA LITERATURA ZA KNJIŽNI NAHRBTNIK

 

- SEZNAM PRIPOROČENE LITERATURE ZA KNJIŽNI NAHRBTNIK - 1. STAROSTNO OBDOBJE;

   pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija

- SEZNAM PRIPOROČENE LITERATURE ZA KNJIŽNI NAHRBTNIK - 2. STAROSTNO OBDOBJE;

   pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija

 

_____________________________________________________________________________________

POROČILA IN FOTOGRAFIJE S SREČANJ

 

Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno

Uspešni V OBJEMU BESED - kratko poročilo

Zaključna svečanost      

 

Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 

    - delavnica s starši: Iskanje in uporaba informacij

    - delavnica s starši: Podajanje leposlovnih slikanic preko drugih medijev

    - delavnica s starši: Informativne slikanice (naravoslovje, matematika)

    - srečanje s starši: Ogled dramatizacije učencev dramskega krožka iz OŠ Gornji Petrovci

 

Vrtec Velenje

   - prvo srečanje

   - drugo srečanje

 

Vrtec Sežana; enota Senožeče

 

Vrtec Sežana, enota Štanjel

Strokovna delavka: Katarina Černigoj

Skupina: Medvedki

Starost otrok: 1 – 3 let

 

stanjel 1

 

 stanjel2

 
 - srečanje v decembru

 

Vrtec Metlika

 

Vrtec Pivka

 - prvo srečanje

 - drugo srečanje

 - tretje srečanje

 - četrto srečanje

 - peto srečanje

 - šesto srečanje

 - sedmo srečanje

 - osmo srečanje

 - deveto srečanje

 - deseto srečanje; zaključek srečanja

 

Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje

  - prvo srečanje

  - drugo srečanje

  - tretje srečanje

 

Vrtec pri OŠ Krmelj

 ___________________________________________________________________________

BRALNA DELAVNICA S STARŠI IN OTROKI: Projekt V objemu besed


Mag. Tilka Jamnik, 7. 11. 2016
e-mail: tilka.jamnik@gmail.com

 

Otroci naj bi v predšolskem obdobju pridobili izkušnjo, da je branje prijetno in koristno ter da »danes brez branja ne gre«. V moji delavnici pripovedujem staršem o tem, kako lahko otroka navajamo na branje »na vsakem koraku« (funkcionalno branje) in »iščemo odgovore na njihova vprašanja« v poučnih knjigah za otroke in mladino in celo v priročnikih za odrasle. V praktičnem delu srečanja razdelim med starše poučne knjige, v katerih skupaj z otroki  poiščejo odgovor na vprašanje na priloženem listku in se v nadaljevanju posvetijo temu, kar pač otroke  zanima. Starši utrjujejo strategije iskanja informacij, berejo in razlagajo informativno besedilo, ogledujejo si ilustracije in fotografije idr. Pridobijo izkušnjo, da so te knjige tudi njim zanimive in lahko tudi oni skupaj z otroki veliko pridobijo. Na ta način pravzaprav spodbujamo družinsko pismenost.

 

SEZNAM POUČNIH (INFORMATIVNIH) KNJIG - mag. Tilka Jamnik

 

______________________________________________________________________________________

STROKOVNO SREČANJE PREDAVATELJEV, MULTIPLIKATORJEV IN STARŠEV

 

Spoštovani!

 

Strokovno srečanje predavateljev, multiplikatorjev in staršev v okviru projekta V objemu besed bo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru v petek, 10. 2. 2017, od 10.00 do 17.00 ure, v predavalnici 1.45.

 

Urnik srečanja:

10.00 – 11.00: predstavitev dosedanjih rezultatov projekta

- dr. Dragica Haramija: Poročilo o delu v letu 2016

- dr. Tina Vršnik Perše: Evalvacija

- dr. Katja Košir: Priprava programa strokovnega izpopolnjevanja

- dr. Dragica Haramija, dr. Marta Licardo: Navodila za delo s kockami; navodila za pisanje primera dobre prakse

 

11.00 – 11.30 razdelitev gradiv, odmor

 

11.30 – 14.00:

- mag. Tilka Jamnik: Predstavitev predavanj v vrtcih.

- Predstavitve vrtcev (po abecednem vrstnem redu krajev): Cerkno, Gornji Petrovci, Jesenice, Krmelj, Litija, Ljubljana, Metlika, Ormož, Pivka, Prevalje, Sevnica, Sežana, Šalovci, Velenje.

 

14.00–14.30 odmor

 

14.30 – 17.00: Mnenja in pripombe staršev, sklepne ugotovitve ter usmeritve za nadaljnje delo.

 

Red. prof. dr. Dragica Haramija